Industry Overview

เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการให้บริการ ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดจำนวนเอกสารที่ต้องจัดการ และขั้นตอนในการทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการให้บริการประชาชนในด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้น

AI Solution ที่แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

ให้การดึงข้อมูลจากเอกสารเป็นเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ อ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ

AI-Powered Face Recognition Solution

ให้การตรวจสอบ และระบุใบหน้าบุคคลทำได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน และธุรกิจ

AI-Powered e-KYC Solution

ให้การทำความรู้จักลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

การนำโซลูชัน AI ไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ

การลงทะเบียนใช้บริการต่างๆของภาครัฐ

  • E-Document : ประหยัดเวลาในการกรอกเอกสารต่างๆเมื่อต้องการเข้ารับบริการจากภาครัฐ โดยการนำ AI-Powered OCR Solution เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความประทับใจด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ

บริการข้อมูลด้านต่างๆของภาครัฐ

  • แชทบอทในการตอบคำถามประชาชนได้แบบเรียลไทม์ และตลอด 24 ชั่วโมง : ลดเวลาในการรอสายของประชาชน ประชาชนได้รับบริการได้แบบทันที และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐจากการไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการรับสายลูกค้า

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในหน่วยงานด้วยโซลูชั่น AI

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำโซลูชัน AI ไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงการนำไปใช้งาน

AIGEN Live chat