Industry Overview

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นเดียวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร ที่ได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว เท่าทันทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในระยะยาว

AI Solution ที่แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติ ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ที่สามารถอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้มากขึ้น

AI-Powered Face Recognition Solution

ยกระดับการตรวจสอบ และระบุใบหน้าบุคคลให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ที่ช่วยให้การยืนยันตัวตนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ใช้งานและธุรกิจ

AI-Powered e-KYC Solution

ให้การทำความรู้จักกับลูกค้ากลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ที่ให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง พร้อมเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยมอบ User Journey ที่ราบรื่น เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าของคุณ

การนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในธุรกิจการเงิน และธนาคาร

การทำความรู้จักลูกค้า

  • การระบุ และยืนยันตัวตน : ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงินได้ทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งลูกค้าสามารถทำการระบุ และยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ AI-Powered e-KYC Solution โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ช่วยประหยัดเวลา และสร้างความประทับใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product offering)

  • การคัดกรองผลิตภัณฑ์ : ระบบ AI สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน ช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้พนักงานสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด พร้อมช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น
  • E-Application : ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บริการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน และนำระบบ AI-Powered OCR Solution มาช่วยจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัคร เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชี ฺBank statement Payslip และอื่น ๆ
  • การดึงข้อมูลจากเอกสารคำขอ : นำระบบ AI-Powered OCR Solution มาช่วยในการดึงข้อมูลจากเอกสาร เพื่อลดเวลาที่พนักงานต้องพิมพ์เอกสารเข้าระบบ ทำให้บริษัทสามารถอนุมัติคำขอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan approval)

  • พิจารณาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว : นำโซลูชัน AI-Powered OCR Solution มาใช้ในการจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าส่งมา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสลิปเงินเดือน Bank statement บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น และส่งเข้าระบบโดยตรง เพื่อให้ AI นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบ AI สำหรับธุรกิจการเงินและธนาคาร สามารถใช้ข้อมูลและประวัติของลูกค้า เพื่อประเมิน และตรวจจับข้อมูล ช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

บริการหลังการขาย (After Sales Service)

  • AI-Powered Chatbot : ใช้แชตบอตในการตอบคำถามลูกค้าแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เพื่อลดเวลาในการรอสายของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วทันใจ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท จากการไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการรับสาย

ลองใช้งาน AI Solution สำหรับสถาบันการเงินของเรา

ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าทางการเงินในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรด้วยระบบ AI สำหรับธุรกรรมทางการเงินจาก AIGEN

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้ในธุรกิจการเงิน และธนาคารตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat