บทบาทของ AIGEN

AIGEN (ไอเจ็น) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ทีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อเข้ามาช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

ที่สำคัญเทคโนโลยี AI ไม่มีจุดมุ่งหมายจะมาทดแทนมนุษย์ แต่มาช่วยทำให้มนุษย์สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่เป็นงานในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆ และทำให้รูปแบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องการความสร้างสรรค์ และงานที่มีความสำคัญกับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาทำให้ AI GEN ถือกำเนิดขึ้นเพื่อคิดค้น และพัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และช่วยให้พนักงานในแต่ละองค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Who are we

AIGEN (ไอเจ็น) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีพันธกิจที่จะขับเคลื่อนให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าถึงทุกธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจผ่านโซลูชัน AI ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AIGEN ไม่ว่าจะเป็น aiScript โซลูชัน AI สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการจากภาพเอกสาร หรือรูปถ่าย aiFace โซลูชัน AI ที่ใช้ในการระบุ และพิสูจน์ตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ aiNLP โซลูชัน AI ประมวลผลข้อความได้แบบอัตโนมัติ aiKMS โซลูชัน AI สำหรับบริหาร และจัดการความรู้ภายในองค์กร และ aiSurvey โซลูชัน AI ในการจัดหมวดหมู่คำตอบจากแบบสอบถาม

VISION

AIGEN พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าถึงทุกธุรกิจได้อย่างง่ายดาย และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจไทย เพื่อทำให้ธุรกิจไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกด้วยการมีเทคโนโลยี AI เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญ

MISSION

ให้บริการโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำโซลูชัน AI เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงส่งมอบโซลูชัน AI ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละธุรกิจ

Our Team

(CEO)

ดร.ภมรพล ชินะจิตร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ ML มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี และ Start-up ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี

(COO)

ดร.พงศธร อิงโพธิ์ชัย

ประสบการณ์ในธุรกิจประกันมามากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และวิศวกรรมศาสตร์

OUR CLIENTS
AIGEN Live chat