Industry Overview

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่นเดียวกับธุรกิจการเงิน และธนาคารเองที่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในระยะยาว

AI Solution ที่แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารเป็นเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ อ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ

AI-Powered Face Recognition Solution

ให้การตรวจสอบ และระบุใบหน้าบุคคลทำได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน และธุรกิจ

AI-Powered e-KYC Solution

ให้การทำความรู้จักลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

การนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในธุรกิจการเงิน และธนาคาร

การทำความรู้จักลูกค้า

  • การระบุ และยืนยันตัวตน : ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการต่างของสถาบันการเงินได้ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน โดยลูกค้าสามารถทำการระบุ และยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ AI-Powered e-KYC Solution โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ช่วยประหยัดเวลา และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในการใช้บริการ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product offering)

  • การคัดกรองผลิตภัณฑ์ : เพื่อทำให้พนักงานสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น
  • E-Application : ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นและนำระบบ AI-Powered OCR Solution มาช่วยจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชี และอื่นๆ
  • การดึงข้อมูลจากเอกสารคำขอ : นำระบบ AI-Powered OCR Solution มาช่วยจัดการดึงข้อมูลจากเอกสาร ลดเวลาที่พนักงานต้องพิมพ์เอกสารเข้าระบบ ทำให้บริษัทสามารถอนุมัติคำขอต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan approval)

  • พิจารณาเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว : นำโซลูชั่น AI-Powered OCR Solution มาใช้ในการจัดการดึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่ลูกค้าส่งมา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสลิปเงินเดือน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น และส่งเข้าระบบโดยตรงเพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อลงได้ ซึ่งจะทำให้การอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

บริการหลังการขาย (Aftersales service)

  • AI-Powered Chatbot : ใช้แชทบอทในการตอบคำถามลูกค้าแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง : ลดเวลาในการรอสายของลูกค้า ลูกค้าได้รับบริการได้แบบทันที และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทจากการไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการรับสายลูกค้า

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าทางการเงินในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรด้วยระบบ AI

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้ในธุรกิจการเงิน และธนาคารตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat