3k+

ผู้ใช้งาน

30k+

ตอบคำถามจากระบบ

100+

จำนวน intent ที่จัดการ

Highlight Features

มีความแม่นยำสูง

สามารถตอบคำถามลักษณะ Q & A ได้อย่างแม่นยำ

ความเข้าใจบริบทของคำถาม

ด้วยความสามารถในการความเข้าใจภาษา aiNLP จึงมีความเสถียรต่อการพิมพ์ผิด และเลือกใช้คำคล้ายแทนได้

รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมๆกัน

ใช้งานสองภาษาได้พร้อมกัน โดยสามารถพิมพ์ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษได้

ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการประมวลผล และจัดเก็บในรูปแบบที่เอื้อต่อการค้นหาในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ aiNLP สามารถใช้งานแบบ real-time ในระบบการโต้ตอบแบบอัตโนมัติได้

ความสามารถที่หลากหลาย

จากการเทรนมาจากตัวอย่างข้อความเป็นล้านข้อความ ทำให้ ระบบ AI ใน aiNLP นำไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสรุปข้อความ การจัดกลุ่มข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้

สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น FB Messenger, Line หรือ Slack ทำให้ง่ายกับผู้ที่จะเข้ามาใช้งาน

ให้ aiNLP รวบรวมองค์ความรู้ให้กับธุรกิจคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ให้ง่ายต่อการค้นหา และนำข้อมูลไปใช้ ยกระดับการให้บริการทั้งกับ พนักงานภายในองค์กร และลูกค้าภายนอก

Key Benefits

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

ลูกค้าได้รับการบริการ และความช่วยเหลือจากการสืบค้น หรือถามตอบได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังวิเคราะห์เนื้อหา ความรู้สึกจากข้อความเหล่านั้น เพื่อตอบกลับลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานในการให้คำตอบจากคำถามเดิมๆซ้ำๆ ทำให้พนักงานมีเวลาในการทำงานด้านอื่นๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และดูแลลูกค้ามากขึ้นได้

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และให้บริการลูกค้า ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว

ประยุกต์ใช้ได้กับบริการหลากหลายประเภท

สามารถปรับเทรนให้เชี่ยวชาญในเนื้อหาธุรกิจจำเพาะอื่นๆ ได้ เช่น ข้อกฎหมาย บทเรียนการศึกษา IT support เนื้อหากรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Data-driven

สามารถเก็บข้อมูลคำถามที่พบบ่อยได้ ทำให้ทราบถึงความต้องการของพนักงาน และลูกค้า นำไปต่อยอดในการด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจได้

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารถูกเก็บอยู่รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

องค์ความรู้ขององค์กรไม่สูญหาย

เนื่องจากข้อมูล และองค์ความรู้ทุกอย่างถูกจัดเก็บอยู่รูปแบบดิจิทัล จึงหมดห่วงเรื่องข้อมูลสูญหาย หรือองค์ความรู้เหล่านั้นจะสูญหายไปเมื่อพนักงานลาออก

ยกระดับความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

ลดการรั่วไหลของข้อมูลที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากคนทำงานที่เข้าถึงข้อมูลได้ เพราะ aiNLP สามารถกำหนดสิทธิ์ให้คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้นถึงจะเห็นข้อมูลได้

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiNLP ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

Consent*