บทบาทของ AI GEN

AI GEN (ไอเจ็น) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ทีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อเข้ามาช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

ที่สำคัญเทคโนโลยี AI ไม่มีจุดมุ่งหมายจะมาทดแทนมนุษย์ แต่มาช่วยทำให้มนุษย์สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่เป็นงานในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆ และทำให้รูปแบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องการความสร้างสรรค์ และงานที่มีความสำคัญกับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาทำให้ AI GEN ถือกำเนิดขึ้นเพื่อคิดค้น และพัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และช่วยให้พนักงานในแต่ละองค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Who are we

AI GEN (ไอเจ็น) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีพันธกิจที่จะขับเคลื่อนให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าถึงทุกธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจผ่านโซลูชัน AI ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AI GEN ไม่ว่าจะเป็น aiScript โซลูชัน AI สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการจากภาพเอกสาร หรือรูปถ่าย aiFace โซลูชัน AI ที่ใช้ในการระบุ และพิสูจน์ตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ aiNLP โซลูชัน AI ที่ใช้ในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร

VISION

AI GEN พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าถึงทุกธุรกิจได้อย่างง่ายดาย และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจไทย เพื่อทำให้ธุรกิจไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกด้วยการมีเทคโนโลยี AI เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญ

MISSION

ให้บริการโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำโซลูชัน AI เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงส่งมอบโซลูชัน AI ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละธุรกิจ

Our Team

(CEO)

ดร.ภมรพล ชินะจิตร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ ML มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี และ Start-up ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี

(COO)

ดร.พงศธร อิงโพธิ์ชัย

ประสบการณ์ในธุรกิจประกันมามากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และวิศวกรรมศาสตร์

(Executive Consultant)

รศ.ดร.จาตุรงค์​ ตันติบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ ML พร้อมรางวัลทางด้านวิชาการทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ

OUR CLIENTS
AI GEN Live chat