Share

รวม 3 วิธีสุดฮิตในการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

ในปัจจุบันวิธีการในแปลงรูปภาพเป็นข้อความนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี จากแต่เดิมหากธุรกิจต้องการกรอกข้อมูลที่ต้องการจากในเอกสารเข้าไปในระบบนั้นจะต้องใช้วิธีแบบแมนนวล หรือให้พนักงานเป็นคนพิมพ์กรอกเข้าไปเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าหากมีข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปในระบบเป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้เช่นกัน รวมถึงอาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้การกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบทำได้สำเร็จ

แต่ด้วยความก้าวหน้า และการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ขั้นตอนการแปลงรูปภาพเป็นข้อความทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็คือเทคโนโลยี AI-OCR ซึ่งเป็นการนำ AI มาเพิ่มศักยภาพในการแปลง และประมวลผลข้อความที่อยู่ในรูปภาพให้เป็นข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ และให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ระบบ AI-OCR ดึงและประมวลผลออกมาได้ไปใช้งานในขั้นตอนต่อไปได้ ในบทความนี้ AIGEN จะพามารู้จักวิธีการแปลงรูปภาพเป็นข้อความที่ธุรกิจสามารถเลือกนำไปใช้งานได้

วิธีการแปลงภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

การแปลงรูปภาพเป็นข้อความคืออะไร

การแปลงรูปภาพเป็นข้อความ คือการนำเทคโนโลยี AI-OCR มาใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพให้เป็นข้อความรูปแบบดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ และให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากในเอกสารไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

โดยที่ซอฟต์แวร์ AI-OCR นั้นครอบคลุมการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจตั้งแต่การทำ Image to text และ การแปลงไฟล์ข้อมูล PDF เป็นไฟล์ Excel หรือ JSON อีกทั้งธุรกิจยังสามารถปรับแต่ง หรือ Customize workflow ของการแปลงรูปภาพเป็นข้อความได้ตามความต้องการได้อีกด้วย

แนะนำ 3 วิธีการแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

1. การแปลงรูปภาพเป็นข้อความแบบแมนนวล หรือการใช้พนักงาน

หนึ่งในวิธีแบบดั้งเดิมที่ธุรกิจมักใช้ในการแปลงภาพเป็นข้อความ คือการใช้พนักงานในการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจ หรือที่เรียกกันกว่าวิธีแบบแมนนวลเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำได้โดยทันที โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่าหากธุรกิจไม่ได้ปริมาณเอกสารที่ต้องใช้งาน และข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปในระบบมากนัก การใช้วิธีแบบแมนนวลก็ยังคงเป็นวิธีที่ตอบโจทย์กับธุรกิจได้ เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME รวมไปถึงธุรกิจที่อาจจะไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลจากในเอกสารไปประมวลผล และไปใช้งานต่อในขั้นตอนถัดไปแบบเรียลไทม์

ในขณะเดียวกันวิธีการแปลงภาพเป็นข้อความแบบแมนนวลเองนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเองนั้นไม่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องมีเวลาหยุดพัก รวมถึงมีโอกาสที่พนักงานอาจกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบผิดพลาดได้เช่นกัน ซึ่งทำให้ต้องกลับมาแก้ไขข้อมูล และใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องนำข้อมูลไปใช้งานต่ออาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และถูกต้องได้

2. การแปลงรูปภาพเป็นข้อความโดยใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR ร่วมกับพนักงาน

อีกหนึ่งรูปแบบของการแปลงภาพเป็นข้อความที่เริ่มได้รับความนิยมจากธุรกิจ คือการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR มาใช้ร่วมกับการใช้พนักงาน หรือเรียกว่าเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนจากระบบการทำงานแบบแมนนวลที่ใช้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมของธุรกิจมาเป็นนำซอฟต์แวร์ AI-OCR มาใช้ในการประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารแทนการใช้คน ทำให้ขั้นตอนการดึง และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงลดความผิดพลาดของข้อมูลได้อีกด้วย และเปลี่ยนให้พนักงานมาเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ AI-OCR ดึงออกมาได้แทน 

แล้วอาจจะมีคำถามว่าในเมื่อมีการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR เข้ามาใช้งานแล้ว ทำไมยังต้องมีการเพิ่มขั้นตอนของการมี Human loop หรือพนักงานเข้ามาตรวจสอบข้อมูลอยู่ ต้องบอกก่อนว่า AI เองนั้นก็ไม่ได้เพอร์เฟคเหมือนกับมนุษย์ ยังคงต้องมีการเรียนรู้จากข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมออยู่เช่นกัน เพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR เข้ามาใช้งานกับขั้นตอนการแปลงรูปภาพเป็นข้อความนั้นจะช่วยประหยัดเวลาในการดึง และกรอกข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้การทำงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น นอกจากพนักงานไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในทุก field เนื่องจากธุรกิจสามารถกำหนดระดับของ Confidential level ไว้ได้ว่าข้อมูลใน field ไหนที่ AI มั่นใจเกิน 90% ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้คนมารีวิว แต่หากเป็นข้อมูลที่ Confidential level ต่ำกว่า 70% ถึงจะให้คนเข้ามารีวิวอีกครั้ง เป็นต้น ซึ่งระดับของ Confidential level นั้นธุรกิจสามารถกำหนดได้เองตามความเหมาะสม

โดยวิธีการแปลงภาพเป็นข้อความด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR ร่วมกับการมี Human loop ในขั้นตอนของธุรกิจ (business process) นั้นเหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ที่มีข้อมูล หรือเอกสารจำนวนค่อนข้างเยอะ และต้องมีการนำข้อมูลในเอกสารไปใช้ประมวลผลต่อเพื่อนำไปในขั้นตอนการทำงานถัดไปแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

การแปลงรูปภาพเป็นข้อความโดยใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR ร่วมกับพนักงาน
ทดลองใช้งาน aiScript โปรแกรมแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจได้ฟรี! LINK

อ่านบทความเพิ่มเติม >> 5 ขั้นตอนให้ธุรกิจแปลงภาพเป็นข้อความได้แบบง่ายๆ ด้วยบริการ AI-OCR

3. การแปลงรูปภาพเป็นข้อความด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR

อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry หรือการแปลงภาพเป็นข้อความให้กับธุรกิจให้ทำได้แบบอัตโนมัติ คือการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR เข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นรูปแบบที่มีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วิธีที่ได้กล่าวไปในข้างต้น หรือที่เรียกกันว่า Data-entry workflow automation เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลที่ดึงได้จากเอกสารไปใช้ในขั้นตอนการทำงานถัดไปได้แบบเรียลไทม์ และต้องรองรับปริมาณการทำธุรกรรมที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ 

ตัวอย่างเช่น สำหรับธุรกิจที่ต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตน หรือการทำ Customer onboarding เพื่อสมัครเข้าใช้บริการต่างๆ นั้น การนำซอฟต์แวร์ AI-OCR เข้ามาใช้ในการดึง และกรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน และเอกสารประเภทอื่นๆ เข้าไปในระบบ จะทำให้ Workflow การทำงานนั้นเป็นไปอย่างไหลลื่น และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ

ในขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ AI-OCR ของเจ้าใดก็ตามทั้งของไทย และต่างประเทศเองนั้นต่างก็ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% เนื่องจากโมเดล AI ยังต้องมีการเรียนรู้ และเทรนด้วยข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สามารถทำงาน และรับมือกับข้อมูลที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่ยังคงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเช่นกัน จึงทำให้การนำวิธีการแปลงรูปภาพเป็นข้อความด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR อย่างเต็มรูปแบบ หรือแบบอัตโนมัตินั้นเหมาะกับธุรกิจที่มีเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากนัก เช่น การดึงข้อมูลจากเอกสารทั่วไป 

แต่ถ้าหากเป็นการดึงข้อมูลจากเอกสารที่มีเทมเพลตที่หลากหลาย และซับซ้อน เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน เราแนะนำว่าการใช้ซอฟต์แวร์ AI-OCR ควบคู่กับการมี Human-loop จะตอบโจทย์กับขั้นตอนการทำงานได้ดีกว่า เพื่อทำให้ธุรกิจมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ระบบ AI-OCR ดึงออกมาได้นั้น สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างแม่นยำ 

แนะนำโปรแกรมแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ

AIGEN ได้พัฒนา aiScript โปรแกรมแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจ ที่จะยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการลดภาระงานแมนนวลให้กับพนักงาน และทำให้พนักงานมีเวลาไปโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ได้มากยิ่งขึ้น รองรับเอกสารได้มากกว่า 20 ประเภท ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว และเอกสารที่ไม่ได้รูปแบบที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้าธุรกิจก็สามารถทำ OCR ได้ด้วยความสามารถของโมเดล AI ที่เทรนเอกสารมามากกว่าล้านฉบับ 

อีกทั้งยังสามารถแยกประเภทของข้อความ และประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ และยังรองรับกับข้อจำกัดของเอกสารได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงยังสามารถ Customize workflow การทำ OCR ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจได้อีกด้วย ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ตามโจทย์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี มาพร้อมกับแพ็คเกจให้ธุรกิจได้เลือกใช้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี อีกทั้งมีให้บริการทั้งแบบ On cloud และ On premise นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตโมเดล AI ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย aiScript มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ขั้นตอนการแปลงรูปภาพเป็นข้อความของธุรกิจยุคใหม่ได้ดังต่อไปนี้

  • สร้าง Data-entry workflow automation เฉพาะของแต่ธุรกิจได้ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้โดยอัตโนมัติ
  • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า
  • จัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติ
  • แยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ (Document classification)
  • รองรับข้อจำกัดเอกสารได้เป็นอย่างดี แม้ไฟล์เอกสารจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงมีการขีดคั่น
  • อัปโหลดไฟล์เอกสารพร้อมกันทีละจำนวนมาก (Multiple file upload)
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ERP และโปรแกรมอื่นๆ ได้
  • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้
  • Custom โมเดล AI เพื่อรองรับเอกสารเฉพาะของธุรกิจได้

ต้องการนำโปรแกรมแปลงรูปภาพเป็นข้อความสำหรับธุรกิจไปใช้งาน

ซอฟต์แวร์ AI-OCR โปรแกรมแปลงภาพเป็นข้อความได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจ เนื่องจากช่วยเข้ามาลดภาระงานแบบแมนนวล และทำให้ Workflow การทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้เป็นอย่างดี

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมแปลงรูปภาพเป็นข้อความไปใช้งานกับธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat