AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารเป็นเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ อ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณ

 • แม่นยำสูง
 • อ่านเอกสารได้หลากหลายประเภท
 • รองรับทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

AI-Powered OCR Solution คืออะไร

โซลูชัน AI-Powered OCR คือโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาจากเอกสารประเภทต่างๆได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารการเคลมประกันต่างๆเป็นต้นที่ถูกจัดเก็บอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เอกสารสแกน รูปภาพ ไฟล์ PDF เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเก็บเข้าไปในระบบขององค์กรได้แบบอัตโนมัติ


ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI ผนวกกับเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition ซึ่งสามารถอ่าน และประมวลผลเอกสารได้หลากหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานไปได้อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องมีการสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า และด้วยประสิทธิภาพของระบบ AI ทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลมีความแม่นยำสูง รวมทั้งทำให้กระบวนการจัดการเรื่องเอกสารเป็นไปอย่างอัตโนมัติตั้งแต่การดึงข้อมูล จนถึงการจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แม่นยำสูง และลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลด้วยการใช้คน
 • อ่านเอกสารได้ด้วยความรวดเร็ว
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการกรอก และตรวจสอบข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง ค้นหา และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจ
 • ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data Driven
 • ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล

วิธีการใช้งาน

 1. อัปโหลดเอกสาร หรือรูปภาพเข้ามาในระบบ (ไฟล์ PDF,PNG,JPG,TIFF)
 2. AIGEN ประมวลผล และดึงข้อมูลออกตามรูปแบบที่ได้มีการตั้งค่าในระบบไว้
 3. ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่อในอนาคตได้

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร
ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน

เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ AI-Powered OCR Solution

โซลูชัน AI-Powered OCR จาก AIGEN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเอกสารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานทำให้พนักงานมีเวลาที่จะไปโฟกัสกับงานสร้างสรรค์อื่นๆที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรเลือกใช้ AI-Powered OCR Solution จาก AIGEN มีดังต่อไปนี้

ความแม่นยำสูง

จากการเทรนระบบ AI ให้อ่านเอกสารหลากหลายประเภทมาเป็นล้านฉบับ ทำให้สามารถประมวลผลเอกสาร และดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้อย่างแม่นยำ

รองรับเอกสารหลากหลายประเภท

อ่านเอกสารได้หลากหลายประเภททั้งเอกสารที่มีรูปแบบแน่นอน เช่น บัตรประชาชน ใบขับบี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการประมวลผลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงลายมือ

รองรับข้อจำกัดของเอกสาร

สามารถประมวลผลได้แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน

บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API

เชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ API มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของ AI GEN

ให้บริการทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

ลูกค้าสามารถเลือกใช้รูปแบบบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน และความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

AI GEN ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Information Security Standard (CSA Star Level 2, ISO27001, ISO27017,
ISO27018) หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เทรนโมเดล AI อยู่เสมอ

เทรนโมเดล AI อย่างต่อเนื่องด้วยเอกสารในรูปแบบเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการประมวลเอกสารได้อย่างแม่นยำในหลากหลายประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

Challenge : เมืองไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับการให้บริการเคลมประกันให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมขั้นตอนในการเคลมประกันนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล เข้าไปในระบบ ทำให้เสียเวลา และใช้เวลานานกว่าลูกค้าจะได้รับเงินจากการเคลมประกัน

Solution : ด้วยความสามารถของ AI-Powered OCR จาก AI GEN ทำให้ทางเมืองไทยประกันชีวิตลดเวลาในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ล่าสุดมาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพเอกสารประเภทต่างๆได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Challenge : คุณธนูกำลังพัฒนาระบบ และกำลังมองหาบริการ OCR API เพื่ออ่านสมุดจดทะเบียนรถยนต์ไปใช้งาน เพื่อให้การพัฒนาระบบทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Solution : AI-Powered OCR บริการ AI-OCR จาก AIGEN มี OCR API สำหรับสมุดจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารประเภทอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ทันที คุณธนูจึงได้เข้ามาทดลองใช้งานใน Web portal และประทับใจกับความสามารถของ AI-Powered OCR ที่ตอบโจทย์การพัฒนาระบบของคุณธนูได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณธนูประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างมาก จากการนำ OCR API ของ AIGEN ไปใช้งาน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน AI-Powered OCR 
ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat