5M+

ใบหน้าที่ได้รับการเทรน

1M+

ใบหน้าที่ได้รับการประมวลผล

1 Sec

สแกนใบหน้าได้ภายใน 1 วินาที

Highlight Features

มีความแม่นยำสูง

เทรนให้ระบบ AI สามารถอ่านใบหน้าได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งใบหน้าเดี่ยว และหลายใบหน้า รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก NIST ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานของ ETDA สำหรับไบโอเมตริกซ์ที่จะมีความแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับใบหน้าชาวเอเชีย

ระบุตัวตนได้แบบอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ระบบ AI และ Machine learning ในการทำงานทั้งหมด มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้น้อยเมื่อเทียบกับระบบที่ต้องยังต้องใช้คนในการทำงานร่วมด้วย รวมทั้งรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมากๆพร้อมกันได้

ตรวจจับทั้งใบหน้าเดี่ยว และหลายใบหน้า

ด้วยเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ aiFace ทำให้สามารถตรวจจับใบหน้าได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งใบหน้าที่มีการเคลื่อนไหว และมีการใส่หน้ากากอนามัย

ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นของ aiFace จึงทำให้สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบใบหน้าได้อย่างรวดเร็วเป็นหลักวินาทีตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการให้บริการลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางต่างๆ

รองรับ Liveness Detection

แยกแยะระหว่างรูปถ่าย กับบุคคลจริงได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวด้วยการนำรูปผู้อื่น หรือภาพพิมพ์มาใช้ในการระบุตัวตนได้

เปรียบเทียบรูปถ่ายกับภาพในบัตรประชาชน

สามารถเปรียบเทียบรูปถ่ายบุคคลกับภาพ
ในบัตรประชาชนได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

ให้ aiFace ช่วยให้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเป็นเรื่องสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมให้กับธุรกิจของคุณ พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

Key Benefits

ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

เนื่องจากใชัระบบอัตโนมัติในการทำงานทั้งหมด และไม่มีใครสามารถขโมยลักษณะเฉพาะบนใบหน้าของแต่ละบุคคลไปได้ ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

ลูกค้าสามารถใช้บริการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น จากการที่ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆของธุรกิจ

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบ และยืนยันตัวตน ทำให้พนักงานมีเวลาในการทำงานด้านอื่นๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และให้บริการลูกค้า ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวก

ประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท

ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจการเงิน ธนาคาร หรือประกันเท่านั้น ธุรกิจอื่นๆก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นกัน

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

ผ่านทาง API Service หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web Portal ของ AI GEN

ลดความผิดพลาดในการยืนยันตัวตน

จากเดิมที่พนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการตัดสินใจเรื่องการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ แต่การใช้เทคโนโลยีสามารถทำได้โดยอัตโนมัติเพียงใช้เวลาไม่กี่วินาที อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง

ทำงานได้แบบอัตโนมัติ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก ใช้เทคโนโลยี Machine learning ในการทำงานทั้งหมด ประมวลผล ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiFace ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

Consent*