Highlight Features

รองรับแบบสอบถามจากหลายช่องทาง

aiSurvey รองรับแบบสอบถามได้จากหลายช่องทาง ทั้ง Google form, Microsoft form, Slack หรือ Line โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสอบถาม และจัดเป็นหมวดหมู่คำตอบได้แบบอัตโนมัติ

วิเคราะห์แบบสอบถามได้แบบอัตโนมัติ

ด้วยการนำเทคโนโลยี NLP มาใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำให้ประมวลผล และจัดหมวดหมู่คำตอบ Free text ในแบบสอบถามได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และอัตโนมัติ

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้อัตโนมัติ

กำหนดเป็น Workflow การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้แบบอัตโนมัติ โดยตั้งค่าในระบบว่าจะให้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากช่องทางใด และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามได้แบบเรียลไทม์

สรุปข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากช่องทางต่างๆ aiSurvey จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อที่จะมาสรุปเป็นเรียลไทม์แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูล Insight ที่ได้คำตอบในแบบสอบถาม

เทรนโมเดล AI ได้ด้วยตัวเอง

หากเป็นหัวข้อใหม่ที่ยังไม่มีโมเดล AI ที่รองรับ ธุรกิจสามารถเทรนโมเดล AI ในหัวข้อนั้นๆ เฉพาะของธุรกิจได้ด้วยตัวเองที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก

วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม

วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามได้จากคำตอบแบบ Free text โดยจะสามารถระบุได้ว่าข้อความนั้นๆ สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ตอบที่เป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเฉยๆ

ให้ aiSurvey วิเคราะห์แบบสอบถามจากคำตอบแบบ Free text ให้แบบอัตโนมัติ

เปลี่ยนข้อคิดเห็นในแบบสอบถามให้เป็นข้อมูล Insight และเปลี่ยนข้อมูล Insight ให้เป็นกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยโปรแกรม AI วิเคราะห์แบบสอบถาม Free-text ได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และรวดเร็ว

Key Benefits

aiSurvey ผู้ช่วยในการวิเคราะห์แบบสอบถาม Free text และจัดหมวดหมู่คำตอบจากแบบสอบถามมีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

ธุรกิจรู้ถึงฟีดแบค หรือความเห็นของลูกค้า หรือพนักงานได้อย่างรวดเร็วจากเรียลไทม์แดชบอร์ด และนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความสำคัญได้อย่างทันถ่วงที ลดอัตราการร้องเรียนจากลูกค้า ลด turnover rate ของพนักงาน ช่วยยกระดับความพึงพอใจภาพรวมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็น Insight

เปลี่ยนข้อเสนอแนะ หรือความเห็นของลูกค้า หรือพนักงานให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนา และปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า หรือพนักงานให้ได้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยน Insight ให้เป็นกลยุทธ์

aiSurvey จะทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลเชิงลึกในแง่มุมต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อนำ Insight เหล่านี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

ประหยัดเวลาในการสรุปข้อมูล

จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานในการสรุปข้อมูลอาจต้องใช้เวลาเป็นหลักสัปดาห์ หรือหลักเดือน แต่ด้วย aiSurvey ทำให้ธุรกิจได้ข้อมูล Insight ที่ต้องการจากการทำแบบสำรวจต่างๆ ได้เป็นหลักนาที ช่วยประหยัดเวลา และทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ได้เป็นหลายเท่าตัว

ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven

ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนกันด้วยข้อมูล การนำข้อมูลที่ไม่เคยเก็บได้จากแบบสอบถามมาก่อนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นข้อมูลเชิงลึก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อกับแต่ละระบบขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

สามารถเชื่อมต่อกับแบบสอบถามในหลากหลายช่องทาง รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้ผ่านทางบริการ API หรือสามารถใช้งานผ่านทาง Web portal ของ AIGEN

ลด Bias ในการวิเคราะห์ข้อมูล

aiSurvey ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทั้งหมด ทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มี Bias จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน

ทำให้ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปข้อมูลทำได้อย่างแบบเรียลไทม์ และเป็นอัตโนมัติ และนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ aiSurvey โปรแกรม AI วิเคราะห์แบบสอบถาม ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AIGEN Live chat