46 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

รวมวิธีการนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

รวม 3 วิธีการนำ AI มาเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ

20 พ.ค. 2024

เมื่อเทคโนโลยี AI ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีกขั้น จึงทำให้ AI ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างมากที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง ในยุคที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวด

OCR Hospital invoice : อนาคตของระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ

OCR Hospital invoice : อนาคตของระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ

17 เม.ย. 2024

ในปัจจุบันธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมต่างต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีนั่นคือการบริหาร และจัดการกับข้อมูลทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็น Hard copy และไฟล์เอกสารดิจิท

กลยุทธ์การนำ AI-OCR มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจ

แนะนำ 3 กลยุทธ์เด็ด! เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจด้วยระบบ AI-OCR

9 เม.ย. 2024

เทคโนโลยี AI-OCR ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ด้วยความสามารถในการประมวลผล ดึงและแปลงภาพข้อความจากในเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนถัดไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งด้วยควา

รูปแบบการนำ OCR ไปใช้กับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

รูปแบบการนำเทคโนโลยี OCR ไปใช้กับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

5 มี.ค. 2024

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไปใช้งานกับธุรกิจโรงงาน และการผลิตนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในสายการผลิตเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร ไปจนถึงการจัดการสินค้า และขนส่งให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ย

วิธีการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

รวม 3 วิธีสุดฮิตในการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

12 ก.พ. 2024

ในปัจจุบันวิธีการในแปลงรูปภาพเป็นข้อความนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี จากแต่เดิมหากธุรกิจต้องการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากในเอกสารเข้าไปในระบบนั้นจะต้องใช้วิธีแบบแมนนวล หรือให้พนักงานเป็นคนพิมพ์กรอกเข้าไปเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าหากมีข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปในระบบเป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

บริการ OCR บัตรประชาชนสำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ OCR บัตรประชาชน ให้ธุรกิจดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนได้แบบอัตโนมัติ

22 ม.ค. 2024

เทคโนโลยี AI-OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการดึง และแปลงข้อมูลจากไฟล์เอกสาร เพื่อให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในขั้นตอนการทำงานถัดไปได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในประเภทเอกสารยอดฮิตที่เก

บริการ AI-OCR สำหรับ HR ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงานภายในองค์กร

ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานด้วยบริการ AI-OCR สำหรับ HR

30 ต.ค. 2023

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญภายในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสรรหาพนักงาน การพัฒนา และการฝึกอบรม รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ซึ่งแน่นอนว่าพอธุรกิจเติบโตมากขึ้น จำนวนพนักงานก็จะมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน นั่นหมายถึงว่าจำนวนเอกสารที่ทีม HR ต้องจัดการเมื่อพนัก

3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ 3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

19 ก.ย. 2023

การทำ Data-entry หรือการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงาน เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งเดิมขั้นตอนการทำ Data-entry นั้นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการแบบแมนนวล หรือใช้พนักงานกรอกเป็นคนกรอกข้อมูล

เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้ บริการ aiScript OCR

6 เหตุผลที่ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป

12 ก.ย. 2023

เทคโนโลยี OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ทำได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของ AI ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามายกระดับศักยภาพให้เทคโนโลยี OCR ให้มีความชาญฉลาด และทำงานได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว

AIGEN Live chat