Share

OCR Bank statement : Data-entry workflow ดึงข้อมูลจาก Bank statement ได้แบบอัตโนมัติ

การเปลี่ยนระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งานกับเอกสารทางการเงินถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร และลูกค้าที่เป็นรายบุคคล หรือธุรกิจเอง ธนาคารจะต้องเปลี่ยนการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในกระดาษให้อยู่ในฟอร์มดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และทั้งลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจต้องสามารถดึงข้อมูลจาก Bank statement หรือรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก และเอกสารทางการเงินอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการประมวลผลทางการเงินอื่นๆ ต่อได้ โดยเทคโนโลยี AI-OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการดึงข้อมูลที่ธุรกิจต้องการจาก Bank statement และเอกสารทางการเงินอื่นๆ 

ในบทความนี้ AIGEN จะพาไปดูกันว่าเทคโนโลยี AI-OCR คืออะไร และนำไปใช้งานในธุรกิจการเงิน และธนาคารได้อย่างไรบ้าง โดยที่ธุรกิจการเงิน และธนาคารสามารถนำ OCR Bank statement ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

OCR Bank statement สำหรับธุรกิจ

เทคโนโลยี AI-OCR คืออะไร

เทคโนโลยี AI-OCR คือการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยยกระดับการทำ OCR หรือ Optical character recognition ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารสแกน รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร PDF เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานในขั้นตอนถัดไป โดยที่ซอฟต์แวร์ OCR จะแปลงตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ OCR โดยทั่วไปนั้นจะต้องมีการกำหนดเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า และกำหนดว่ากฎในการดึงข้อมูลว่าข้อความในส่วนไหนเป็นข้อมูลประเภทใด และหากมีการเปลี่ยนเทมเพลตเอกสารใหม่ก็ต้องมากำหนดกฎในการดึงข้อมูลใหม่ทุกครั้ง ถึงจะทำให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารได้ ทำให้ยังคงต้องใช้เวลา และทรัพยากรคนที่ค่อนข้างมากอยู่ 

แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงทำให้ปัจจุบันได้มีการนำ AI เข้ามาใช้ในเพิ่มศักยภาพให้กับซอฟต์แวร์ OCR โดยเรียกกันว่าซอฟต์แวร์ AI-Powered OCR ทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry หรือการดึงข้อมูลจากเอกสารและกรอกเข้าไปในระบบของธุรกิจทำได้อย่างเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานมีหน้าที่ในการรีวิวในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI ทำให้ซอฟต์แวร์ AI-OCR สามารถประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารทางธุรกิจหลากหลายประเภทได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า และสามารถจำแนกประเภทของข้อความในเอกสารได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เนื่องจากได้เทรนให้โมเดล AI อ่านเอกสารมามากกว่าล้านฉบับทำให้ AI สามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ของธุรกิจเพื่อนำไปใช้งานต่อได้แบบอัตโนมัติ

อ่านบทความรูปแบบของการทำ OCR เพิ่มเติม  >>OCR รูปแบบเดิม VS AI-Powered OCR รูปแบบใดที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

การนำ OCR Bank statement ไปใช้ในธุรกิจการเงิน และธนาคาร

การนำ OCR Bank statement ไปใช้ในธุรกิจการเงิน และธนาคารนั้นจะแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงินเป็นคนใช้ และลูกค้า รวมถึงหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ เป็นคนใช้ ธนาคารใช้ OCR เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การเปรียบเทียบลายเซ็น และการทำ Customer onboarding 

โดยที่ผู้ที่มีบัญชีทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นบัญชีแบบรายบุคคล หรือบัญชีธุรกิจย่อมต้องมีได้ใช้งาน Bank statement ซึ่ง Bank statement เป็นเอกสารที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งถึงรายละเอียดการฝากถอนเงินในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยการใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR ดึงข้อมูลจาก Bank statement นั้นจะช่วยให้ธนาคารติดตามยอดเงินคงเหลือให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ติดตามค่าบริการ และดอกเบี้ย และช่วยป้องกันการทุจริต หรือการฉ้อโกง นอกจากนั้นการดึงข้อมูลจาก Bank statement ยังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการคำนวณ และการยื่นภาษีอีกด้วย

สำหรับธุรกิจการดึงข้อมูลจาก Bank statement จะช่วยติดตามความคืบหน้าของธุรกิจ และใช้เป็นบันทึกทางการเงินเพื่อใช้ในการยื่นภาษีได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ข้อมูลที่ดึงได้จาก Bank statement เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท สินทรัพย์รวม หนี้สินประจำตัว และแสดงรายการการหักเงิน

ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินจะนำข้อมูลจาก Bank statement ไปใช้สำหรับกิจกรรม เช่น การตรวจสอบที่อยู่ การยืนยันตัวตน และเช็กเครดิตสกอร์เพื่อประเมินความสามารถในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคล โดย OCR bank statement สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. ธุรกิจสุขภาพ

Bank statement เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการจากระบบของโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการจ่ายค่ารักษา และนำไปใช้ในการเคลมประกัน รวมไปถึงการออกเครดิต โดยหากเลือกทำ Data-entry Bank statement แบบแมนนวลเพื่อกรอกข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ โดยซอฟต์แวร์ AI-OCR จะช่วยทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry จาก Bank statement นั้นทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้

 1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อที่ดิน และสินทรัพย์มักจะต้องใช้ Bank statement เพื่อใช้ในขั้นตอนการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน นอกจากนั้น Bank statement ใช้ในการพิสูจน์ที่อยู่ และพิสูจน์ตัวตนสำหรับการซื้อ การขาย การเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยการนำ OCR Bank statement สามารถช่วยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการเปลี่ยนเอกสาร Bank statement ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อทำให้กระบวนการในการซื้อขาย และการเช่าทรัพย์สินเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 1. ธุรกิจสินเชื่อ

การขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร และสถาบันการเงินจำเป็นต้องใช้ Bank statement ของผู้สมัครขอรับสินเชื่อ ธนาคาร และสถาบันการเงินมักจะนำ OCR Bank statement มาใช้เพื่อทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงสร้าง และเนื้อหาของเอกสาร Bank statement

รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก คือภาพรวมของธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในบัญชีใดบัญชีหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ และจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลขบัญชี และรายละเอียดเจ้าของบัญชี
 • ระยะเวลาของ Bank statement
 • จำนวนเงินเริ่มต้น และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี
 • รูปแบบของการฝากเงิน เช่น เงินเดือน ฝากเงินสด
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับ
 • ค่าบริการ และค่าปรับที่เรียกเก็บจากบัญชี
 • รูปแบบของการถอนเงิน เช่น เงินสด เช็ค

นอกจากนั้นใน Bank statement ยังรวมถึงข้อมูลบางอย่าง เช่น ประเภทบัญชี และรายละเอียดอื่นๆ ของธนาคาร เช่น ที่อยู่ของธนาคาร สาขา และอื่นๆ

โดยที่ข้อมูลที่อยู่ใน Bank statement ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจจะถูกจัดวางไว้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละธนาคาร แต่โดยทั่วไปข้อมูลในเอกสาร Bank statement จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของเจ้าของบัญชี เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ส่วนที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดบัญชี เช่น หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี สาขา
 3. ส่วนของธุรกรรม (transactions) รวมไปถึงวันที่ คำอธิบาย และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับเครดิต เดบิต ดอกเบี้ยที่ได้รับ และค่าปรับ

ดึงข้อมูลจาก Bank statement ด้วย OCR Bank statement จาก AIGEN

ลูกค้า หรือธุรกิจอาจจะได้รับเอกสาร Bank statement มาในรูปแบบของเอกสาร หรือแบบดิจิทัล หรือ Statement แบบย่ออาจจะมาในรูปแบบของสลิป ATM ในกรณีที่เป็น Bank statement ที่เป็นกระดาษนั้นจะนำมาสแกนให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเสียก่อนเพื่อนำมาใช้ในการขั้นตอนการ OCR ต่อไป ในขณะที่ Bank statement ที่มาในรูปแบบดิจิทัลนั้น มักจะอยู่ในเป็นไฟล์ PDF ที่ต้องใส่ password ซึ่งไฟล์ดิจิทัลนั้นสามารถใช้ระบบ OCR ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจาก Bank statement ได้ทันที

โดยที่บริการ AI-OCR อย่าง aiScript ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นนั้นช่วยให้ธุรกิจดึงข้อมูลจาก Bank statement ไปอยู่ในไฟล์ spreadsheet หรือไฟล์ csv ได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ aiScript บริการ AI-OCR ของเรานั้นได้ใช้ AI ในการจำแนกข้อความ และข้อมูลในตารางจากเอกสาร Bank statement ของธนาคารชั้นนำในประเทศได้แบบอัตโนมัติ และดึงข้อมูลที่แต่ละธุรกิจต้องการออกมาในเก็บไว้ใน format ตามความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ดึงออกมาได้จาก Bank statement ไปใช้งานต่อในขั้นตอนการทำงานต่อไปได้อย่างสะดวก และง่ายดาย ส่งผลให้ Workflow การทำงานของธุรกิจทำได้อย่างอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น 

บริการ OCR Bank statement จาก AIGEN
ธุรกิจสามารถทดลองใช้บริการ OCR Bank statement จาก AIGEN ฟรี! ได้ที่ Link

บริการ OCR Bank statement จาก AIGEN

บริการ OCR Bank statement จาก AIGEN นั้นทำให้ธุรกิจสามาถเปลี่ยนข้อมูลใน Bank statement ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก ราบรื่น และเป็นอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์การทำงานอันโดดเด่น ดังต่อไปนี้

 • Business logic customization : ธุรกิจสามารถกำหนด Business logic ในการตรวจสอบข้อมูลใน Bank statement ได้ตามต้องการเพื่อทำให้ Workflow การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนด Logic ในการตรวจจับกลโกง หรือการทุจริต (Fraud) เพื่อลดการทำงานแบบแมนนวลที่ต้องให้พนักงานมาตรวจสอบ การตรวจจับเงินเดือน หรือการตัดยอดตัวเลขให้เป็นเลขกลม เป็นต้น
 • การตรวจจับตาราง : ความสามารถในการตรวจจับตารางได้แบบอัตโนมัติ รวมไปถึงโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ในแถว และคอลัมน์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแปลงข้อมูลใน Bank statement ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน : ด้วยความสามารถของอัลกอริทึม AI และ Machine learning ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นสามารถรองรับข้อจำกัดของเอกสารได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเอียง หรือเบี้ยว หรือภาพมีความละเอียดต่ำ โดยระบบจะปรับให้เอกสารอยู่ในแนวตรงโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงตัวหนังสือไม่ตรง เบี้ยว หรือไม่ชัด ก็สามารถอ่าน และประมวลเท่าที่สามารถอ่านได้เช่นกัน
 • การรับกับความเปลี่ยนแปลง : มีการนำข้อมูลใหม่ๆ มาเทรนเพื่ออัปเดตโมเดล AI อยู่เสมอทำให้โมเดล AI-OCR ของ AIGEN นั้นสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงได้
 • Workflow automation : ธุรกิจสามารถกำหนด Workflow ของการทำ Data-entry จาก Bank statement ได้ตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลังจากดึงข้อมูลที่กำหนดแล้ว ให้ Export ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ JSON เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย

ต้องการนำ OCR Bank statement มาใช้งานกับธุรกิจ

Bank statement ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทเอกสารที่ได้รับความนิยมจากธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน และธนาคาร ซึ่งการนำ OCR Bank statement มาใช้จะช่วยขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ลดภาระงานแบบแมนนวล ทำให้ขั้นตอนการทำงานถัดไปสามารถนำข้อมูลจาก Bank statement ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ การอนุมัติบัตรเครดิต หรือขั้นตอนการทำ Customer onboarding ของธุรกิจทำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายทำให้องค์กรมีรายได้กลับเข้ามาเร็วมากขึ้นเช่นกัน 

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาบริการ OCR Bank statement ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำ OCR Bank statement ภายในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำโซลูชัน AI-Powered OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat