100k+

เอกสารที่ได้รับการประมวลผล

500k+

หน้าเอกสารที่ผ่านเข้ามาในระบบ

11+

ประเภทของเอกสารที่รองรับ

Highlight Features

รองรับการ Input ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

ทั้งในรูปแบบของรูปถ่ายเอกสารจากกล้องบนมือถือ เอกสารสแกน เอกสารในอีเมล์ รวมถึงลายมือ โดยสามารถแปลงตัวอักษรในเอกสาร ให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบดิจิทัลได้

รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท

ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบหลากหลายไม่ตายตัว เช่น ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารอื่นๆ

รองรับเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการอ่านเอกสารที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถอ่านตัวเลขไทย และลายมือได้อีกด้วย

จัดประเภทของข้อมูลได้

จำแนกแยกแยะประเภทของเอกสารได้ และดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการจากเอกสาร ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ส่วนไหนในรูป

รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน

การเชื่อมต่อระบบ

เชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ให้ aiScript ช่วยคุณกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน

Key Benefits

แม่นยำสูงถึง 99%

จากการเทรน AI ให้อ่านเอกสารหลากหลายประเภทมาเป็นล้านรูปแบบ และอ่านตัวหนังสือมาเป็นล้านตัวอักษร

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

สามารถนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากรูปภาพมาก่อนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นข้อมูลเชิงลึก และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ถึง 10 เท่า

เมื่อเทียบกับการต้องใช้คนในการ กรอกข้อมูล เนื่องจากใช้ AI ในการดึงข้อมูลจากเอกสารทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานอีกด้วย

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารถูกเก็บอยู่รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมด จึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

ลดการรั่วไหลของข้อมูลที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากคนทำงานที่เข้าถึงข้อมูลได้ เพราะ aiScript สามารถกำหนดสิทธิ์ให้คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้นถึงจะเห็นข้อมูลได้

ลดต้นทุนให้กับองค์กร

ลดภาระงานเอกสารให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

เอกสารที่รองรับ

ตัวอย่างความสำเร็จของเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ aiScript จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiScript ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

Consent*