Share

แนะนำ 5 โซลูชัน AI ที่ธุรกิจนำไปใช้งานได้จริง

เมื่อ AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดสำหรับธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยี AI ถือเป็น Game changer ที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสอดรับกับสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในโลกยุคปัจจุบันที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ทำให้ AI ยิ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก หรือ Insight ให้กับธุรกิจจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และแม่นยำมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าธุรกิจ หรือองค์กรไหนที่ได้นำโซลูชัน AI ไปใช้เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ต้องการทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถได้เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้สร้างรายได้ และผลกำไรที่เติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

แล้วโซลูชัน AI ที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้ AIGEN จะมาแนะนำโซลูชัน AI ที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจยุคใหม่และนำไปใช้งานกับธุรกิจได้จริง

การนำโซลูชัน AI ไปใช้กับธุรกิจ

โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจ

แต่ละธุรกิจย่อมมีเป้าหมาย โจทย์ หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ต้องการนำโซลูชัน AI มาใช้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการระบุถึงเป้าหมาย และโจทย์ที่ธุรกิจต้องการนำโซลูชัน AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนจะทำให้การเลือกโซลูชัน AI เข้ามาใช้งานในธุรกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้การนำ AI เข้ามาใช้งานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างเช่น ต้องการนำ AI มาใช้เพื่อแก้ Pain point ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือถ้านำ AI มาใช้กับขั้นตอนการทำงานบางอย่างจะทำให้องค์กรลดต้นทุนได้อย่างมหาศาล หรือจะเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดย AI นั้นจะเหมาะกับงานที่เป็นงาน Routine หรือเป็น Task งานที่ต้องวนซ้ำไปมาอยู่ตลอด เนื่องจาก AI จะสามารถทำงานรูปแบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว และทำได้ 24 ชั่วโมงแบบที่ไม่ต้องหยุดพัก โดยมีคน หรือพนักงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเพียงเท่านั้น เรียกได้ว่าให้ AI มาเป็นผู้ช่วยคนให้ทำงาน Routine ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร ขั้นตอนการยืนยันตัวตนออนไลน์ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่แน่นอน 1,2,3 แต่เดิมที่ลูกค้าต้องกรอกเอกสาร ไปที่ธนาคารเพียงยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลนั้นจริงๆ ทำให้เสียเวลาทั้งลูกค้า และธุรกิจ แต่เมื่อนำโซลูชัน AI เข้ามาใช้งานทำให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนออนไลน์ได้แบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และ AI จะเปรียบเทียบรูปเซลฟี่ใบหน้า กับรูปในบัตรประชาชนได้โดยทันทีว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจริงหรือไม่ ทำให้ขั้นตอนการทำ Onboarding ลูกค้าทำได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังรองรับจำนวน Transaction ได้เป็นจำนวนมากได้อีกด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มพนักงาน

5 โซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

1. โซลูชัน AI ดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารแบบอัตโนมัติ

โซลูชัน AI-Powered OCR หรือ AI ที่ใช้ในการดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ได้แบบอัตโนมัตินั้นเป็นโซลูชัน AI ที่จะเข้ามาช่วยทำให้ขั้นตอน Data-entry หรือการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบของธุรกิจทำได้แบบอัตโนมัติ โดยพนักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ช่วยลดภาระงานเอกสารที่แต่เดิมเป็นแบบแมนนวล ประหยัดเวลาการทำงาน และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้วยการผสานรวมความสามารถของเทคโนโลยี AI เข้ากับ OCR ทำให้ขั้นตอนการดึงข้อมูลทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า จัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติว่าข้อความนี้เป็นชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เป็นต้น และรองรับการประมวลผลเอกสารทั้งแบบเอกสารที่มีเทมเพลตที่ตายตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวก็สามารถประมวลผลได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารเฉพาะของธุรกิจ เป็นต้น 

รวมถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญคือรองรับการทำ Workflow automation เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การดึงข้อมูลจากเอกสารทำได้อัตโนมัติแบบ End-to-end นั่นคือหลังจากระบบ AI-OCR ดึงข้อมูลจากเอกสาร และพนักงานตรวจสอบข้อมูลที่ AI ดึงออกมาได้เรียบร้อยแล้ว แต่ละธุรกิจสามารถกำหนด Workflow ได้เองว่าจะส่งต่อข้อมูลที่ระบบ OCR ดึงออกมาไปจัดเก็บไว้ที่โปรแกรมไหน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม SAP, ERP, Oracle หรือโปรแกรมอื่นๆ 

โซลูชัน AI-Powered OCR เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

โซลูชัน AI-Powered OCR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนแต่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ โดยเฉพาะหากธุรกิจใดต้องการจะยกระดับองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล ลดการใช้กระดาษเข้าสู่การเป็น Paperless organization และต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-driven organization) เรียกได้ว่าโซลูชัน AI-Powered OCR จะตอบโจทย์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของการนำ AI-Powered OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ยกระดับประสิทธิภาพขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการกรอก และตรวจสอบข้อมูล
 • ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลได้
 • ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ธุรกิจทดลองใช้งานบริการ AI-OCR จาก AIGEN ฟรี! ได้ที่ Link

2. โซลูชัน AI ระบุ และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

โซลูชัน AI-Powered Face Recognition หรือการนำ AI มาใช้ในระบุ และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ทำทุกอย่างผ่านทางสมาร์ตโฟน จึงทำให้การระบุ และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม หรือใช้บริการต่างๆ ของธุรกิจได้จากทุกที่ และทุกเวลา โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา หรือสำนักงานของธุรกิจ

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI ทำให้ขั้นตอนการตรวจ และระบุใบหน้าบุคคลทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอัลกอริทึมของ Machine Learning ที่ได้รับการเทรนให้สามารถอ่านใบหน้าของบุคคลได้อย่างหลากหลาย และยังรองรับการตรวจจับใบหน้าหลากหลายรูปแบบ

อีกทั้งยังรองรับ Liveness detection โดยการแยกแยะความแตกต่างระหว่างรูปถ่ายกับบุคคลจริงได้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวด้วยการนำรูปผู้อื่น หรือภาพพิมพ์มาใช้ในการระบุยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้ จึงทำให้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทำได้แบบอัตโนมัติ และมีโอกาสผิดพลาดได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับระบบที่ต้องยังต้องใช้คนในการทำงานร่วมด้วย และยังสามารถรองรับการทำธุรกรรมในจำนวนมากพร้อมกันได้ พร้อมทั้งการันตีด้วยมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็น NIST ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานของ ETDA สำหรับไบโอเมตริกซ์ที่จะมีความแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับใบหน้าชาวเอเชีย ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการทำธุรกรรมของลูกค้าและธุรกิจนั้นสะดวก และปลอดภัยอย่างแน่นอน

โซลูชัน AI-Powered Face Recognition เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

โซลูชัน AI-Power Face Recognition ประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ สามารถนำ AI-Power Face Recognition ไปใช้งานได้ เช่น การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าตึกออฟฟิศ การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ หรือการยืนยันตัวตนเพื่อซื้อขายทองออนไลน์ รวมไปถึงการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชันบางประเภท เป็นต้น 

ประโยชน์ของการนำ AI-Powered Face Recognition ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • ยกระดับประสบการณ์การทำ Customer onboarding ทำให้ลูกค้าสมัครเข้ามาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่สะดวก และทันสมัย
 • รองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

3. โซลูชัน AI ยืนยันตัวตนออนไลน์

โซลูชัน AI-Powered e-KYC หรือโซลูชันการนำ AI มาใช้ในการยืนยันตัวตนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่กำลังได้รับความนิยมจากธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม จากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางสมาร์ตโฟนทำให้ธุรกิจต่างต้องก้าวตามเทรนด์ และความต้องการของลูกค้าให้ทัน จึงมีการนำการยืนยันตัวตนออนไลน์มาใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนได้จากทุกที่ และทุกเวลาผ่านทางสมาร์ตโฟนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงาน หรือสาขาของธุรกิจ

โซลูชัน AI-Powered e-KYC จะเข้ามายกระดับการทำ Digital customer onboarding ให้กับธุรกิจ โดยรวมความสามารถของระบบ AI-OCR และ Face recognition ไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร ทำให้การระบุ และพิสูจน์ตัวตนลูกค้าสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ลูกค้าเข้าไปในแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของธุรกิจ ทำการอัปโหลดรูปหน้าบัตรประชาชน และถ่ายรูปเซลฟี่ใบหน้า หลังจากนั้นระบบ OCR จะดึงข้อมูลที่ต้องการจากบัตรประชาชน และระบบ Face verification จะเปรียบเทียบรูปถ่ายเซลฟี่กับรูปถ่ายในบัตรประชาชนว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อแสดงผลการยืนยันตัวตนว่าสำเร็จหรือไม่ได้โดยอัตโนมัติ

อีกทั้งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Liveness detection เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน ทำให้ธุรกิจมั่นใจได้ว่าทุกการทำธุรกรรมของลูกค้านั้นสะดวก และปลอดภัยอย่างแน่นอน ยกระดับให้การทำธุรกรรมยุคใหม่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโซลูชัน AI-Powered e-KYC 

โซลูชัน AI-Powered e-KYC เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

โซลูชัน AI-Powered e-KYC ประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่จำกัดเฉพาะที่ธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจสินเชื่อออนไลน์ และธุรกิจประกันเท่านั้น โดยธุรกิจบางชนิดที่ไม่ได้มีข้อบังคับตามกฎหมายว่าต้องทำการยืนยันตัวตนออนไลน์ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าใช้งานเป็นบุคคลดังกล่าวจริงๆ การยืนยันตัวตนผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงตัวตน หรือการทุจริตได้ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ธุรกิจซื้อขายทองออนไลน์ ธุรกิจการศึกษาออนไลน์ ธุรกิจการสื่อสาร และโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

ประโยชน์ของการนำ AI-Powered e-KYC ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ระบุ และยืนยันตัวตนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น
 • ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • ยืนยันตัวตนได้โดยไร้การสัมผัส (Contactless)
 • ยกระดับการทำ Customer digital onboarding ให้กับธุรกิจ
 • ลดปัญหาการฉ้อโกง และการปลอมแปลงตัวตน
บริการ AI-Powered e-KYC Gateway จาก AIGEN

4. โซลูชัน AI แชตบอตตอบคำถามลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

โซลูชัน AI-Powered Chatbot หรือการนำแชตบอต AI มาใช้ในการตอบคำถามลูกค้าถือเป็นโซลูชัน AI ที่หลายๆ ธุรกิจได้นำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบ 24 ชั่วโมงแบบไม่มีหยุดพัก ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจได้เป็นอย่างดี โดยแชตบอต AI จะทำหน้าที่ช่วยคัดกรองลูกค้าให้เบื้องต้นว่าลูกค้าคนไหนจำเป็นต้องส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุย และให้ความช่วยเหลือ หรือลูกค้าคนไหนที่แชตบอต AI สามารถแจ้งข้อมูลให้ได้เลยในเบื้องต้น ซึ่งช่วยลดเวลาการรอสายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI ร่วมกับ Natural language processing (NLP) หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้แชตบอต AI สามารถเข้าใจบริบทของคำถาม และคำตอบได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทำให้แชตบอต AI สามารถตอบคำถามลูกค้าได้เหมือนกับพูดคุยกับพนักงาน อีกทั้งแชตบอตยังให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้แบบไม่มีหยุดพัก นอกจากนั้นยังสามารถเทรนให้แชตบอต AI เข้าใจ และประมวลผลข้อมูลเฉพาะด้านได้ เช่น ข้อมูลด้านประกันภัย และการดูแลสุขภาพ หรือข้อมูลด้านการเงิน เพื่อสามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อแชตบอต AI เข้ากับแอปพลิเคชันการสื่อสารต่างๆ ขององค์กรได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft team, Line, Google chat, Slack เพื่อทำให้การใช้งานตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานขององค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น

โซลูชัน AI-Powered Chatbot เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

AI-Powered Chatbot ประยุกต์ใช้งานได้กับหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจสื่อสาร และโทรคมนาคม ธุรกิจแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน และธุรกิจอื่นๆ การนำแชทบอท AI มาใช้งานจะช่วยลดภาระ Workload งานของพนักงานให้บริการได้เป็นอย่างดี และลดเวลาการรอสายของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา 

ประโยชน์ของการนำ AI-Powered Chatbot ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
 • ให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถพูดคุยกับลูกค้าหลายๆคนพร้อมกันได้
 • ประหยัดเวลา และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการตอบคำถามลูกค้า
 • สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการต่อได้

5. โซลูชัน AI จัดการ และค้นหาข้อมูลภายในองค์กร

โซลูชัน AI-Powered Knowledge Management System หรือโซลูชัน AI สำหรับการจัดการ และค้นหาข้อมูลภายในองค์กรนั้นเป็นโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจ หรือองค์กรในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นอย่างดี เนื่องจากระบบ Knowledge management จะช่วยเข้ามารวบรวม และจัดการข้อมูล หรือองค์ความรู้ภายในองค์กรให้อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหา และนำข้อมูลไปใช้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจในด้านต่างๆ ลดช่องว่างความรู้ (Knowledge gap) ของพนักงาน และทำให้พนักงานเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Customer self-service ที่ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI และ Natural language processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของโซลูชัน AI-Powered KMS นั้น ทำให้การเก็บ และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ มาอยู่ในที่เดียวกันทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านทางฟีเจอร์การค้นหาอันทรงพลัง เพียงแค่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไปในระบบการค้นหา ข้อมูลที่ต้องการก็จะแสดงขึ้นมาให้โดยทันที ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งกับพนักงานภายในองค์กร หรือลูกค้า นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อระบบ KMS เข้ากับระบบ หรือแอปพลิเคชันขององค์กรได้ เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานของแต่ละองค์กร

อีกทั้งธุรกิจยังสามารถนำโซลูชัน AI-Powered Knowledge management system ไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กร ระบบสืบค้นเอกสาร และระบบ Customer service

โซลูชัน AI-Powered Knowledge Management System เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

AI-Powered Knowledge management system นำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ธุรกิจสุขภาพ และความงาม และอื่น โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการยกระดับการให้บริการด้วยการนำระบบ Customer self-service มาใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา และให้บริการตนเองได้ผ่านทางระบบ Knowledge management ที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ 

ประโยชน์ของการนำ AI-Powered Knowledge Management System ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ลดเวลาการรอคอยของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Customer self service
 • ให้การช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างละเอียดผ่านทางเครื่องมือ และช่องทางการติดต่อต่างๆ ของธุรกิจ
 • ข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ และค้นหาได้ง่าย
บริการ AI-Powered Knowledge management system จาก AIGEN

ต้องการนำโซลูชัน AI ไปใช้กับธุรกิจ

รวมโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถอันโดดเด่นที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดภาระงานรูทีนที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา ให้พนักงานได้มีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อธุรกิจกำหนดเป้าหมาย หรือ Pain point ที่ต้องการนำ AI เข้าไปช่วยได้แล้ว การมองหาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นๆ จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเพื่อทำให้การนำ AI มาใช้กับธุรกิจนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญของ AIGEN ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำการนำโซลูชัน AI ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat