Industry Overview

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่นเดียวกับธุรกิจประกันเองที่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในระยะยาว

AI Solution ที่แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารเป็นเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ อ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ

AI-Powered Face Recognition Solution

ให้การตรวจสอบ และระบุใบหน้าบุคคลทำได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน และธุรกิจ

AI-Powered Chatbot Solution

ยกระดับการให้บริการลูกค้า ด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ประทับใจ และตอบคำถามลูกค้าได้เหมือนพูดคุยกับมนุษย์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

การนำโซลูชัน AI ไปใช้สำหรับธุรกิจประกัน

การเสนอขายผลิตภัณฑ์

  • การคัดกรองผลิตภัณฑ์ประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น
  • E-Application : ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและนำระบบ AI-Powered OCR มาช่วยจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารประกอบการซื้อขาย เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชี และอื่นๆ
  • การดึงข้อมูลจากเอกสารคำขอ : นำระบบ AI-Powered OCR มาช่วยจัดการดึงข้อมูลจากเอกสาร ลดเวลาที่พนักงานต้องพิมพ์เอกสารเข้าระบบ ทำให้บริษัทสามารถอนุมัติกรมธรรม์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การพิจารณาประกัน

  • นำโซลูชัน AI-Powered OCR มาใช้ในการจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่ลูกค้าส่งมา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประวัติการรักษาและผลตรวจสุขภาพในกรณีที่ลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองสุขภาพด้วย และส่งเข้าระบบโดยตรงเพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการพิจารณาการรับประกันภัยได้ ซึ่งจะทำให้การออกกรมธรรม์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

การพิจารณาสินไหม

  • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรผู้เชี่ชวชาญที่ต้องใช้ในการพิจารณาสินไหม : การนำโซลูชัน AI-Powered OCR Solution มาใช้ทำให้สามารถดึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบแถลงอุบัติเหตุ รายงานแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อนำเข้าระบบไปใช้ในการประเมินการพิจารณาสินไหมต่อไปได้ ช่วยลดเวลาในการพิจารณาสินไหมได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

บริการหลังการขาย

  • AI-Powered Chatbot : ใช้แชทบอทในการตอบคำถามลูกค้าแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง : ลดเวลาในการรอสายของลูกค้า ลูกค้าได้รับบริการได้แบบทันที และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทจากการไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการรับสายลูกค้า

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

สร้างประสบการณ์การให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย และจำนวนบุคลากร ด้วยโซลูชั่น AI

ตัวอย่างความสำเร็จของเรา

Challenge & Solution

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของโซลูชั่น AI-POWERED OCR จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้ในธุรกิจประกัน ตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat