100k+

เอกสารที่ได้รับการประมวลผล

500k+

หน้าเอกสารที่ผ่านเข้ามาในระบบ

11+

ประเภทของเอกสารที่รองรับ

aiScript เป็น OCR ไทย ที่พัฒนาโดยบริษัทไทย เพื่อธุรกิจไทย ตัวช่วยประมวลผลเอกสาร ที่สามารถแปลงข้อความในรูปแบบของภาพถ่ายเอกสาร ไฟล์เอกสาร และลายมือ เป็นตัวอักษรได้อย่างสะดวก ด้วยเทคโนโลยี OCR ที่มี AI เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจะทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากภาพในเอกสาร เช่น การอ่านบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิน ใบเคลมประกัน ใบมรณบัตร สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ มาเป็นข้อมูลตัวอักษรได้แบบอัตโนมัติ รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เหมาะกับการนำไปปรับใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล

aiScript เทคโนโลยี OCR สำหรับแปลงรูปเป็นข้อความ

เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) คือเทคโนโลยีการรู้จำอักขระ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสแกนข้อมูลต่าง ๆ บนรูปภาพหรือเอกสาร จากนั้นจะประมวลผลออกมาในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษร ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับข้อมูลจากรูปภาพหรือเอกสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อก็ตาม ซึ่งเทคโนโลยี OCR นี้ เมื่อได้มีการนำ AI เข้ามาทำงานอยู่เบื้องหลัง จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความแม่นยำให้กับการอ่านและรู้จำอักขระต่าง ๆ ได้อีกด้วย

aiScript ซึ่งเป็นโซลูชันเทคโนโลยี OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยแปลงรูปเป็นข้อความ จาก AIGEN พร้อมให้บริการธุรกิจทุกประเภทเพื่อการจัดการงานเอกสารที่เร็วกว่า ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า รองรับการอ่านและประมวลผลเอกสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบตายตัวหรือแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็น OCR ที่สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรใด ทั้งเขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ก็ตาม

OCR อ่านบัตรประชาชน

aiScript สามารถใช้สแกนบัตรประชาชน และดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากบัตรประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ไปจนถึงการอ่านลายเซ็นบนบัตรประชาชน และการเซ็นกำกับทับเอกสาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนขององค์กรต่าง ๆ การสมัครสมาชิก หรือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

OCR ใบเสร็จ

โซลูชัน aiScript สามารถนำไปใช้ในการอ่านใบเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการดูแลเรื่องงานบัญชี และการดูแลงบประมาณสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้ โดย OCR ใบเสร็จจะช่วยให้คุณดึงรายละเอียดจากใบเสร็จ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย วันเวลาที่ซื้อ รายการสินค้า และราคาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

OCR ใบแจ้งหนี้

บริการโซลูชัน aiScript สามารถใช้เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มรูปแบบใบแจ้งหนี้ที่ตายตัว สามารถดึงข้อมูลจาก invoice ออกมาใส่ในตารางเพื่อนำไปใช้ต่อได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง OCR ใบแจ้งหนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการทำงานให้กับการทำบัญชีได้มากยิ่งขึ้น

OCR ลายมือ

AI ประมวลผลเอกสาร aiScript ใช้อ่านเอกสารได้หลายภาษา และหลายรูปแบบเอกสาร และยังเป็น OCR ลายมือที่อ่านเอกสารที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างแม่นยำด้วย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ถูกกรอกข้อมูลด้วยปากกา หรือเอกสารจดบันทึกต่าง ๆ ก็สามารถแปลงมาอยู่ในรูปแบบของข้อความได้อย่างสะดวกสบาย

Highlight Features

รองรับการ Input ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

เทคโนโลยี OCR สามารถประมวลผลเอกสารเพื่อแปลงรูปเป็นข้อความได้ทั้งในรูปแบบของรูปถ่ายเอกสารจากกล้องบนมือถือ เอกสารสแกน เอกสารในอีเมล รวมถึงลายมือ โดยสามารถแปลงตัวอักษรในเอกสาร ให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบดิจิทัลได้

รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท

ระบบ AI ประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ใช้ใน OCR aiScript สามารถประมวลเอกสารได้หลากหลายรูปแบบทั้งเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว เช่น OCR สแกนบัตรประชาชน ใบขับขี่ และเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลายและไม่ตายตัว เช่น ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ

รองรับเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

aiScript เป็น OCR ที่รองรับการอ่านเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถในการอ่านตัวเลขไทยได้ มากไปกว่านั้น aiScript ยังเป็น OCR ที่สามารถอ่านตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย

จัดการแยกประเภทของข้อมูลได้

ไม่เพียงแค่ดึงข้อมูลจากเอกสารเท่านั้น แต่เทคโนโลยี OCR ยังมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะประเภทของข้อมูลในเอกสารได้ และดึงข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในส่วนไหนของรูป หรือเอกสาร

รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

โซลูชัน aiScript สามารถประมวลผลข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ แม้ว่าภาพเอกสารจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้านก็สามารถดึงข้อมูลออกมาได้อย่างแม่นยำ

การเชื่อมต่อระบบที่ทำได้หลากหลาย

บริการ AI-Powered OCR สามารถนำไปใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN ได้

ให้โซลูชัน aiScript ช่วยคุณกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้โดยอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR ที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ประมวลผลเอกสาร

Key Benefits

ประโยชน์ต่อการใช้งานด้านเอกสาร ที่ได้จาก aiScript ระบบประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ

แม่นยำสูงถึง 99%

ด้วยระบบ AI ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ และอ่านเอกสารมามากกว่าล้านรูปแบบ และได้อ่านตัวอักษรมาหลายล้านตัวอักษร ทำให้ระบบ AI ที่ใช้ใน OCR aiScript เป็น OCR ภาษาไทย และ OCR ภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการแปลงรูปเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูง

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

โซลูชัน aiScript เพื่อการประมวลผลเอกสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้ในองค์กรได้ง่าย ๆ ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

บริการ aiScript ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจในยุค Data-driven โดยส่งเสริมการตัดสินใจทางธุรกิจให้แม่นยำมากขึ้น เพราะสามารถนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากรูปภาพมาก่อน จากนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกได้

ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ถึง 10 เท่า

ด้วยโซลูชัน OCR เพื่อการแปลงรูปเป็นข้อความ ทำให้การดึงข้อมูลมาใช้และการกรอกข้อมูลนั้นรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคนในการกรอกข้อมูล ทำให้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก รวมถึงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการกรอกข้อมูลอีกด้วย

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

การใช้ aiScript เพื่อแปลงรูปเป็นข้อความ จะช่วยให้ข้อมูลในเอกสารถูกเก็บอยู่รูปแบบของไฟล์ข้อความหรือเอกสารดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยการจัดการงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น ทำให้การใช้ aiScript เพื่อประมวลผลเอกสาร ตอบโจทย์กับการทำงาน พร้อมช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมด จึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

aiScript สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้ลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดจากคนในองค์กรนำข้อมูลไปเผยแพร่ จึงช่วยยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ลดต้นทุนให้กับองค์กร

การใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อช่วยในการจัดการเอกสาร สามารถลดภาระงานเอกสารให้กับพนักงานได้ และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

เอกสารที่รองรับ

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ aiScript จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Challenge : คุณธนูกำลังพัฒนาระบบ และกำลังมองหาบริการ OCR API เพื่ออ่านสมุดจดทะเบียนรถยนต์ไปใช้งาน เพื่อให้การพัฒนาระบบทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Solution : aiScript บริการ AI-OCR จาก AIGEN มี OCR API สำหรับสมุดจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารประเภทอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ทันที คุณธนูจึงได้เข้ามาทดลองใช้งานใน Web portal และประทับใจกับความสามารถของ aiScript ที่ตอบโจทย์การพัฒนาระบบของคุณธนูได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณธนูประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างมาก จากการนำ OCR API ของ AIGEN ไปใช้งาน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiScript ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat