100k+

เอกสารที่ได้รับการประมวลผล

500k+

หน้าเอกสารที่ผ่านเข้ามาในระบบ

20+

ประเภทของเอกสารที่รองรับ

aiScript เป็น OCR ภาษาไทย ที่พัฒนาโดยบริษัทไทย เพื่อธุรกิจไทย ตัวช่วยประมวลผลเอกสารที่มี AI อยู่เบื้องหลัง ช่วยแปลงรูปเป็นข้อความ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพถ่ายเอกสาร ไฟล์เอกสาร หรือลายมือ ก็สามารถแปลงเป็นตัวอักษรได้อย่างสะดวก 

ยกตัวอย่างการใช้โซลูชันประมวลผลเอกสาร OCR ที่มี AI ช่วยทำงาน เช่น การสแกนบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิน ใบเคลมประกัน ใบมรณบัตร สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ ภายใต้การแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เหมาะกับการนำไปปรับใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล

aiScript มาพร้อมฟีเจอร์ประมวลผลเอกสารที่ทำได้มากกว่า

พัฒนาระบบ Data-entry ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยโซลูชัน aiScript จาก AIGEN ขั้นกว่าของเทคโนโลยี OCR ทั่ว ๆ ไป ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานแบบครอบคลุม ให้คุณสามารถจัดการขั้นตอนการทำ Data-entry ที่ยุ่งยากได้อย่างละเอียด รวดเร็ว และสะดวกสบายมากกว่าเดิม ด้วยการทำงานของ AI ที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้สามารถรองรับการอ่านเอกสารที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรจากการเขียนด้วยลายมือ หรือการพิมพ์ก็ตาม

OCR อ่านบัตรประชาชน

aiScript สามารถสแกนบัตรประชาชน และดึงข้อมูลที่ต้องการออกได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ไปจนถึงการอ่านลายเซ็นบนบัตรประชาชน และการเซ็นกำกับทับเอกสาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนขององค์กรต่าง ๆ การสมัครสมาชิก หรือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

OCR ใบเสร็จ

โซลูชัน aiScript สามารถนำไปใช้ในการอ่านใบเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการดูแลเรื่องงานบัญชี และการดูแลงบประมาณสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้ โดย OCR ใบเสร็จจะช่วยให้คุณดึงรายละเอียดจากใบเสร็จ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย วันเวลาที่ซื้อ รายการสินค้า และราคาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

OCR ใบแจ้งหนี้

บริการโซลูชัน OCR อย่าง aiScript สามารถนำไปประมวลผลใบแจ้งหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มรูปแบบใบแจ้งหนี้ที่ตายตัว ก็สามารถดึงข้อมูลออกมาใส่ในตารางเพื่อนำไปใช้ต่อได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการทำบัญชีได้มากยิ่งขึ้น

OCR ลายมือ

aiScript ใช้อ่านเอกสารได้หลายภาษา และหลายรูปแบบเอกสาร และยังเป็น OCR ที่อ่านเอกสารที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ถูกกรอกข้อมูลด้วยปากกา หรือเอกสารจดบันทึกต่าง ๆ ก็สามารถแปลงมาอยู่ในรูปแบบของข้อความได้อย่างสะดวกสบาย

จุดเด่นของ aiScript

สร้าง Workflow การทำ Data-entry ได้ด้วยตนเอง

ต่อยอดให้การทำงานของระบบ AI-OCR ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้าง Workflow ของการทำ Data-entry ได้เองผ่านทาง Web Portal ของ AIGEN อีกทั้งยังสามารถปรับแต่ง Workflow ของธุรกิจตนเองได้ตามความเหมาะสมของ Business Logic

ดึงข้อมูลลงตารางได้แบบอัตโนมัติ 

ระบบ AI ประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ใช้ใน aiScript สามารถดึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบตารางให้ออกมาเป็นตาราง (Table extraction) ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ

แยกประเภทของเอกสารได้โดยอัตโนมัติ

aiScript สามารถตรวจสอบ และแยกประเภทของเอกสารที่มีการอัปโหลดเข้ามาในระบบว่าเป็นเอกสารประเภทใดบ้าง และครบตามที่ธุรกิจได้กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้ Workflow การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

รองรับเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

โซลูชัน aiScript เป็นบริการ OCR ที่สามารถอ่านเอกสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถอ่านตัวเลขไทยได้  มากไปกว่านั้นยังสามารถอ่านตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย

รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท

ระบบ AI ประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ใช้ใน OCR aiScript สามารถประมวลเอกสารได้หลากหลายรูปแบบทั้งเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ และเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลาย และไม่ตายตัว อย่างใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ด้วย

ให้โซลูชัน aiScript ช่วยคุณกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้โดยอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR ที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ประมวลผลเอกสาร

ให้โซลูชัน aiScript ช่วยคุณกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้โดยอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR ที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ประมวลผลเอกสาร

Key Benefits

ประโยชน์ต่อการใช้งานด้านเอกสาร ที่ได้จาก aiScript ระบบประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ

แม่นยำสูงถึง 99%

ด้วยระบบ AI ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ และอ่านเอกสารมามากกว่าล้านรูปแบบ และได้อ่านตัวอักษรมาหลายล้านตัวอักษร ทำให้ระบบ AI ที่ใช้ใน OCR aiScript เป็น OCR ภาษาไทย และ OCR ภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการแปลงรูปเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูง

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

โซลูชัน aiScript เพื่อการประมวลผลเอกสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้ในองค์กรได้ง่าย ๆ ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

บริการ aiScript ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจในยุค Data-driven โดยส่งเสริมการตัดสินใจทางธุรกิจให้แม่นยำมากขึ้น เพราะสามารถนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากรูปภาพมาก่อน จากนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกได้

ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ถึง 10 เท่า

aiScript โซลูชัน OCR เพื่อการแปลงรูปเป็นข้อความ ทำให้การดึงข้อมูลมาใช้และการกรอกข้อมูลเกิดความรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคนในการกรอกข้อมูล ทำให้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก รวมถึงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการกรอกข้อมูลอีกด้วย

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

การแปลงรูปเป็นข้อความ ทำให้เอกสารถูกเก็บอยู่รูปแบบของไฟล์ข้อความหรือเอกสารดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยการจัดการงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น ทำให้การใช้ aiScript เพื่อประมวลผลเอกสาร ตอบโจทย์กับการทำงาน พร้อมช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมด จึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

aiScript สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้ลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดจากคนในองค์กรนำข้อมูลไปเผยแพร่ จึงช่วยยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ลดต้นทุนให้กับองค์กร

การใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อช่วยในการจัดการเอกสาร สามารถลดภาระงานเอกสารให้กับพนักงานได้ และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

เอกสารที่รองรับ

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ aiScript จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Challenge : คุณธนูกำลังพัฒนาระบบ และกำลังมองหาบริการ OCR API เพื่ออ่านสมุดจดทะเบียนรถยนต์ไปใช้งาน เพื่อให้การพัฒนาระบบทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Solution : aiScript บริการ AI-OCR จาก AIGEN มี OCR API สำหรับสมุดจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารประเภทอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ทันที คุณธนูจึงได้เข้ามาทดลองใช้งานใน Web portal และประทับใจกับความสามารถของ aiScript ที่ตอบโจทย์การพัฒนาระบบของคุณธนูได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณธนูประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างมาก จากการนำ OCR API ของ AIGEN ไปใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

1.ถ้ามี invioce หลายรูปแบบต้องสร้างฟอร์มเพื่อรองรับทุกแบบเลยหรือไม่?

2.เวลา Export ข้อมูลออกมา aiScript สามารถตั้งค่าไฟล์ Output ได้มากกว่าใน DEMO ได้หรือไม่?

3.aiScript บริการ AI-OCR ของทาง AIGEN รองรับกี่ภาษา และความแม่นยำอยู่ที่เท่าไหร่?

4.Output ที่ได้จาก OCR มีกี่รูปแบบ?

5.aiScript สามารถดำเนินการพร้อมกันทีละหลายๆ ไฟล์เอกสาร และสามารถ OCR ข้อมูลออกมาให้อยู่ในไฟล์เดียวกันได้หรือไม่?

6.aiScript สามารถประมวลจากเอกสารที่มีหลายหน้าได้หรือไม่ เช่น Invoice หลายๆหน้า Bank statement หลายๆหน้า?

7.aiScript สามาถอ่านเอกสารที่ส่งมาแบบกลับหัว หรือเอียงได้หรือไม่?

8.ไฟล์ excel ของผลลัพธ์ OCR ที่ออกมา สามารถออกมาเป็นคอลัมน์แนวนอนได้หรือไม่ เนื่องจากตอนใช้หน้าเว็บ web portal ออกมาเป็นแนวตั้ง?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiScript ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AIGEN Live chat