2 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

แชทบอท AI สำหรับธุรกิจประกัน

11 รูปแบบการนำแชทบอท AI ไปใช้ในธุรกิจประกัน

21 มิ.ย. 2022

แชทบอทได้นำเสนอช่องทางใหม่ของนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมประกัน การนำแชทบอทมาใช้งานในธุรกิจประกันเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทประกัน และลูกค้า บริษัทประกันที่นำแชท บอทมาใช้สามารถให้บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง แชทบอท AI ที่ดีที่สุดสามารถเสนอราคากรมธรรม์ได้โดยทันที และเปลี่ยนเงื่อนไขในการคุ้มครองได้โดยไม่

10 รูปแบบที่บริษัทประกันชั้นนำ นำ AI ไปใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ

19 ม.ค. 2022

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดเรื่อง Digital transformation เร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้หลายๆธุรกิจเร่งมือในการวางแผนพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีให้เร็วขึ้น เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี AI ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่

AI GEN Live chat