Industry Overview

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และลดภาระงานให้กับพนักงานที่ต้องทำใบรูปแบบเดิมๆ และซ้ำ เช่นงานเอกสาร เพื่อทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร โซลูชั่น AI ตอบโจทย์ในเรื่องการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นตัวช่วยธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากอีกด้วย

AI Solution ที่แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารเป็นเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ อ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ

AI-Powered Face Recognition Solution

ให้การตรวจสอบ และระบุใบหน้าบุคคลทำได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน และธุรกิจ

AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS)

ทำให้การค้นหาข้อมูลและคำตอบในองค์กรเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง ด้วยระบบการจัดการองค์ความรู้จากข้อมูลและค้นหาคำตอบด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

การนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป

การจัดการเอกสารภายในองค์กร

  • E-Document : ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆภายในองค์กร โดยการนำ AI-Powered OCR Solution เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลจากเอกสารทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมถึงไฟล์เอกสารต่างๆถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลโดยการกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลถึงจะสามารถเข้าถึงเอกสารได้

การตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

  • สแกนใบหน้าเพื่อเข้าออฟฟิซ : เพื่อลดการสัมผัส การแสกนใบหน้า หรือการนำโซลูชั่น AI-Powered Face Recognition Solution เพื่อตรวจสอบการเข้างานของพนักงานเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงยกระดับความปลอดภัยให้กับออฟฟิซของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในออฟฟิซได้

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

  • รวบรวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน : ด้วยโซลูชั่น AI-Powered Knowledge Management ทำให้การรวบรวมความรู้ขององค์กรที่อยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ไฟล์ดิจิทัล สามารถทำได้โดยง่าย เพื่อสะดวกต่อการค้นหาของพนักงานภายในองค์กร และสามารถใช้ตอบคำถามลูกค้าได้

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digitization อย่างเต็มตัว

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้ในธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat