AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS)

ทำให้การค้นหาข้อมูลและคำตอบในองค์กรเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง ด้วยระบบการจัดการองค์ความรู้จากข้อมูลและค้นหาคำตอบด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

 • การนำเข้าข้อมูลได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
 • บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API
 • Content Management System

AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS) คืออะไร

โซลูชัน AI-Powered Knowledge Management คือ โซลูชันในการจัดการข้อมูลองค์กร โดยข้อมูลจะถูกนำมาจัดเก็บในระบบให้เป็นหนึ่งเดียว (single source of truth) ไม่ว่าข้อมูลต้นทางจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หรือ FAQ ถาม-ตอบในรูปแบบไฟล์.csv หรือแม้แต่เอกสารสแกน KMS ซึ่งมี aiScript ก็สามารถช่วยดึงข้อมูลจากเอกสารนั้นมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้ และพร้อมในการค้นหาคำตอบต่อคำถามในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถมาได้จากทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น LINE, หน้าเว็บไซต์ภายในองค์กร, FB Messenger ด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาของ aiNLP ที่ช่วยให้การค้นหาเป็นไปตามบริบทของคำถาม


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • หาคำตอบได้ตรงตามความต้องการด้วยความแม่นยำ จากบริบทของคำถาม
 • นำข้อมูลเข้าระบบโดยกึ่งอัตโนมัติและใช้คนน้อยที่สุด
 • รวบรวมข้อมูลให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการตอบคำถามหรือค้นหาข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง ค้นหา และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจ
 • เพิ่มความสามารถให้กับธุรกิจในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
 • เข้าถึง และหาคำตอบได้จากหลายช่องทาง (omni-channel) ใช้ได้ทั้งภายในองค์กรหรือตอบคำถามลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ

วิธีการใช้งาน

 1. อัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ (ไฟล์ PDF, .csv) โดยสามารถอัพโหลดเข้าระบบในรูปแบบ .csv ได้เลย ในขณะที่ PDF จากการสแกนเอกสารจะได้รับการประมวลผลอ่านตัวหนังสือด้วย OCR (Coming soon: .doc, URL)
 2. AI GEN ดึงข้อมูลจากเอกสารที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบอักขระดิจิทัล แล้วประมวลผล แบ่งแยกข้อความ และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ พร้อมต่อการสืบค้น
 3. ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง ใส่หัวข้อหรือเพิ่มรูปประกอบคำตอบได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เมื่อใช้งานจริงสามารถเพิ่ม Keyword ที่เฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจได้
 4. ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นหาคำตอบจากคำที่เขามีด้วยการพิมพ์คำถามทาง LINE ในกรณีที่นำไปใช้ผ่าน Chatbot หรือหน้าเว็บไซต์สืบค้นภายในองค์กร โดยระบบจะส่งคืนคำตอบที่ดีที่สุดไปให้ ตามความเข้าใจภาษาของ AI และ algorithm ในการคำนวณความเกี่ยวข้อง (relevance)
 5. ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง และจัดการข้อมูลองค์ความรู้สามารถตรวจสอบผลการใช้งานได้ผ่าน real-time Dashboard หากมีคำถามที่ระบบ AI ตอบไม่ได้หรือตอบไม่ตรง สามารถนำคำถามนั้นกลับมาใส่ระบบเพื่อให้ AI ตอบได้ดีขึ้น
 6. หากมีความต้องการมองหาข้อความพิเศษ เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อคน ระบบสามารถ customized ให้ค้นหาข้อความเหล่านี้ไว้โดยอัตโนมัติและนำไป แสดงหรือวิเคราะห์ (สามารถ Customize ได้ )

ลองใช้งาน AI Solution ของเรา

ทำให้การจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลรวมอยู่ในที่เดียวกัน สะดวก ง่ายต่อการค้นหา และการนำไปใช้ ยกระดับการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว

เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS)

โซลูชัน AI-Powered Knowledge Management จาก AI GEN ช่วยทำให้การจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลรวมอยู่ในที่เดียวกัน สะดวก และง่ายต่อการค้นหา และการนำไปใช้ ยกระดับการให้บริการ และสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน และลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรเลือกใช้โซลูชัน AI-Powered Face Recognition จาก AI GEN มีดังต่อไปนี้

การนำเข้าข้อมูลได้อย่างสะดวก และง่ายดาย

ในรูปแบบตาราง .csv หรือเอกสารสแกนเต็มหน้า

Content Management System

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ On-Cloud หรือ On-Premise ผู้จัดการข้อมูลสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ผ่าน web application และระบบ authentication ที่ปลอดภัย

รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รองรับการประมวลผลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมๆกัน

Single data management

รวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน ง่ายต่อการค้นหา และการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

บริการเชื่อมต่อระบบผ่าน API

เชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Chatbot ที่มีอยู่ หรือหน้าต่าง application ใน customer service center ได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ API ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย (omni-channel)

ให้บริการทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

ลูกค้าสามารถเลือกใช้รูปแบบบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน และความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

AI GEN ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Information Security Standard (CSA Star Level 2,ISO 27001,ISO27017,ISO27018) หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เทรนโมเดล AI อยู่เสมอ

เทรนโมเดล AI อย่างต่อเนื่อง โดยมีโมเดลใช้งานเฉพาะแต่ละประเภทธุรกิจให้เลือกใช้ อีกทั้งข้อมูลใหม่ที่ได้รับยังสามารถนำกลับมาเทรนเพิ่มได้ด้วย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน AI-Powered KMS 
ทั้งในเรื่องฟีเจอร์การใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ ราคา และอื่นๆ

AI GEN Live chat