Share

ยกระดับการเคลมประกันด้วย aiClaim โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกัน

นอกจากขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ที่ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับธุรกิจประกันแล้วนั้น ขั้นตอนการเคลมประกันถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะต่อกรมธรรม์กับผู้ให้บริการประกันเจ้าเดิมหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้ให้บริการประกันเจ้าที่ใช้อยู่มีขั้นตอนการเคลมที่สะดวก และรวดเร็ว โอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการประกันเจ้าอื่นก็จะน้อยลง ช่วยประหยัดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ของบริษัทประกันได้เป็นอย่างมาก จึงทำให้การหาเครื่องมือ หรือตัวช่วยที่จะมาลดภาระงานขั้นตอนการเคลมประกันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกัน เพื่อให้ขั้นตอนการเคลมประกันนั้นทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระงานแบบแมนนวลโดยเปลี่ยนจากเดิมที่พนักงานจะต้องเป็นคนตรวจสอบ และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อนอนุมัติการเคลมมาเป็นเปลี่ยนเป็นให้ระบบ AI-OCR ดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเข้าไปในระบบให้ และพนักงานทำหน้าที่รีวิว หรือตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การอนุมัติการเคลมประกันทำได้เร็วมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ลูกค้าอัปโหลดเอกสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจ และสามารถติดตามสถานะการเคลมได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันได้เองเช่นกัน

AIGEN บริษัทพัฒนา AI ชั้นนำของไทย ได้คิดค้น aiClaim โซลูชัน AI-powered Health & Accident Claim เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจประกันที่ต้องยกระดับขั้นตอนการเคลมให้ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ที่จะทำให้ขั้นตอนการเคลมประกันเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งาน และการให้บริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซื้อกรมธรรม์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

aiClaim โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกัน

ปัญหาที่ธุรกิจประกันมักจะเจอในขั้นตอนการเคลมประกัน

เนื่องจากขั้นตอนการเคลมประกันนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด  ซึ่งแต่เดิมในแต่ละขั้นตอนของการเคลมประกันนั้นมักจะยังเป็นแบบแมนนวล หรือใช้พนักงานในการทำทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบ และกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ การพิจารณาการเคลมว่าเป็นไปตามจริงหรือไม่ รวมถึงการทำเรื่องจ่ายเงินค่าสินไหม เนื่องจากยังไม่มีตัวช่วย หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การอนุมัติการเคลมค่อนข้างล่าช้า และกว่าที่ลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินไหมในแต่ละครั้งนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยปัญหาที่บริษัทประกันมักจะเจอในขั้นตอนการเคลมประกันมีดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติการเคลมล่าช้า

เนื่องจากต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ เพื่อส่งต่อเรื่องให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติการเคลมต่อไป ซึ่งถ้าหากเอกสารไม่ครบถ้วนจะยิ่งทำให้ขั้นตอนล่าช้าไปอีก เนื่องจากต้องแจ้งลูกค้าให้ส่งเอกสารเข้ามาเพิ่ม ทำให้ขั้นตอนการทำงานโดยรวมยังค่อนข้างล่าช้า ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการบริการที่สะดวก และรวดเร็ว

2. ข้อมูลผิดพลาด

เนื่องจากยังให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เข้าไปในระบบ ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์ บัตรประชาชน เป็นต้น และมีโอกาสที่พนักงานอาจจะกรอกข้อมูลผิดพลาดได้เช่นกัน ซึ่งทำให้ต้องกลับไปตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลใหม่ ส่งผลให้การอนุมัติการเคลมประกันนั้นล่าช้าไปอีก

3. การตรวจจับการทุจริตทำได้ยาก

หากบริษัทประกันเองนั้นมีลูกค้าที่เคลมประกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าการที่ใช้พนักงานในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่อาจจะทำได้ยากกว่าการหาเทคโนโลยี หรือเครื่องมือมาช่วย เนื่องจากพนักงานเองก็มีขีดจำกัดในการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้การอนุมัติค่าสินไหมต่างๆ มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้

4. ไม่สามารถรองรับรายการการเคลมจำนวนมากได้

หากมีรายการการเคลมเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก การใช้พนักงาน หรือระบบแมนนวลในการจัดการการเคลมนั้นอาจจะไม่สามารถรองรับกับจำนวนรายการที่เข้ามาเป็นจำนวนมากได้ และอาจทำให้การอนุมัติการเคลมล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากพนักงานมีเท่าเดิม แต่ต้องจัดการกับรายการการเคลมที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าอาจจะไม่พอใจจากการที่ได้รับค่าสินไหมล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น

aiClaim ตัวช่วยให้ขั้นตอนการเคลมประกันทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

AIGEN ได้พัฒนา aiClaim โซลูชัน AI-Powered Health & Accident claim บริการโซลูชัน AI ที่จะทำให้ขั้นตอนการเคลมประกันของธุรกิจประกันทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นตัวช่วย และเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดภาระขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวลของพนักงาน ทำให้ขั้นตอนการเคลมประกันทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจประกันที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่รวดเร็ว และน่าประทับใจ

โดยบริการ aiClaim จะครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการเคลมประกันแบบครบวงจร ทำให้ธุรกิจประกันสามารถอนุมัติค่าสินไหมได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การพิจารณาการเคลมประกัน  จนถึงตัดสินใจการอนุมัติการเคลมประกัน โดยพนักงานจะมีหน้าที่เพียงการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น เพียงแค่ลูกค้ายื่นเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของธุรกิจ หลังจากนั้นสามารถนำระบบ aiClaim มาช่วยในการทำงาน ทำให้การอนุมัติการเคลมทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้ลูกค้าได้รับค่าเงินค่าสินไหมเร็วขึ้นกว่าเดิม เรียกได้ว่าเป็นโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจประกันยุคใหม่ที่ต้องการสร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

aiClaim มีวิธีการทำงานอย่างไร?

AIGEN ได้ออกแบบให้โซลูชัน aiClaim สามารถรองรับขั้นตอนการเคลมประกันของบริษัทประกันได้แบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยให้การพิจารณาการเคลมประกันทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และทำให้บริษัทประกันสามารถอนุมัติค่าสินไหมให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยโซลูชัน aiClaim ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี้

วิธีการทำงานของ aiClaim โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกัน

1. การส่งเอกสารที่ใช้สำหรับการเคลมประกัน

แต่เดิมลูกค้าจะต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมเข้ามายังบริษัทประกันเพื่อทำการเคลมประกัน แต่ในปัจจุบันนั้นลูกค้าเพียงแค่อัปโหลดเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ซึ่งโซลูชัน aiClaim นั้นมีบริการ AI-OCR ที่จะทำให้ขั้นตอนการดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้พนักงานตรวจสอบ และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบทำได้แบบอัตโนมัติ และรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูล SIMB จากเอกสารใบเสร็จ หรือใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล บัตรประชาชน และอื่นๆ เป็นต้น จากแต่เดิมที่ต้องให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบแมนนวล เปลี่ยนมาเป็นให้พนักงานมาเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่ AI ดึงออกมาให้แทน ซึ่งระบบสามารถดึงข้อมูลตารางออกมาให้อยู่ในรูปแบบตารางได้ นอกจากนั้นจะช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารได้แล้วนั้น AI-OCR ยังสามารถช่วยแยกประเภทของเอกสารที่ลูกค้าส่งเข้ามาได้ว่ามีเอกสารอะไรบ้าง และลูกค้าส่งเอกสารเข้ามาครบหรือไม่ ถ้าหากลูกค้าส่งเอกสารมาไม่ครบระบบจะสามารถแจ้งเตือนลูกค้าได้ทันที ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ได้เป็นอย่างมาก รวมถึงยังสามารถรองรับจำนวนเอกสารที่เข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้

2. การพิจารณาการเคลมประกัน

เมื่อได้ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่กรอกเข้ามาในระบบแล้วนั้น โซลูชัน aiClaim สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ตาม Business logic ที่แต่ละธุรกิจได้ตั้งไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับข้อมูลที่ผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตได้ด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการเคลม สัญญากรมธรรม์ นโยบายการคุ้มครอง และประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงประวัติการใช้งานเดิมเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการคาดการณ์ทำนายผลการพิจารณาการเคลมว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการสั่งยาที่เกี่ยวเนื่องกับการวินิจฉัยโรคหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุมัติ หรือการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม ซึ่งแต่เดิมขั้นตอนนี้จะใช้พนักงานในการตรวจสอบทั้งหมดทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างมาก ด้วยการนำโซลูชัน aiClaim มาใช้งานจะช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ได้เป็นอย่างมาก

3. การอนุมัติการเคลมประกัน

หลังจากที่โซลูชัน aiClaim ได้คาดการณ์การพิจารณาการเคลมให้ว่าควรจะอนุมัติ หรือปฏิเสธการเคลมแล้วนั้น พนักงานจะเป็นคนพิจารณาจากข้อมูลที่ aiClaim ได้วิเคราะห์มาให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าจะอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมในแต่ละเคสหรือไม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของแต่ละบริษัท หลังจากพนักงานได้อนุมัติการจ่ายค่าสินไหมแล้วนั้นระบบก็จะสามารถทำจ่ายให้กับลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ รวมไปถึงสามารถให้ระบบ aiNLP ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นแชทบอท AI ในการแจ้งลูกค้าได้ว่าสถานะรายการเคลมที่ส่งมานั้นอนุมัติ หรือปฏิเสธ และถ้ามีการปฏิเสธการเคลมปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไร หรือหากต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็สามารถให้แชทบอท AI แจ้งเตือนลูกค้าได้เช่นกัน

ทำไมธุรกิจประกันยุคใหม่ควรใช้ aiClaim

1. ให้การอนุมัติค่าสินไหมทำได้อัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ และพิจารณาการเคลมค่าสินไหมนั้น ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ AI นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อได้ตามเงื่อนไขภายใต้การบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติค่าสินไหมทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดภาระงานแบบแมนนวลของพนักงานได้เป็นอย่างดี และท้ายที่สุดทำให้ลูกค้าได้รับเงินค่าสินไหมได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. ลดความผิดพลาดในการอนุมัติค่าสินไหม

เนื่องจากมีการนำระบบ AI มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร จนถึงการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้เมื่อระบบ หรือพนักงานนำข้อมูลไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ และพิจารณาการเคลมค่าสินไหมนั้นจะทำได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การอนุมัติค่าสินไหมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อนำโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกันอย่าง aiClaim เข้ามาใช้งานนั้นย่อมจะช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่เดิมต้องให้พนักงานเป็นคนจัดการในทุกขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบเอกสาร กรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบเพื่อส่งต่อไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเคลมประกันต่อ เปลี่ยนมาเป็นพนักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ AI ดึงออกมาได้แทน ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง AI เองยังสามารถคาดการณ์การพิจารณาการเคลมให้ได้เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีอยู่ ช่วยลดภาระงานของพนักงานในการที่ต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเองมาเป็นพิจารณาข้อมูลที่ AI ได้วิเคราะห์มาให้แล้ว แน่นอนว่าจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติค่าสินไหมนั้นทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4. สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

การนำระบบ AI มาช่วยยกระดับขั้นตอนการทำงานให้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจประกันให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยการยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมค่าสินไหมผ่านทางแอปพลิเคชันของธุรกิจ และติดตามสถานะการเคลมได้เองผ่านทางแอปพลิเคชันเช่นกัน เรียกได้ว่าตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ได้เป็นอย่างดีด้วยบริการที่น่าประทับใจ และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ต้องการนำ aiClaim โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกันไปใช้ยกระดับการเคลมประกัน

aiClaim โซลูชัน AI-Powered Health & Accident claim จะมาเป็นตัวช่วยคนสำคัญให้กับธุรกิจประกันที่ต้องการยกระดับขั้นตอนการเคลมประกันให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการบริการที่สะดวก และรวดเร็วทันใจ นอกจากนั้นยังเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกันเพื่อยกระดับขั้นตอนการเคลมประกันให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบโซลูชัน และการนำโซลูชัน aiClaim ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat