Share

6 เหตุผลที่ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป

เทคโนโลยี OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ทำได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของ AI ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามายกระดับศักยภาพให้เทคโนโลยี OCR ให้มีความชาญฉลาด และทำงานได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว่าโซลูชัน AI-Powered OCR ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจเป็นแบบอัตโนมัติได้มากขึ้นไปอีก และช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวลของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

โดย AIGEN เองได้พัฒนา aiScript บริการ AI-Powered OCR ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยเข้ามายกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจได้แบบครบวงจร และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระงานเอกสารของธุรกิจ ตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

บริการ aiScript OCR ยกระดับการทำ Data-entry ของธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติ

6 เหตุผลที่ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป

1. ใช้เทคโนโลยี AI-OCR เป็นตัวขับเคลื่อน

การนำเทคโนโลยี AI มาเป็นเทคโนโลยีหลักถือเป็นจุดแข็ง และข้อได้เปรียบสำคัญของ aiScript ที่ช่วยยกระดับการทำงานของ OCR ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว่าโซลูชัน AI-Powered OCR โดยระบบ AI นั้นจะเข้ามาทำให้ข้อจำกัดเดิมของโปรแกรม OCR แบบเดิมนั้นหมดไป ไม่ว่าจะเป็นการต้องเตรียมเทมเพลตของเอกสารแต่ละประเภท และข้อความที่ต้องการจะดึงออกมาไว้ล่วงหน้า ถึงจะสามารถทำได้ และข้อความที่ดึงออกมาจะมีความแม่นยำสูงก็ต่อเมื่อเป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว นอกจากนั้น OCR ที่ไม่ได้ใช้ AI ในการขับเคลื่อนนั้นจะไม่สามารถแยกประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติ กล่าวโดยสรุปคือโปรแกรม OCR ทั่วไปนั้นจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่มากนัก ทำให้ไม่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้แบบ full-loop  ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดย aiScript บริการ AI-Powered OCR ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นนั้น นั้นถือเป็นโปรแกรม AI-OCR ที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่ออัปเกรดความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำ OCR หรือการประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์เอกสารให้สามารถทำได้อย่างสะดวก แม่นยำ และ เป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้เอกสารหลากหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถอันโดดเด่นที่รองรับได้ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว และเอกสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยที่ธุรกิจไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตใหม่ทุกครั้งเมื่อรูปแบบเอกสารเปลี่ยนไป ช่วยประหยัดทรัพยากรในการทำงานทั้งเวลา และคนได้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงยังรองรับข้อจำกัดของเอกสาร ไม่ว่าเอกสารจะเอียง หรือเบี้ยวก็สามารถประมวลผลได้ อีกทั้ง aiScript ยังสามารถแยกประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-สกุล ที่อยู่ วันเกิด ที่อยู่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดการทำ Data-entry ได้แบบ full-loop หรือการทำ Workflow automation ตั้งแต่การดึงข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์เอกสาร การตรวจสอบ หรือรีวิวข้อมูล และส่งต่อข้อมูลไปจัดเก็บไว้ในโปรแกรมที่ต้องการ เช่น โปรแกรม SAP, ERP หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ตามขั้นตอนการทำงานของแต่ละธุรกิจ

อ่านบทความ Traditional OCR vs AI-OCR รูปแบบไหนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เพิ่มเติม

2. กำหนด Workflow automation ได้ตามความต้องการของธุรกิจ

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้ aiScript แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป นั่นคือ aiScript ไม่เพียงแต่ทำ OCR ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นโซลูชันที่ทำให้ธุรกิจสามารถทำเป็น Workflow automation ได้แบบครบวงจร โดยที่ธุรกิจสามารถกำหนดขั้นตอนการทำ Data-entry workflow automation ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากแต่ละธุรกิจย่อมมีความต้องการ และขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป และเพื่อที่จะตอบโจทย์ขั้นตอนการทำ Data-entry ได้แบบครบวงจร AIGEN จึงได้พัฒนาฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า aiFlow ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถกำหนดขั้นตอนการทำ OCR ได้เองตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจทำได้เป็นอัตโนมัติ และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงธุรกิจยังสามารถกำหนด Business logic เพิ่มเติมได้ตามวัตถุประสงค์ และโจทย์ของธุรกิจ

3. จำแนกประเภทของข้อความ และเอกสารได้แบบอัตโนมัติ

aiScript OCR สามารถแยกประเภทของข้อความ และเอกสารได้แบบอัตโนมัติ

aiScript สามารถแยกประเภทของเอกสาร (Document classification) และประเภทข้อความในเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ aiScript แตกต่างจากโปรแกรม OCR อื่นๆ นอกจากจะสามารถจำแนกประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-สกุล ที่อยู่ วันเกิด จำนวนเงิน เป็นต้น ยังมีความฉลาดที่มากกว่าอ่านตัวหนังสือได้ ทำให้ aiScript สามารถแก้ไขคำผิดที่อาจจะเกิดจากการพิมพ์ หรือเขียนมาผิด หรือจากการที่ OCR เองอ่านผิดพลาด เช่น ที่อยู่ที่มีข้อมูลชื่อถนน ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ตายตัว ชื่อยี่ห้อรถยนต์ในเอกสารสมุดจดทะเบียนรถยนต์ หรือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ชื่อยาในใบรายการยา เป็นต้น ซึ่ง OCR ทั่วไปที่ไม่รู้บริบทของข้อความไม่สามารถทำได้แม้จะมีฐานข้อมูลในมือ 

นอกจากนั้น aiScript ยังสามารถจำแนกประเภทของเอกสารได้ว่าเอกสารในแต่ละหน้านั้นเป็นเอกสารประเภทใด เช่น บัตรประชาชน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้า หรือคู่ค้าส่งเข้ามาได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับธุรกิจการเงิน และธนาคาร ที่แต่เดิมต้องให้พนักงานตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าส่งเข้ามาเพื่อใช้ในการสมัครใช้บริการทางการเงินต่างๆ โดยฟีเจอร์ Document classification จะทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารทำได้แบบอัตโนมัติมากขึ้น ช่วยลดภาระงานของพนักงาน ซึ่งหากระบบ aiScript ตรวจสอบเรียบร้อยว่าเอกสารที่ลูกค้าส่งเข้ามาครบตามที่กำหนดไว้ ลูกค้าถึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่ง Business logic สามารถ Customize ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจได้

4. ความยืดหยุ่นในการรับมือกับข้อจำกัดของเอกสาร

aiScript รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

ด้วยความสามารถของ aiScript ที่ใช้เทคโนโลยี AI-OCR เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ถึงแม้ว่าภาพของเอกสารจะเอียง เบี้ยว หรือเลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงหากภาพไฟล์เอกสารอาจจะมีความชัดไม่มากนัก ระบบ aiScript ก็ยังสามารถประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารได้ โดยที่หากเป็นโปรแกรม OCR ทั่วไปนั้นจะไม่รองรับข้อจำกัดของเอกสารเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถประมวลผลได้หากตำแหน่งไฟล์ภาพเอกสารนั้นเอียง หรือเลื่อนตำแหน่ง ชิดซ้าย หรือขวามากเกินไป ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรม OCR ทั่วไปนั้นมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า aiScript ค่อนข้างมาก และอาจจะไม่ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจที่ต้องการดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารที่มีเทมเพลตหลากหลายประเภท เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ เป็นต้น นอกจากนั้นด้วยความสามารถของ aiScript ในการรองรับข้อจำกัดของเอกสาร นั้นจะช่วยให้ Workflow การทำงานของธุรกิจนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากทำให้ธุรกิจไม่ต้อง Rework ด้วยการต้องไปสแกนเอกสารใหม่เพื่อให้ระบบ OCR ประมวลผล และดึงข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และลดภาระงานให้กับพนักงานในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

5. รองรับเอกสารได้มากกว่า 16 ประเภท

aiScript OCR รองรับเอกสารได้มากกว่า 16 ประเภท

aiScript รองรับเอกสารได้มากกว่า 16 ประเภท ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ เอกสารการเคลมประกัน เรียกได้ว่ารองรับประเภทเอกสารที่ครอบคลุมการใช้งานสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท ครบ จบ ในที่เดียว นอกจากนั้นหากธุรกิจมีเอกสารเฉพาะที่ต้องการทำ OCR ทางไอเจ็นจะนำเอกสารเฉพาะไปเทรนโมเดล AI เพิ่มเติม โดย aiScript จะทำงานตามหลักความฉลาดที่สามารถยืดหยุ่นรับมือกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการนำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของเอกสารใหม่นั้น ไปฝึกสอน AI-OCR เพิ่มเติมก็จะทำให้ความสามารถในการทำงานของเจ้า AI-OCR ตัวนั้น ดียิ่งๆขึ้นไป โดยกระบวนการนี้ สามารถทำให้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้อย่างกึ่งอัตโนมัติ และทำซ้ำๆ ได้ตลอด ในขณะที่โปรแกรม OCR ในรูปแบบเดิมนั้นจะเป็นการทำงานแบบ “ad-hoc” หรือ การเขียนโค้ด หรือ logic เฉพาะกิจเพื่อแปลงผลให้นำไปใช้งานได้ และอาจจะจะต้องมาแก้ไข รื้อใหม่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาด และมีความยุ่งยาก ซึ่งจะต่างจากกระบวนการของ AI-OCR ที่ใช้กระบวนการเดิมๆ เดียวกันได้ในการฝึกสอน AI-OCR ให้ทำงานได้ดีขึ้น และไม่ถูกกระทบด้วยฟอร์แมตที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย

6. Customize ได้ตามความต้องการของธุรกิจ

เนื่องจากแต่ละธุรกิจย่อมมีโจทย์ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป นอกจากเราจะมี aiScript ที่จะช่วยยกระดับการทำ Data-entry แล้วนั้น ทาง AIGEN เองยังสามารถปรับแต่ง Workflow หรือขั้นตอนการทำ Data-entry ให้ได้ตาม Business logic ที่แต่ละธุรกิจได้กำหนดไว้ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจสะดวก และเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และแนะนำถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์กับลูกค้าแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถออกแบบขั้นตอนการทำ OCR เพื่อใช้กับการตรวจจับการฉ้อโกง (Fraud detection) หรือทุจริตจากการทำ OCR Bank statement ได้ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลใน Bank statement นั้นเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ โดยที่ธุรกิจสามารถกำหนด Business logic เพื่อใช้ในการตรวจจับการฉ้อโกงได้ตามต้องการ เพื่อลดภาระงานที่แต่เดิมต้องให้พนักงานเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ เปลี่ยนมาเป็นใช้ aiScript ช่วยในการตรวจจับ Fraud detection ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น

6 เหตุผลที่ทำให้บริการ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR อื่นๆ

รู้จักกับ aiScript บริการ AI-OCR จาก AIGEN

aiScript บริการ AI-Powered OCR โซลูชันสำหรับประมวลผลเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในการจัดการข้อมูลจากเอกสาร ลดภาระพนักงานจากการทำงานแบบแมนนวล ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งรองรับเอกสารทั้งที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคารและเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนตายตัว เช่น Invoice หรือใบแจ้งหนี้ เอกสารการเคลมประกัน  ใบสมัคร และเอกสารเฉพาะของธุรกิจ มาพร้อมกับแพ็คเกจให้ธุรกิจได้เลือกใช้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี อีกทั้งมีให้บริการทั้งแบบ On cloud และ On premise นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตโมเดล AI ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย aiScript OCR จาก AIGEN มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดังต่อไปนี้

  • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า
  • ดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ และเอกสารประเภทอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ
  • ดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติ
  • แยกประเภทของเอกสาร (Document classification) ได้แบบอัตโนมัติ
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ERP และโปรแกรมอื่นๆ ได้
  • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้
  • สร้าง Workflow automation เฉพาะของแต่ธุรกิจได้ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนั้น aiScript OCR  จาก AIGEN ยังรองรับข้อจำกัดของเอกสาร โดยที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงรองรับทุกความต้องการของการประมวลเอกสาร สามารถระบุได้ว่าต้องการฟิลด์ข้อมูลใดบ้าง หรือต้องการ output ของข้อมูลในรูปแบบใด โดยทางทีมงานสามารถ customize ให้ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับระบบ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ธุรกิจใช้อยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น SAP, Salesforce, Gmail และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทาง aiScript OCR API Service หรือสามารถทดลองใช้งาน aiScript OCR ฟรี! ได้ที่ AIGEN Web portal

ต้องการนำ aiScript OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

aiScript OCR ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญให้กับธุรกิจยุคใหม่ในการทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry หรือการดึง และกรอกข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำได้อย่างเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ลดภาระงานแมนนวลของพนักงาน และช่วยประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ได้เป็นอย่างดี ทำให้พนักงานมีเวลาที่จะโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ และงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้ aiScript เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ธุรกิจขาดไปไม่ได้!

หากธุรกิจของคุณต้องการนำบริการ aiScript OCR ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำซอฟต์แวร์ aiScript OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat