Share

อัปเลเวลขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อด้วย aiLending โซลูชัน AI สำหรับสถาบันการเงิน

ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคาร หรือ Non-bank เองนั้นสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่แต่เดิมกว่าลูกค้าจะขอใช้บริการสินเชื่อได้ในแต่ละครั้งนั้นย่อมต้องผ่านขั้นตอนการสมัคร และยื่นเอกสารหลายขั้นตอนกว่าสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติ ซึ่งในมุมของธนาคาร หรือผู้ให้บริการสินเชื่อก็ต้องใช้ทั้งพนักงานในการตรวจเช็คข้อมูลจากเอกสาร และส่งต่อเรื่องตามขั้นตอนของบริษัทโดยระบบการขออนุมัติสินเชื่อแบบแมนนวลนั้นย่อมใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะอนุมัติสินเชื่อ จึงมีโอกาสที่อาจทำให้ธุรกิจเสียลูกค้าจากขั้นตอนการอนุมัติที่ล่าช้าได้ ส่วนในมุมของลูกค้าก็ต้องใช้เวลาในการรอกว่าที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อ และเพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อที่มีความยุ่งยาก และล่าช้านี้หมดไป จึงได้เกิดเป็นบริการสินเชื่อดิจิทัล หรือ Digital lending ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคารมาใช้ในการขับเคลื่อนทำให้ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อนั้นทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ ที่สำคัญลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของธุรกิจ 

AIGEN บริษัทพัฒนา AI ชั้นนำของไทยได้คิดค้น aiLending บริการโซลูชัน AI-Powered Digital lending platform เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อในไทยที่ต้องการยกระดับขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อให้ทำได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทำได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการบริการที่รวดเร็ว และทันใจ 

โซลูชัน aiLending สำหรับผู้ให้บริการสินเชื่อในไทย

รู้จักกับประเภทของการให้บริการสินเชื่อออนไลน์

จากข้อมูลของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้แบ่งการให้บริการสินเชื่อแบบออนไลน์ในประเทศไทยตามประเภทใบอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. สินเชื่อดิจิทัล (Digital lending) 
    • สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital personal loan) : เป็นสินเชื่อที่ใช้ข้อมูลทางเลือก หรือ Alternative data เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ
  2. สินเชื่อบุคคลที่ปล่อยแบบออนไลน์
    • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano finance) : เป็นสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งยังคงพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้เป็นหลัก
    • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P Loan) : สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งยังคงพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้เป็นหลัก

ปัญหาที่ธนาคาร และ Non-bank มักพบเจอในขั้นตอนการขอสินเชื่อในปัจจุบัน

เนื่องจากขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด แต่เดิมในแต่ละขั้นตอนมักจะเป็นระบบแมนนวล เนื่องจากยังไม่มีตัวช่วย หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้พนักงานต้องเป็นคนตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ แน่นอนว่าต้องใช้เวลามากกว่าการนำระบบ หรือเทคโนโลยีมาช่วยเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อล่าช้าอีกด้วย โดยปัญหาที่ธนาคาร รวมไปถึง Non-bank ต่างๆ มักจะเจอในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า 

เนื่องจากต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ถ้าหากเอกสารไม่ครบถ้วนจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติที่ล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากต้องแจ้งลูกค้าให้ส่งเอกสารเข้ามาเพิ่ม รวมไปถึงเมื่อได้เอกสารมาแล้วพนักงานต้องทำการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อส่งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติ ทำให้ขั้นตอนการทำงานโดยรวมค่อนข้างล่าช้า ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว และทันใจได้

2. อคติในการตัดสินอนุมัติสินเชื่อ

การให้พนักงาน หรือคนในการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อนั้น นอกจากจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อล่าช้าแล้วนั้น อาจจะยังมีอคติในการตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อในแต่ละรายได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากคนจะมีเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง

3. การตรวจจับทุจริตทำได้ยาก

การให้คนตรวจสอบข้อมูลในเอกสารที่ลูกค้าส่งมาเพื่อขออนุมัติสินเชื่อนั้น เช่น Bank statement อาจจะทำให้ตรวจสอบได้ยากว่า Bank statement ที่ลูกค้าส่งมานั้นเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อที่ผิดพลาดได้เช่นกัน

aiLending ตัวช่วยสำคัญที่จะอัปเลเวลให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้แบบอัตโนมัติ

AIGEN ได้พัฒนา aiLending โซลูชัน AI-Powered digital lending platform บริการโซลูชัน AI ที่จะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และ Non bank ทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะลดภาระงานแมนนวลของพนักงาน และทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับเงินสินเชื่อได้แบบรวดเร็ว ทันใจ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ 

โดยบริการ aiLending นั้นครอบคลุมถึงขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อออนไลน์ได้แบบครบวงจร ทำให้ลูกค้าผู้ที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อออนไลน์นั้นสามารถสมัครใช้บริการ ยื่นเอกสาร และติดตามผลการอนุมัติสินเชื่อได้เองผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาเพื่อสมัครยื่นขออนุมัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการขอสินเชื่อ การยื่น และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร การวิเคราะห์ และประเมินเครดิตของลูกค้า (Credit scoring) การตรวจสอบการทุจริต จนถึงขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อจะสามารถทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายเพียงเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ของสถาบันการเงินทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ด้วยบริการที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านทางสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว

aiLending มีวิธีการทำงานอย่างไร

AIGEN ได้ออกแบบให้โซลูชัน aiLending สามารถรองรับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินได้แบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้แบบอัตโนมัติ และทำให้สถาบันการเงินสามารถอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยโซลูชัน aiLending ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี้

บริการ aiLending โซลูชัน AI-Powered Digital Lending จาก AIGEN

1. ลูกค้าติดต่อขอสินเชื่อ (Customer onboarding)

สำหรับการขอสินเชื่อออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะต้องสมัครใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ โดยที่ aiLending เองนั้นมีโซลูชันการยืนยันตัวออนไลน์สำหรับธุรกิจ หรือ AI-Powered e-KYC ซึ่งเป็นการรวมบริการ OCR บัตรประชาชน และบริการเปรียบเทียบรูปถ่ายใบหน้ากับรูปถ่ายในบัตรประชาชนเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจขอใช้สินเชื่อสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบของ DOPA และ NDID ให้ได้เช่นกัน และหลังจากลูกค้าได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถไปยังขั้นตอนการส่งเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. การตรวจสอบเอกสาร และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ

หลังจากลูกค้าสมัครเข้ามาใช้บริการการขอสินเชื่อแล้วนั้น ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อให้กับสถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น Bank statement สลิปเงินเดือน และใบค่าไฟ ค่าน้ำ หรือค่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางสถาบันการเงินจะต้องนำข้อมูลจากเอกสารที่ลูกค้าได้อัปโหลดส่งเข้ามาไปตรวจสอบ และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เองนั้นโซลูชัน aiLending มีบริการ OCR Bank statement OCR Payslip และ OCR ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะทำให้ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากเอกสารเหล่านี้มาตรวจสอบ และกรอกข้อมูลที่ต้องการเข้าไปในระบบทำได้แบบอัตโนมัติ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่ต้องให้พนักงานเป็นคนตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งถ้ามีเคสที่ลูกค้าขอใช้บริการสินเชื่อเข้ามาพร้อมกันหลายๆ เคสอาจทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อล่าช้าได้ รวมไปถึง aiLending ยังสามารถนำข้อมูลจากเอกสารที่ลูกค้าได้ส่งเข้ามาเพื่อประเมิน Credit scoring ของลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะประเมินว่าลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการอนุมัติสินเชื่อ

3. การวิเคราะห์ และการพิจารณาสินเชื่อ

หลังจากที่ aiLending ได้ตรวจสอบ และดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารที่ลูกค้าได้ส่งเข้ามาแล้วนั้น aiLending จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดปกติหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้มีการปลอมแปลงข้อมูลในเอกสาร โดยที่สามารถสรุปข้อมูลเงินเดือนจาก Bank statement และสรุปข้อมูลวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงสถาบันการเงินสามารถ Customize business logic ได้ตามความต้องการเพื่อตรวจจับแพทเทิร์นของการทุจริตที่มักจะพบเจอบ่อยได้ๆ เพื่อทำให้การวิเคราะห์ และการพิจารณาสินเชื่อทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมสถาบันการเงินควรใช้ aiLending

1. ให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้แบบอัตโนมัติ

การนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ และอนุมัติสินเชื่อนั้นจะช่วยให้ธนาคาร และ Non-bank สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ AI นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อได้ตามเงื่อนไขภายใต้การบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทำให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างรวดเร็ว และอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงสมัครผ่านแอปพลิเคชัน ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้โฆษณาไว้ว่าสามารถอนุมัติสินเชื่อที่ลูกค้าขอเข้ามาได้ภายใน 3-5 นาที หรือมากที่สุดคือใช้เวลาอนุมัติได้ภายใน 3 วัน แตกต่างจากอนุมัติสินเชื่อแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

2. ให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างแม่นยำ และปราศจากอคติ

เนื่องจาก aiLending นั้นใช้ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมาใช้การวิเคราะห์ และคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าแต่ละรายมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งทำให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างแม่นยำ และปราศจากอคติ แตกต่างจากการใช้คนในการอนุมัติซึ่งอาจจะยังมีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะทำให้การพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อคลาดเคลื่อนไปได้

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลังจากที่ลูกค้าธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ใช้บริการ aiLending ของเราได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้นำบริการ OCR Bank statement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน aiLending มาใช้งานนั้นช่วยประหยัดเวลาการทำงานไปได้มากถึง 70-80% เมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่ต้องให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลจาก Bank statement ที่ลูกค้าส่งมาเข้าไปในระบบ ซึ่ง ROI หรือ Return on investment ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ลงทุนไปเป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทางธนาคารได้เป็นอย่างดี

4. สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม

แน่นอนว่าการนำ aiLending มาใช้งานกับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้น และได้รับสินเชื่อไปใช้งานได้รวดเร็วมากกว่าแต่เดิมมากด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินไปใช้แบบด่วนๆ ได้เป็นอย่างดี

ต้องการนำ aiLending โซลูชัน AI สำหรับสถาบันการเงินไปใช้เพื่อยกระดับการอนุมัติสินเชื่อ

โซลูชัน AI-Powered digital lending platform หรือ aiLending ถือเป็น Game changer ที่สำคัญที่จะยกระดับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น และสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงานลงได้ถึง 70-80% 

หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI เพื่อยกระดับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อให้กับธนาคาร และสถาบันการเงิน ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบโซลูชัน และการนำโซลูชัน aiLending ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat