35 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

รวม 3 วิธีสุดฮิตในการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

12 ก.พ. 2024

ในปัจจุบันวิธีการในแปลงรูปภาพเป็นข้อความนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี จากแต่เดิมหากธุรกิจต้องการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากในเอกสารเข้าไปในระบบนั้นจะต้องใช้วิธีแบบแมนนวล หรือให้พนักงานเป็นคนพิมพ์กรอกเข้าไปเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าหากมีข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปในระบบเป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

รูปแบบการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจประกัน

4 รูปแบบยอดฮิตการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจประกัน

29 ม.ค. 2024

ในปัจจุบันธุรกิจประกันต่างต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับขั้นตอนการทำงานกันมากยิ่งขึ้น หรือที่มักจะได้เรียกกันว่า Insurtech (เป็นการรวมกันของคำว่า Insurance และ Technology) ซึ่งเทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ธุรกิจประกันนำมาใช้เพื่อยกระดับขั้นตอนทำงานให้ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนม

บริการ OCR บัตรประชาชนสำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ OCR บัตรประชาชน ให้ธุรกิจดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนได้แบบอัตโนมัติ

22 ม.ค. 2024

เทคโนโลยี AI-OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการดึง และแปลงข้อมูลจากไฟล์เอกสาร เพื่อให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในขั้นตอนการทำงานถัดไปได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในประเภทเอกสารยอดฮิตที่เก

บริการ AI-OCR สำหรับ HR ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงานภายในองค์กร

ยกระดับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานด้วยบริการ AI-OCR สำหรับ HR

30 ต.ค. 2023

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญภายในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสรรหาพนักงาน การพัฒนา และการฝึกอบรม รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ซึ่งแน่นอนว่าพอธุรกิจเติบโตมากขึ้น จำนวนพนักงานก็จะมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน นั่นหมายถึงว่าจำนวนเอกสารที่ทีม HR ต้องจัดการเมื่อพนัก

รู้จักกับ AI Document processing สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ AI Document processing ยกระดับการประมวลผลข้อมูลจากเอกสารของธุรกิจ

9 ต.ค. 2023

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการประมวลข้อมูลจากเอกสาร หรือที่เรียกกันว่า AI Document processing นั้นได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจจัดการเอกสาร โดยเข้ามายกระดับวิธีที่ธุรกิจกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ (Data-entry) ระบบการอนุมัติ และการจัดการเอกสาร จากรายงานพบว่าพนักงานใช้เวลามากกว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ของสัป

3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ 3 วิธีการทำ Data-entry สำหรับธุรกิจ

19 ก.ย. 2023

การทำ Data-entry หรือการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงาน เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งเดิมขั้นตอนการทำ Data-entry นั้นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการแบบแมนนวล หรือใช้พนักงานกรอกเป็นคนกรอกข้อมูล

เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้ บริการ aiScript OCR

6 เหตุผลที่ aiScript OCR แตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไป

12 ก.ย. 2023

เทคโนโลยี OCR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ทำได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของ AI ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามายกระดับศักยภาพให้เทคโนโลยี OCR ให้มีความชาญฉลาด และทำงานได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว

รู้จักกับ Augmented intelligence ให้ AI ทำงานร่วมกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักกับ Augmented intelligence เมื่อ AI จับมือทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

5 ก.ย. 2023

ต่อเนื่องจากบทความ Human vs AI : AI จะมาทดแทนคนได้จริงหรือไม่? ได้มีการกล่าวถึง Augmented intelligence ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้น โดยเป็นแนวคิดที่นำ AI มาทำงานร่วมกับคนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนา และยกระดับการตัดสินใจของมนุษย์  ทำให้คนทำง

ocr bank statement สำหรับธุรกิจ

OCR Bank statement : Data-entry workflow ดึงข้อมูลจาก Bank statement ได้แบบอัตโนมัติ

15 ส.ค. 2023

การเปลี่ยนระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งานกับเอกสารทางการเงินถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร และลูกค้าที่เป็นรายบุคคล หรือธุรกิจเอง ธนาคารจะต้องเปลี่ยนการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในกระดาษให้อยู่ในฟอร์มดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และทั้งลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจต้องสาม

AIGEN Live chat