Share

3 ฟีเจอร์เด่น aiScript OCR ตอบโจทย์การทำ Data-entry ของธุรกิจ

ทุกธุรกิจย่อมเกี่ยวข้องกับงานเอกสารไม่มากก็น้อย ยิ่งธุรกิจเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่จำนวนเอกสารที่ต้องจัดการก็มีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องหาตัวช่วย หรือเครื่องมือที่จะมาช่วยในการจัดการงานเอกสาร โดยเฉพาะการดึงข้อมูลจากเอกสาร และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบต่างๆ ของธุรกิจที่แต่เดิมต้องใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ ทำให้ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI-OCR ที่จะเข้าช่วยทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจนั้นทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระงานแมนนวลของพนักงาน และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี โดย AIGEN ได้พัฒนา aiScript OCR บริการ AI-Powered OCR ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ และยกระดับการทำ Data-entry แบบครบวงจรให้กับธุรกิจไทย มาพร้อมกับฟีเจอร์แบบครบครันที่จะช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลจากเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น 

รู้จักกับ aiScript OCR บริการ AI-OCR จาก AIGEN

aiScript OCR จาก AIGEN เป็นบริการซอฟต์แวร์ AI-OCR ที่จะช่วยธุรกิจดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารประเภทต่างๆ และกรอกข้อมูล (Data-entry) เข้าไปในระบบของธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ ลดภาระงานแบบแมนนวล และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้าง Value กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นซอฟต์แวร์ OCR ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ รองรับเอกสารได้มากกว่า 15 ประเภท ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ รวมไปถึงเอกสารเฉพาะของธุรกิจ เนื่องจาก aiScript OCR นั้นเป็นซอฟต์แวร์ OCR ที่ใช้เทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ จึงทำให้มีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างจากโปรแกรม OCR ทั่วไปที่มีอยู่ในตลาด ทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้าเมื่อต้องการทำ OCR  และสามารถแยกประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึงยังสามารถดึงข้อมูลลงตาราง และแยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังเปิดให้ธุรกิจสามารถทดลองใช้งานบริการ aiScript OCR ได้ฟรี! ได้ที่ Web portal ของ AIGEN

3 ฟีเจอร์เด่นของ aiScript OCR ที่ตอบโจทย์ขั้นตอนการทำ Data-entry ได้เป็นอย่างดี

1. สร้าง Workflow การทำ Data-entry ได้เอง

aiFlow หนึ่งในฟีเจอร์สำคัญของ aiScript OCR ที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อยอดให้การทำงานของระบบ AI-OCR ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจะทำให้ธุรกิจสามารถกำหนด Workflow ของขั้นตอนการทำ Data-entry ได้ด้วยตนเองผ่านระบบของ AIGEN และตอบโจทย์การทำ OCR แบบ One-stop service ตั้งแต่การดึงข้อมูลจากเอกสารไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งแต่ละธุรกิจสามารถกำหนด หรือ Customize workflow ของตนเองได้

นอกจากนั้นยังตอบโจทย์ผู้ใช้งาน หรือธุรกิจที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถใช้งาน aiFlow ได้ผ่านทาง Web portal ของ AI GEN ได้จากทุกที่ และทุกเวลา พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาในการนำโปรแกรม AI-OCR ไปใช้งานอย่างใกล้ชิด หรือหากธุรกิจไหนมีระบบของธุรกิจอยู่แล้ว เช่น ระบบบัญชี และต้องการนำฟีเจอร์ aiFlow ไปใช้งานเพื่อช่วยลดภาระงาน Data-entry และยกระดับการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เรามีให้บริการเชื่อมต่อผ่าน API เช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจที่มีทีม IT พร้อม สามารถพูดคุย และปรึกษากับผู้เชี่ยวของเราเกี่ยวกับบริการ API ได้ หรือสามารถดูรายละเอียด AI API Documentation เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นได้

2. ดึงข้อมูลลงตารางได้แบบอัตโนมัติ (Table extraction)

การดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของ aiScript OCR โดยที่ aiScript จะสามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นตาราง (Table extraction) ได้โดยทันที และไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากถ้าเป็นโปรแกรม OCR ทั่วไปจะไม่รองรับในส่วนนี้จะดึงออกมาได้แต่ข้อความ ทำให้ธุรกิจต้องนำข้อมูลที่ดึงได้มากรอกลงตารางอีกครั้ง ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย และอัตโนมัติ นอกจากนี้ฟีเจอร์ Table extraction ถือเป็นฟีเจอร์ยอดฮิตที่หลายๆ ธุรกิจนำไปใช้งานเพื่อยกระดับการทำ Data-entry ได้เป็นอย่างดี

การใช้ ocr table extraction ดีงข้อมูลในรูปแบบตารางได้แบบอัตโนมัติ

3. แยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ (Document classification)

Document classification หรือการแยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ธุรกิจหลายๆ ที่ให้ความสนใจนำไปใช้งาน โดยเฉพาะธุรกิจ Digital lending หรือสินเชื่อดิจิทัลที่ต้องพิจารณาการปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ฟีเจอร์ Document classification นั้นตอบโจทย์เป็นอย่างมาก โดย aiScript OCR สามารถที่จะตรวจสอบ และแยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติว่าเอกสารที่มีการอัปโหลดเข้ามาในระบบนั้นเป็นเอกสารประเภทอะไรบ้าง และครบตามที่ธุรกิจได้กำหนดไว้หรือไม่ หากเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าถึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาที่ต้องให้พนักงานมาเช็คประเภทเอกสาร และทำให้ขั้นตอนการทำ Customer onboarding เป็นไปอย่างราบรื่น และอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าสามารถ Onboard เข้ามาใช้บริการของธุรกิจได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ทำให้รายได้เข้ามาเร็วขึ้นเท่านั้นเช่นกัน

ocr แยกประเภทเอกสาร (document classification)

ต้องการนำ aiScript OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

aiScript OCR เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานยุคใหม่ที่จะช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจไทยยุคใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยี AI-OCR เข้ามาช่วยจัดการงานแมนนวล ลดความผิดพลาดของข้อมูล และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่เหนือชั้น 

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งานภายในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat