Share

4 รูปแบบยอดฮิตการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจประกัน

ในปัจจุบันธุรกิจประกันต่างต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับขั้นตอนการทำงานกันมากยิ่งขึ้น หรือที่มักจะได้เรียกกันว่า Insurtech (เป็นการรวมกันของคำว่า Insurance และ Technology) ซึ่งเทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ธุรกิจประกันนำมาใช้เพื่อยกระดับขั้นตอนทำงานให้ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี AI ถือเป็น Game changer สำหรับธุรกิจประกัน เนื่องจากช่วยลดภาระขั้นตอนงานแมนนวลบางขั้นตอนลงได้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น เช่น ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ และการเคลมประกัน เป็นต้น ในบทความนี้ AIGEN จะพามารู้จักกับรูปแบบยอดฮิตของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้กับธุรกิจประกันว่ามีอะไรบ้าง

รูปแบบการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจประกัน

4 รูปแบบการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้กับธุรกิจประกันเพื่อยกระดับขั้นตอนการทำงาน

เทคโนโลยี AI ได้เข้ามาเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานบางอย่างของธุรกิจ โดยลดภาระงานที่เดิมต้องทำแบบแมนนวล และใช้พนักงานเป็นจำนวนมากมาเป็นการนำ AI เข้ามาช่วยให้งานบางอย่างทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการนำ AI ไปใช้งานที่เรามักจะพบเจอกันได้บ่อยๆ มีดังต่อไปนี้

1. AI-OCR สำหรับการอนุมัติการเคลมได้แบบอัตโนมัติ

AI-OCR สำหรับการอนุมัติการเคลมได้แบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยี AI-OCR เป็นหนึ่งใน AI ที่ได้รับความนิยมทั้งจากธุรกิจประกัน และธุรกิจประเภทอื่นๆ โดย AI-OCR สามารถดึง และประมวลผลข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์เอกสาร และส่งข้อมูลเข้าไปยังระบบได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจมีความล่าช้า และข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ เปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบ AI-OCR ในการดึงข้อมูล และให้พนักงานเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่ AI ดึงออกมาได้แทน 

โดยธุรกิจประกันสามารถนำระบบ AI-OCR เข้ามาใช้งานได้โดยเฉพาะกับขั้นตอนการเคลมประกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด และจำเป็นต้องใช้เอกสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมในแต่ละขั้นตอนของการเคลมประกันนั้นมักจะยังเป็นแบบแมนนวล หรือใช้พนักงานในการทำทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบ และกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ การพิจารณาการเคลมว่าเป็นไปตามจริงหรือไม่ รวมถึงการทำเรื่องจ่ายเงินค่าสินไหม จึงทำให้การอนุมัติการเคลมค่อนข้างล่าช้า และกว่าที่ลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินไหมในแต่ละครั้งนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน

เมื่อธุรกิจประกันนำระบบ AI-OCR เข้ามาใช้งาน จะทำให้ขั้นตอนการเคลมทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันว่า Straight-Through Processing หรือความสามารถของระบบของบริษัทประกันในการประมวลผลธุรกรรมต่างๆ โดยที่ไม่ต้องมีการใช้ระบบแมนนวล หรือพนักงานเข้ามาแทรกแซง โดยที่เมื่อลูกค้าส่งเอกสารเข้ามาเคลมประกัน ระบบ AI-OCR จะทำการดึง และประมวลผลข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ และส่งข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อทำการอนุมัติการเคลมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าจะได้รับค่าสินไหมได้อย่างสะดวก และรวดเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

อ่านบทความ ยกระดับการเคลมประกันด้วย aiClaim โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกัน เพิ่มเติม

2. ยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยระบบ e-KYC

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจประกัน ทั้งสำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบริษัทประกันต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าว่ามีตัวตนอยู่จริงและประสงค์จะทําธุรกรรมกับบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยยกระดับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขา หรือพบเจ้าหน้าที่ 

จึงทำให้การมีระบบยืนยันตัวตน หรือ e-KYC ออนไลน์ที่สะดวก และปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับธุรกิจประกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ขั้นตอน Customer onboading ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางที่สาขา หรือพบเจ้าหน้าที่ โดยที่ธุรกิจประกันสามารถเพิ่มฟีเจอร์การยืนยันตัวตนได้โดยทันทีเพียงนำระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ไป Plug in เข้ากับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันได้เพื่อให้ลูกค้าใช้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองจากทุกที่ และทุกเวลา

3. AI Chatbot ตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ

AI Chatbot ตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ

AI Chatbot เป็นอีกหนึ่งรูปแบบยอดฮิตของการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจประกัน เนื่องจากด้วยความสามารถของ AI Chatbot ที่จะช่วยลดภาระงานของพนักงานให้บริการลูกค้าได้ด้วยการช่วยคัดกรอง และตอบคำถามลูกค้าได้ในเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ รวมไปถึงช่วยจัดการคำร้องขอของลูกค้าได้ในเบื้องต้นเช่นกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับเคสของลูกค้าที่ซับซ้อน และจำเป็นต้องให้พนักงานเป็นคนดูแลได้มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะค่อนข้างมาก จึงทำให้หากเลือกใช้ Chatbot ที่เป็น Rule-based อาจจะตอบคำถามได้ไม่ดีมากนัก เนื่องจาก Chatbot ทั่วไปจะไม่สามารถเข้าใจบริบทของคำถาม และคำตอบ รวมไปถึงคำศีพท์เฉพาะของธุรกิจได้ดีเท่ากับ AI Chatbot เนื่องจากเราสามารถเทรนให้ตัว AI Chatbot เข้าใจศัพท์เฉพาะของธุรกิจประกันได้ และด้วยความสามารถของเทคโนโลยี NLP (Natural language processing) หรือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ทำให้ AI Chatbot สามารถเข้าใจบริบทของคำถาม และคำตอบได้ดีกว่า Chatbot ทั่วไป รวมไปถึงทำให้ตอบคำถามลูกค้าได้เหมือนพูดคุยกับพนักงานด้วยกัน

4. AI Knowledge management สำหรับการจัดการ และค้นหาข้อมูลภายในองค์กร

AI-Knowledge management หรือระบบจัดการ และค้นหาความรู้ภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ AI ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบ AI-Knowledge management จะเข้ามาช่วยให้การจัดการ และรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ภายในธุรกิจให้อยู่ที่เดียวกัน รวมไปถึงสามารถใช้เป็นระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กรได้ เปรียบได้กับมีระบบ Internal search engine ไว้ใช้งานภายในองค์กรได้ 

โดยที่ระบบ AI-Knowledge management นั้นมีฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครันที่จะตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรองรับการอัปโหลดไฟล์หลากหลายรูปแบบ ค้นหาข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบของคีย์เวิร์ด และคำถาม พร้อมกับระบบสามารถไฮไลต์คำตอบให้ได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นประมวลผลข้อมูล และเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อนำไปใช้ในการเลือกแสดงผลคำตอบที่ดีที่สุดเวลาที่ผู้ใช้งานเข้ามาพิมพ์ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 

นอกจากนั้นธุรกิจประกันยังสามารนำระบบ AI-Knowledge management ไปต่อยอดในการพัฒนาเป็น AI Chatbot และ Live chat ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของธุรกิจเพื่อใช้ในการตอบคำถามลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ และอัตโนมัติได้เช่นกัน

ต้องการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจประกัน

AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจประกันยุคใหม่เป็นอย่างมาก โดยที่เข้ามายกระดับให้ขั้นตอนการทำงานบางอย่างสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระงานแมนนวลที่แต่เดิมอาจต้องใช้เวลา และคนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกันไปใช้งานกับธุรกิจ เพื่อยกระดับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจประกันไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat