3 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพัฒนา AI แตกต่างจากบริษัทซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างไร

6 สิ่งที่ทำให้บริษัทพัฒนา AI แตกต่างจากบริษัทซอฟต์แวร์ทั่วไป

15 มี.ค. 2023

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของผู้คน และการทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวเมื่อพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่มาที่ทำให้ธุรกิจ และองค์กรจำนวนมากได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดควา

โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจไทย

แนะนำ 5 โซลูชัน AI ที่ธุรกิจนำไปใช้งานได้จริง

8 พ.ย. 2022

เมื่อ AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดสำหรับธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยี AI ถือเป็น Game changer ที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสอดรับกับสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในโลกยุคปัจจุบัน

สิ่งต้องเตรียมตัว ก่อนนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานภายในองค์กร

7 เม.ย. 2022

ในโลกที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและรับเอาเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ จะช่วยให้บริษัทของคุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งยังจะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าบริษัทอื่น ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรก

AIGEN Live chat