Highlight Features

รองรับแบบสอบถามจากหลายช่องทาง

aiSurvey รองรับแบบสอบถามได้จากหลายช่องทาง ทั้ง Google form, Microsoft form, Slack หรือ Line โดยสามารถดึงข้อมูล และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ได้แบบอัตโนมัติ

วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ

ด้วยการนำเทคโนโลยี NLP มาใช้ในการประมวลผลภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำให้ประมวลผล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล Free text ในแบบสอบถามได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และอัตโนมัติ

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้อัตโนมัติ

กำหนดเป็น Workflow การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้แบบอัตโนมัติ โดยตั้งค่าในระบบว่าจะให้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากช่องทางใด และวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

สรุปข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

หลังจากรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ aiSurvey จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดแบ่งหมวดหมู่ เพื่อที่จะมาสรุปเป็นเรียลไทม์แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูล Insight ที่ได้จากการวิเคราะห์

เทรนโมเดล AI ได้ด้วยตัวเอง

หากเป็นหัวข้อใหม่ที่ยังไม่มีโมเดล AI ที่รองรับ ธุรกิจสามารถเทรนโมเดล AI ในหัวข้อนั้นๆ เฉพาะของธุรกิจได้ด้วยตัวเองที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก

วิเคราะห์ความรู้สึก

วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามได้จากข้อความที่เป็น Free text ในแบบสอบถาม โดยจะระบุได้ว่าความรู้สึกของผู้ตอบนั้นเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเฉยๆ

ให้ aiSurvey วิเคราะห์ สรุป และจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากแบบสอบถามให้แบบอัตโนมัติ

เปลี่ยนข้อคิดเห็นในแบบสอบถามให้เป็นข้อมูล Insight และเปลี่ยนข้อมูล Insight ให้เป็นกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล Free-text ในแบบสอบถามได้อย่างเที่ยงตรง และแม่นยำ

Key Benefits

aiSurvey ผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

ธุรกิจรู้ถึงฟีดแบค หรือความเห็นของลูกค้า หรือพนักงานได้อย่างรวดเร็วจากเรียลไทม์แดชบอร์ด และนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความสำคัญได้อย่างทันถ่วงที ลดอัตราการร้องเรียนจากลูกค้า ลด turnover rate ของพนักงาน ช่วยยกระดับความพึงพอใจภาพรวมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็น Insight

เปลี่ยนข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของลูกค้า หรือพนักงานให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนา และปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า หรือพนักงานให้ได้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยน Insight ให้เป็นกลยุทธ์

aiSurvey จะทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลเชิงลึกในแง่มุมต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อนำ Insight เหล่านี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

ประหยัดเวลาในการสรุปข้อมูล

จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานในการสรุปข้อมูลอาจต้องใช้เวลาเป็นหลักสัปดาห์ หรือหลักเดือน แต่ด้วย aiSurvey ทำให้ธุรกิจได้ข้อมูล Insight ที่ต้องการจากการทำแบบสำรวจต่างๆ ได้เป็นหลักนาที ช่วยประหยัดเวลา และทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ได้เป็นหลายเท่าตัว

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนกันด้วยข้อมูล การนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากแบบสอบถามมาก่อนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นข้อมูลเชิงลึก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

สามารถเชื่อมต่อกับแบบสอบถามในหลากหลายช่องทาง รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้ผ่านทางบริการ API หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web portal ของ AI GEN

ลด Bias ในการวิเคราะห์ข้อมูล

aiSurvey ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทั้งหมด ทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มี Bias จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน

ทำให้ขั้นตอนการสรุปข้อมูลจากแบบสำรวจทำได้อย่างแบบเรียลไทม์ และเป็นอัตโนมัติ และนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiSurvey ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat