AI-Powered e-KYC Solution

ให้การทำความรู้จักลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำความรู้จักตัวตนลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

 • แม่นยำสูง
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • One-stop service

Certified By

AI-Powered e-KYC Solution คืออะไร

โซลูชัน AI-Powered e-KYC หรือ electronic Know Your Customer คือโซลูชันที่ใช้ในการระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตน (Verification) แทนการทำความรู้จักลูกค้าในระบบเดิม หรือแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Know-Your-Customer : KYC) ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก โซลูชัน AI-Powered e-KYC จึงเป็นแนวทางที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการทำความรู้จักลูกค้า โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานรัฐ สถาบันทางการเงินตลอดจนธุรกิจด้านบริการต่างๆที่ต้องการรวบรวม และประเมินข้อมูลต่างๆของลูกค้า

ก่อนที่สถาบันทางการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจจะให้บริการ จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร โดยผ่านกระบวนการระบุตัวตนที่ต้องมีข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าที่เพียงพอ และกระบวนการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานแสดงตนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แม่นยำสูง และลดความผิดพลาดในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน
 • อ่านเอกสารได้ด้วยความรวดเร็ว
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการกรอก และตรวจสอบข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง ค้นหา และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจ
 • เพิ่มความสามารถให้กับธุรกิจในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
 • ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล
 • สร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

วิธีการใช้งาน

 1. หลังจากลูกค้าอัพโหลดบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ระบบ aiScript จะดึงข้อมูลจาก Laser code ด้านหลังบัตรประชาชนไทย และส่งไปตรวจสอบกับกรมการปกครองได้โดยอัตโนมัติ
 2. นอกจากนั้นระบบ aiScript ยังสามารถดึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครไว้ล่วงหน้า หรือใช้สำหรับการตรวจสอบ และการลงทะเบียนข้อมูลทางธุรกิจของระบบหลังบ้านได้ หลังจากนั้นระบบ aiScript จะทำการดึงภาพถ่ายของลูกค้าจากด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรูปถ่ายเซลฟี่ในภายหลัง
 3. ระบบเปรียบเทียบใบหน้าของ aiFace สามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบรูปถ่ายเซลฟี่ และรูปจากบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างแม่นยำถึง 99% โดย API ของ aiFace สามารถเป็นระบบการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ามีคนอยู่หน้ากล้อง ไม่ใช่ภาพถ่ายสแน็ปช็อตหรือวิดีโอของบุคคลอื่นที่พิมพ์ออกมาหรือแสดงบนโทรศัพท์มือถือ (จำเป็นสำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง)

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพการในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน ลดความผิดพลาด ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว

เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ AI-Powered e-KYC Solution

โซลูชัน AI-Powered e-KYC จาก AI GEN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน ลดความผิดพลาด ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาในการให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรเลือกใช้ AI-Powered e-KYC จาก AI GEN มีดังต่อไปนี้

ความแม่นยำสูง

เทรนระบบ AI ให้อ่านเอกสารหลากหลายประเภทมามากกว่าล้านฉบับ และเทรนให้ระบบ AI อ่านใบหน้าของคนทั่วไปและเอเชียมามากกว่าล้านใบหน้า จึงทำให้ประมวลผลเอกสาร และใบหน้าได้อย่างแม่นยำ

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ได้การรับรองจากการทดสอบระบบดิจิตอลมาตรฐานสากลโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานของ ETDA (สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์)

One-stop service

รวม 2 บริการไว้ในที่เดียว รองรับการประมวลผลเอกสารได้หลากหลายประเภท พร้อมทั้งสามารถระบุ และยืนยันใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว

รองรับทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการประมวลผลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถอ่านลายมือได้

บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API

เชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ API

ให้บริการทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

ลูกค้าสามารถเลือกใช้รูปแบบบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน และความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

AI GEN ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Information Security Standard (CSA Star Level 2, ISO27001,ISO27017,ISO27018) หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เทรนโมเดล AI อยู่เสมอ

เทรนโมเดล AI อย่างต่อเนื่องด้วยเอกสารในรูปแบบเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ และใบหน้ารูปแบบต่าง เพื่อตอบโจทย์การประมวลเอกสารในหลากหลายประเภทธุรกิจ และการอ่านใบหน้าได้แบบหลากหลาย

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

petcharee goldshop

Challenge : ห้างทองเพชรีจึงต้องการขยายช่องทางการซื้อขายทองมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล และให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ห้างทองเพชรีจึงได้มองหาโซลูชันการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยเทียบกับรูปถ่ายในบัตรประชาชน เพื่อที่จะยืนยันตัวตนลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ อีกทั้งให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ-ขายทองเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลในบัตรประชาชน

Solution : เพื่อให้ห้างทองเพชรีมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ-ขายทองเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลในบัตรประชาชน AI-Powered e-KYC จาก AI GEN ได้เข้าไปช่วยให้การยืนยันตัวตนด้วยการใช้ใบหน้าทำได้อย่างอัตโนมัติ และแม่นยำเวลามีการซื้อขายทองบนเว็บไซต์ของห้างทองเพชรี สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งลดขั้นตอนการซื้อขายแบบแมนนวล ทำให้ลูกค้าของห้างทองเพชรีสามารถซื้อขายทองได้จากทุกที่ และทุกเวลา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน AI-Powered e-KYC 
ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat