AI-Powered e-KYC Gateway Solution

ให้การทำความรู้จักลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบยืนยันตัวตนออนไลน์พร้อมใช้งานที่มีระบบ AI อัจฉริยะเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างประสบการณ์ที่ดี และความแตกต่างให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

 • พร้อมเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของธุรกิจ
 • แม่นยำสูง
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • One-stop service

Certified By

AI-Powered e-KYC Gateway Solution คืออะไร

โซลูชัน AI-Powered e-KYC Gateway คือบริการระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์สำเร็จรูปพร้อมให้ธุรกิจนำไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจที่มีอยู่ได้โดยทันทีผ่านทาง URL โดยธุรกิจสามารถเรียกใช้งานเพื่อส่งให้ลูกค้าไปทำ e-KYC ที่หน้า AIGEN e-KYC Gateway โดยผลการยืนยันตัวตนจะถูกนำส่งให้ธุรกิจนำไปใช้ดำเนินการต่อไป ทำให้ User Journey ของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ใช้งานสามารถกลับไปใช้งานในแอปพลิเคชันเดิมต่อได้โดยทันทีหลังจากทำ e-KYC เสร็จ

โดยบริการ AI-Powered e-KYC Gateway นั้นทำให้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันเพิ่มฟีเจอร์การยืนยันตัวตนได้โดยที่ไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง และทำให้การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของธุรกิจทำได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของธุรกิจด้วยระบบยืนยันตัวตนออนไลน์พร้อมใช้งาน
 • แม่นยำสูง และลดความผิดพลาดในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน
 • ยืนยันตัวตนลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการทำ Customer onboarding
 • รองรับจำนวนธุรกรรมที่มีจำนวนมากได้เป็นอย่างดี
 • ป้องกันการปลอมแปลงตัวตน หรือการฉ้อโกง
 • สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

วิธีการใช้งาน

 1. หลังจากลูกค้าอัพโหลดบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ระบบ aiScript จะดึงข้อมูลจาก Laser code ด้านหลังบัตรประชาชนไทย และส่งไปตรวจสอบกับกรมการปกครองได้โดยอัตโนมัติ
 2. นอกจากนั้นระบบ aiScript ยังสามารถดึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครไว้ล่วงหน้า หรือใช้สำหรับการตรวจสอบ และการลงทะเบียนข้อมูลทางธุรกิจของระบบหลังบ้านได้ หลังจากนั้นระบบ aiScript จะทำการดึงภาพถ่ายของลูกค้าจากด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรูปถ่ายเซลฟี่ในภายหลัง
 3. ระบบเปรียบเทียบใบหน้าของ aiFace สามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบรูปถ่ายเซลฟี่ และรูปจากบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างแม่นยำถึง 99% โดย API ของ aiFace สามารถเป็นระบบการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ามีคนอยู่หน้ากล้อง ไม่ใช่ภาพถ่ายสแน็ปช็อตหรือวิดีโอของบุคคลอื่นที่พิมพ์ออกมาหรือแสดงบนโทรศัพท์มือถือ (จำเป็นสำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง)

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพการในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน ลดความผิดพลาด ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว

เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ AI-Powered e-KYC Solution

โซลูชัน AI-Powered e-KYC จาก AI GEN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการระบุ และพิสูจน์ตัวตน ลดความผิดพลาด ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาในการให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรเลือกใช้ AI-Powered e-KYC จาก AI GEN มีดังต่อไปนี้

ความแม่นยำสูง

เทรนระบบ AI ให้อ่านเอกสารหลากหลายประเภทมามากกว่าล้านฉบับ และเทรนให้ระบบ AI อ่านใบหน้าของคนทั่วไปและเอเชียมามากกว่าล้านใบหน้า จึงทำให้ประมวลผลเอกสาร และใบหน้าได้อย่างแม่นยำ

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ได้การรับรองจากการทดสอบระบบดิจิตอลมาตรฐานสากลโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานของ ETDA (สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์)

One-stop service

รวม 2 บริการไว้ในที่เดียว รองรับการประมวลผลเอกสารได้หลากหลายประเภท พร้อมทั้งสามารถระบุ และยืนยันใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว

รองรับทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการประมวลผลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถอ่านลายมือได้

บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API

เชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ API

ให้บริการทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

ลูกค้าสามารถเลือกใช้รูปแบบบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน และความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

AI GEN ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Information Security Standard (CSA Star Level 2, ISO27001,ISO27017,ISO27018) หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เทรนโมเดล AI อย ู่เสมอ

เทรนโมเดล AI อย่างต่อเนื่องด้วยเอกสารในรูปแบบเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ และใบหน้ารูปแบบต่าง เพื่อตอบโจทย์การประมวลเอกสารในหลากหลายประเภทธุรกิจ และการอ่านใบหน้าได้แบบหลากหลาย

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าเรา

petcharee goldshop

Challenge : ห้างทองเพชรีต้องการขยายช่องทางการซื้อขายทองมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล และให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ห้างทองเพชรีจึงได้มองหาโซลูชันการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยเทียบกับรูปถ่ายในบัตรประชาชน เพื่อที่จะยืนยันตัวตนลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ อีกทั้งให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ-ขายทองเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลในบัตรประชาชน

Solution : เพื่อให้ห้างทองเพชรีมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ-ขายทองเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลในบัตรประชาชน AI-Powered e-KYC จาก AI GEN ได้เข้าไปช่วยให้การยืนยันตัวตนด้วยการใช้ใบหน้าทำได้อย่างอัตโนมัติ และแม่นยำเวลามีการซื้อขายทองบนเว็บไซต์ของห้างทองเพชรี สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งลดขั้นตอนการซื้อขายแบบแมนนวล ทำให้ลูกค้าของห้างทองเพชรีสามารถซื้อขายทองได้จากทุกที่ และทุกเวลา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน AI-Powered e-KYC 
ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat