100k+

เอกสารที่ได้รับการประมวลผล

500k+

หน้าเอกสารที่ผ่านเข้ามาในระบบ

11+

ประเภทของเอกสารที่รองรับ

aiScript ตัวช่วยประมวลผลเอกสาร ที่สามารถแปลงข้อความเป็นตัวอักษรได้อย่างสะดวก ด้วยเทคโนโลยี OCR ที่มี AI เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจะทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากภาพในเอกสาร เช่น การอ่านบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิน ใบเคลมประกัน ใบมรณะบัตร สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ มาเป็นข้อมูลตัวอักษรได้แบบอัตโนมัติ รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เหมาะกับการนำไปปรับใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล

Highlight Features

รองรับการ Input ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

OCR สามารถประมวลข้อมูลเพื่อแปลงรูปเป็นข้อความได้ทั้งในรูปแบบของรูปถ่ายเอกสารจากกล้องบนมือถือ เอกสารสแกน เอกสารในอีเมล์ รวมถึงลายมือ โดยสามารถแปลงตัวอักษรในเอกสาร ให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบดิจิทัลได้

รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท

ระบบ AI อัจฉริยะสามารถประมวลเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว เช่น สแกนบัตรประชาชน ใบขับขี่ และเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลายไม่ตายตัว เช่น ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารอื่นๆ

รองรับเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

OCR เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการอ่านเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถในอ่านตัวเลขไทยและลายมือได้อีกด้วย

จัดการแยกประเภทของข้อมูลได้

เทคโนโลยี OCR มีความสามารถในการจำแนกแยกแยะประเภทของเอกสารได้ และดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการจากเอกสาร ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ส่วนไหนในรูป

รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน

การเชื่อมต่อระบบที่ทำได้หลากหลาย

สามารถนำไปใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ให้ aiScript ช่วยคุณกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน

Key Benefits

ประโยชน์ต่อการใช้งานด้านเอกสาร ที่ได้จาก aiScript ระบบประมวลผลอัจฉริยะ

แม่นยำสูงถึง 99%

มีการเทรนระบบ AI ด้วยการอ่านเอกสารหลากหลายประเภทมาเป็นล้านรูปแบบ และอ่านมากว่าล้านตัวอักษร ทำให้ระบบ AI มีประสิทธิภาพในการแปลงรูปเป็นข้อความที่มีความแม่นยำสูง

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

สามารถนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากรูปภาพมาก่อนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นข้อมูลเชิงลึก และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ถึง 10 เท่า

เมื่อเทียบกับการใช้คนในการกรอกข้อมูล เนื่องจากใช้ AI ในการดึงข้อมูลจากเอกสารทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานอีกด้วย

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารถูกเก็บอยู่รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมด จึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

ลดการรั่วไหลของข้อมูลที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากคนทำงานที่เข้าถึงข้อมูลได้ เพราะ aiScript สามารถกำหนดสิทธิ์ให้คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้นถึงจะเห็นข้อมูลได้

ลดต้นทุนให้กับองค์กร

ลดภาระงานเอกสารให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

เอกสารที่รองรับ

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ aiScript จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiScript ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat