Share

5 ขั้นตอนให้ธุรกิจแปลงภาพเป็นข้อความได้แบบง่ายๆ ด้วยบริการ AI-OCR

การแปลงภาพให้เป็นข้อความ หรือ OCR นั้นถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันเอกสารต่างๆ มักจะถูกจัดเก็บ และส่งมาในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, JPG และ PNG ทำให้การที่จะนำข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เอกสารเหล่านี้เข้าไปในระบบของธุรกิจนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องใช้วิธีการแมนนวล หรือใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลจากไฟล์เอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจ ซึ่งต้องใช้ทั้งทรัพยากรบุคคล และเวลาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ จึงเป็นที่มาที่ทำให้บริการ AI-OCR เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากด้วยความสามารถของ AI-OCR ทำให้ธุรกิจสามารถแปลงภาพให้เป็นข้อความที่ต้องการได้อย่างสะดวก แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติ ช่วยยกระดับขั้นตอนการแปลงภาพเป็นข้อความ หรือการทำ Data-entry ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven ได้เป็นอย่างดี

บริการแปลงภาพเป็นข้อความด้วย AI-OCR สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับบริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจ

บริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจ คือบริการแปลงข้อความที่อยู่ในไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสารต่างๆ ให้เป็นข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ให้ทำได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ดึงได้จากไฟล์ภาพ และไฟล์เอกสารส่งต่อ และจัดเก็บไว้ในระบบต่างๆ ของธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบของธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกำหนด Workflow เหล่านี้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ และตอบโจทย์ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจได้แบบอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนั้นด้วยการนำความสามารถของเทคโนโลยี AI มาผสานรวมกับเทคโนโลยี OCR หรือที่เรียกว่า AI-Powered OCR นั้นที่เข้ามาช่วยทำให้ข้อจำกัดของการทำ OCR แบบเดิมนั้นหมดไป ทำให้การแปลงข้อความที่อยู่ในไฟล์ภาพ และไฟล์เอกสารนั้นทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเป็นโปรแกรม OCR ธรรมดาทั่วไปนั้นจะต้องมีการกำหนดกฎ (rules) ในการดึงข้อมูลไว้ล่วงหน้า และถ้ามีข้อมูลไหนอยู่นอกเหนือกฎที่ตั้งค่าเอาไว้ทำให้ระบบไม่สามารถประมวลผลได้ อีกทั้งบริการ AI-OCR ยังสามารถแยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติทำให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบได้โดยทันทีว่าลูกค้า หรือผู้ใช้งานส่งเอกสารเข้ามาครบตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าครบจึงค่อยไปยังขั้นตอนถัดไป แต่ถ้ายังส่งไม่ครบสามารถส่งแจ้งเตือนให้ลูกค้า หรือผู้ใช้งานอัปโหลดเอกสารเข้ามาเพิ่มก่อน จึงจะสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้ และที่สำคัญระบบ AI-OCR รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภททั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารเฉพาะของธุรกิจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการสร้างเทมเพลตใหม่ ที่จะตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานได้ดีกว่าโปรแกรม OCR แบบเดิมได้เป็นอย่างมาก

5 ขั้นตอนในการแปลงภาพเป็นข้อความด้วยบริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจ

ธุรกิจสามารถใช้งานบริการแปลงภาพเป็นข้อความด้วยโปรแกรม AI-OCR ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ AIGEN Web portal โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก เพียงทำตาม 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Sign up / Log in AIGEN Webportal เพื่อเข้าใช้งาน aiScript บริการ AI-OCR

 • ธุรกิจสามารถสมัครเข้าใช้งานบริการแปลงภาพเป็นข้อความ หรือ AI-OCR ได้ที่เว็บไซต์ AIGEN Web portal สำหรับการสมัครเข้าใช้งานครั้งแรก หรือหากเคยสมัครเข้าใช้งานแล้วสามารถ Log in เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที โดยธุรกิจสามารถใช้งานระบบ AIGEN Web portal ได้ฟรี 300 request ต่อเดือน
sign up เพื่อเข้าใช้งาน AIGEN Webportal
 • ทำการยืนยันอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ (ค้นหาอีเมลที่มี Sender name : AIGEN Web Portal ใน Inbox ถ้าไม่เจอใน Inbox ให้เช็คใน Junk mail)
ทำการยืนยันอีเมล เพื่อเข้าใช้งานเว็บ AIGEN Web portal
 • กรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบบกำหนดไว้ เพื่อเข้าใช้งาน AIGEN Web portal

2. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการทำ OCR

หลังจาก Log in หรือ Sign up เข้ามาในระบบ AIGEN Web portal แล้ว ให้เลือกบริการ aiScript บริการ AI-OCR ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับขั้นตอนการทำงานของธุรกิจไทยเฉพาะ และเลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการทำ AI-OCR โดย aiScript นั้นรองรับเอกสารได้มากกว่า 15 ประเภท

เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการแปลงจากภาพเป็นข้อความ

3. อัปโหลดไฟล์เอกสาร (.png, .tiff, .jpeg, .jpg, .pdf) ที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และกด Summit

หลังจากเลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการทำ AI-OCR เรียบร้อยแล้ว .shผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์เอกสาร โดยระบบรองรับไฟล์เอกสารได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น .png, .tiff, .jpeg, .jpg, .pdf และเป็นไฟล์เอกสารที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB หลังจากนั้นให้กด Summit เพื่อให้ระบบ aiScript ประมวลผล และดึงข้อมูลจากไฟล์เอกสาร

อัปโหลดเอกสารเพื่อแปลงภาพเป็นข้อความ

4. ระบบ aiScript ทำการประมวลผล เพื่อดึงข้อมูลจากเอกสาร

หลังจากอัปโหลดเอกสาร ระบบ aiScript จะทำการประมวลผลเพื่อแปลงจากข้อมูลในภาพเป็นข้อความให้แบบอัตโนมัติ

ระบบ aiScript แปลงภาพเป็นข้อความ

5. เลือก Export ไฟล์ได้ตาม format ที่ต้องการ (ไฟล์.csv, json) เพื่อนำไปใช้งานต่อ

หลังจากระบบ aiScript ประมวลผลและดึงข้อมูลจากไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจสามารถเลือก Export ไฟล์ได้ตาม format ที่ต้องการทั้งที่เป็นรูปแบบไฟล์ .csv และ json เพื่อนำไปใช้งานต่อ

ขั้นตอนการ export ข้อมูล

aiScript บริการ AI-OCR ให้ธุรกิจแปลงภาพเป็นข้อความได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

AIGEN ได้พัฒนา aiScript บริการ AI-Powered OCR โซลูชัน AI สำหรับประมวลผลเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้สามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ธุรกิจในการจัดการข้อมูลจากเอกสาร ลดภาระพนักงานจากการทำงานแบบแมนนวล ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งรองรับเอกสารทั้งที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคารและเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนตายตัว เช่น Invoice หรือใบแจ้งหนี้ เอกสารการเคลมประกัน  ใบสมัคร และเอกสารเฉพาะของธุรกิจ มาพร้อมกับแพ็คเกจให้ธุรกิจได้เลือกใช้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี อีกทั้งมีให้บริการทั้งแบบ On cloud และ On premise นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตโมเดล AI ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย aiScript OCR จาก AIGEN มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดังต่อไปนี้

 • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า
 • จัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติ
 • ดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางออกมาเป็นตารางได้โดยอัตโนมัติ (Table extraction)
 • แยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ (Document classification)
 • รองรับข้อจำกัดเอกสารได้เป็นอย่างดี แม้ไฟล์เอกสารจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงมีการขีดคั่น
 • อัปโหลดไฟล์เอกสารพร้อมกันทีละจำนวนมาก (Multiple file upload)
 • สร้าง Workflow automation เฉพาะของแต่ธุรกิจได้ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้โดยอัตโนมัติ
 • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ERP และโปรแกรมอื่นๆ ได้
 • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้

นอกจากนั้น aiScript OCR  จาก AI GEN ยังรองรับข้อจำกัดของเอกสาร โดยที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงรองรับทุกความต้องการของการประมวลเอกสาร สามารถระบุได้ว่าต้องการฟิลด์ข้อมูลใดบ้าง หรือต้องการ output ของข้อมูลในรูปแบบใด โดยทางทีมงานสามารถ customize ให้ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับระบบ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ธุรกิจใช้อยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น SAP, Salesforce, Gmail และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทาง aiScript OCR API Service หรือสามารถทดลองใช้งาน aiScript OCR ฟรี! ผ่านทาง AIGEN Web Portal

ต้องการนำบริการ AI-OCR แปลงภาพเป็นข้อความไปใช้งานกับธุรกิจ

โปรแกรม AI-OCR ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้สามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ข้อจำกัดในการทำ OCR แบบเดิมๆ นั้นหมดไป ลดภาระงานแบบแมนนวลได้เป็นอย่างดี ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่ากับองค์กร หรือธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค Data-driven ได้เป็นอย่างดี โดยทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ กำไร และการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat