40 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริการ AI-OCR สำหรับ HR ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงานภายในองค์กร

ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานด้วยบริการ AI-OCR สำหรับ HR

30 ต.ค. 2023

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญภายในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสรรหาพนักงาน การพัฒนา และการฝึกอบรม รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ซึ่งแน่นอนว่าพอธุรกิจเติบโตมากขึ้น จำนวนพนักงานก็จะมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน นั่นหมายถึงว่าจำนวนเอกสารที่ทีม HR ต้องจัดการเมื่อพนัก

3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ 3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

19 ก.ย. 2023

การทำ Data-entry หรือการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงาน เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งเดิมขั้นตอนการทำ Data-entry นั้นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการแบบแมนนวล หรือใช้พนักงานกรอกเป็นคนกรอกข้อมูล

เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้ บริการ aiScript OCR

6 เหตุผลที่ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป

12 ก.ย. 2023

เทคโนโลยี OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ทำได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของ AI ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามายกระดับศักยภาพให้เทคโนโลยี OCR ให้มีความชาญฉลาด และทำงานได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว

รู้จักกับ Augmented intelligence ให้ AI ทำงานร่วมกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักกับ Augmented intelligence เมื่อ AI จับมือทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

5 ก.ย. 2023

ต่อเนื่องจากบทความ Human vs AI : AI จะมาทดแทนคนได้จริงหรือไม่? ได้มีการกล่าวถึง Augmented intelligence ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้น โดยเป็นแนวคิดที่นำ AI มาทำงานร่วมกับคนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนา และยกระดับการตัดสินใจของมนุษย์  ทำให้คนทำง

ocr bank statement สำหรับธุรกิจ

OCR Bank statement : Data-entry workflow ดึงข้อมูลจาก Bank statement ได้แบบอัตโนมัติ

15 ส.ค. 2023

การเปลี่ยนระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งานกับเอกสารทางการเงินถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร และลูกค้าที่เป็นรายบุคคล หรือธุรกิจเอง ธนาคารจะต้องเปลี่ยนการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในกระดาษให้อยู่ในฟอร์มดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และทั้งลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจต้องสาม

การทำ Data-entry workflow automation สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับการทำ Data-entry workflow automation สำหรับธุรกิจ

31 ก.ค. 2023

Data-entry เป็นขั้นตอนในการดึง และกรอกข้อมูลที่ต้องการเข้าไปในระบบ หรือซอฟต์แวร์ของธุรกิจ เช่น ระบบ ERP หรือ SAP เป็นต้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่มองหาการจัดการระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานต่อได้สะดวกสำหรับการทำงานในขั้นตอนถัดไป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานบัญชีที่

การนำ AI-OCR ไปใช้กับธุรกิจประกัน

ยกระดับการทำธุรกรรมของธุรกิจประกันด้วยบริการ AI-OCR

4 ก.ค. 2023

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจประกันในหลากหลายมิติ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกสบายในการใช้บริการ รวมถึงการเข้ามาของสมาร์ตโฟนทำให้ลูกค้าสามารถทำทุกอย่างได้ผ่านทางสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว ทำให้ธุรกิจเองต่างต้องปรับตัวให้ทันกับพ

5 เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้บริการ AI-OCR

5 เหตุผลที่ธุรกิจยุคใหม่ควรเลือกใช้โปรแกรม AI-OCR

23 พ.ค. 2023

เทคโนโลยี OCR หรือการแปลงข้อความที่อยู่ในไฟล์เอกสาร หรือไฟล์ภาพต่างๆ ให้เป็นตัวอักษรที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และนำไปใช้งานต่อได้นั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับขั้นตอนการทำ Data-entry หรือการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบขององค์ก

บริการแปลงภาพเป็นข้อความด้วย AI-OCR สำหรับธุรกิจ

5 ขั้นตอนให้ธุรกิจแปลงภาพเป็นข้อความได้แบบง่ายๆ ด้วยบริการ AI-OCR

16 พ.ค. 2023

การแปลงภาพให้เป็นข้อความ หรือ OCR นั้นถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันเอกสารต่างๆ มักจะถูกจัดเก็บ และส่งมาในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, JPG และ PNG ทำให้การที่จะนำข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เอกสารเหล่านี้เข้าไปในระบบของธุรกิจนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้

AIGEN Live chat