โซลูชัน AI-Powered OCR

ยกระดับการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้แบบอัตโนัมัติ แม่นยำ และรวดเร็วด้วยบริการ AI-OCR ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Data-driven ได้เป็นอย่างดี

 • สร้าง Workflow การทำ Data-entry ได้เอง
 • จำแนกประเภทของข้อความ และเอกสารได้แบบอัตโนมัติ
 • รองรับประเภทเอกสารมากกว่า 15 ประเภท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

โซลูชัน AI-Powered OCR สำหรับธุรกิจ คืออะไร

โซลูชัน AI-Powered OCR คือโซลูชัน AI ที่ทำให้ธุรกิจสามารถประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาจากเอกสารประเภทต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารการเคลมประกันต่างๆ เป็นต้น ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เอกสารสแกน รูปภาพ ไฟล์ PDF เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเก็บเข้าไปในระบบขององค์กรได้แบบอัตโนมัติ ยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี


AIGEN ได้พัฒนา aiScript บริการ AI-Powered OCR สำหรับธุรกิจที่โดดเด่น และแตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป ตรงที่มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับให้การทำ OCR นั้นทำได้อย่างแม่นยำ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถประมวลผล และดึงข้อมูลจากเอกสารทั้งที่มีรูปแบบตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว เช่น ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงสามารถจำแนกประเภทของข้อความ และเอกสารได้แบบอัตโนมัติ อีกทั้งธุรกิจสามารถสร้าง Workflow ในการทำ Data-entry ได้เองผ่านระบบของ AIGEN นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตโมเดล AI ของเอกสารแต่ละประเภทอยู่เสมอเพื่อให้ธุรกิจได้ผลลัพธ์การทำ AI-OCR ที่ดีที่สุด

รองรับเอกสารมากกว่า 15 ประเภท

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
 • สมุดจดทะเบียนรถยนต์
 • สลิปเงินเดือน
 • Bank statement
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบมรณบัตร
 • เอกสารการเคลมประกัน
 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สัญญา และเอกสารทางกฎหมาย
 • บิลค่าสาธารณูปโภค
 • แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภ.พ.30)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • ป้ายพัสดุ
 • เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารเฉพาะของธุรกิจ (สามารถ Customize โมเดล AI เพื่อประมวลผลเอกสารเฉพาะของธุรกิจให้ได้เช่นกัน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แม่นยำสูง และลดความผิดพลาดของข้อมูล
 • ยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติ
 • ยกระดับการทำ Customer onboarding
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการกรอก และตรวจสอบข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง ค้นหา และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจ
 • ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data Driven
 • ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล

วิธีการใช้งาน

 1. อัปโหลดเอกสาร หรือรูปภาพเข้ามาในระบบ (ไฟล์ PDF,PNG,JPG,TIFF)
 2. AIGEN ประมวลผล และดึงข้อมูลออกตามรูปแบบที่ได้มีการตั้งค่าในระบบไว้
 3. ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่อในอนาคตได้

ทดลองใช้งานโซลูชัน AI-Powered OCR ของเรา

ยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้แบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และทรัพยากรของธุรกิจ ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้โซลูชัน AI-Powered OCR

โซลูชัน AI-Powered OCR จาก AIGEN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานทำให้พนักงานมีเวลาที่จะไปโฟกัสกับงานสร้างสรรค์อื่นๆที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรเลือกใช้โซลูชัน AI-Powered OCR จาก AIGEN มีดังต่อไปนี้

ความแม่นยำสูง

จากการเทรนระบบ AI ให้อ่านเอกสารหลากหลายประเภทมาเป็นล้านฉบับ ทำให้สามารถประมวลผลเอกสาร และดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้อย่างแม่นยำ

รองรับเอกสารหลากหลายประเภท

อ่านเอกสารได้หลากหลายประเภททั้งเอกสารที่มีรูปแบบแน่นอน เช่น บัตรประชาชน ใบขับบี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการประมวลผลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงลายมือ

รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

สามารถประมวลผลได้แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน

บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API

เชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ API มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของ AI GEN

ให้บริการทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

ลูกค้าสามารถเลือกใช้รูปแบบบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน และความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

AI GEN ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Information Security Standard (CSA Star Level 2, ISO27001, ISO27017,
ISO27018) หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เทรนโมเดล AI อยู่เสมอ

เทรนโมเดล AI อย่างต่อเนื่องด้วยเอกสารในรูปแบบเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการประมวลเอกสารได้อย่างแม่นยำในหลากหลายประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ AI-Powered OCR จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Challenge : คุณธนูกำลังพัฒนาระบบ และกำลังมองหาบริการ OCR API เพื่ออ่านสมุดจดทะเบียนรถยนต์ไปใช้งาน เพื่อให้การพัฒนาระบบทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Solution : AI-Powered OCR บริการ AI-OCR จาก AIGEN มี OCR API สำหรับสมุดจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารประเภทอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ทันที คุณธนูจึงได้เข้ามาทดลองใช้งานใน Web portal และประทับใจกับความสามารถของ AI-Powered OCR ที่ตอบโจทย์การพัฒนาระบบของคุณธนูได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณธนูประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างมาก จากการนำ OCR API ของ AIGEN ไปใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

ไม่จำเป็นต้องสร้างฟอร์มรองรับ เนื่องจาก aiScript ของเราเป็น AI-OCR ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า ธุรกิจ หรือผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสารและทำการ OCR ได้ทันที

สามารถทำได้ โดยใช้ผ่านฟีเจอร์ aiFlow ซึ่งจะเปิดให้ User ทำการตั้งค่าได้เองภายใน Q2’2023

รองรับได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความแม่นยำมากกว่า 96% ขึ้นอยู่กับชุดที่ได้ทำการเทสต์

Output สามารถ export ออกเป็นได้ทั้งเป็นไฟล์ .csv และ json

สามารถทำได้ โดยใช้ผ่านฟีเจอร์ aiFlow

สามารถทำได้ โดยผลแต่ละหน้าจะถูกแยกไว้ในคนละ JSON object อย่างไรก็ตาม ตัวทดสอบบน AIGEN Web Portal อาจไม่ได้ support การแสดงผลหลายหน้า แต่ JSON object หลายหน้าจะได้รับการ return

สามารถทำได้ โดยเรามี AI ที่ตรวจจับและจัดการหมุนรูปเอกสารให้ได้

สามารถทำได้ โดยใช้ผ่านฟีเจอร์ aiFlow หากมีหลายไฟล์เอกสาร ข้อมูลจะสามารถเรียงต่อกันในแต่ละแถวได้เลย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน AI-Powered OCR 
ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AIGEN Live chat