Share

แนะนำ 3 กลยุทธ์เด็ด! เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจด้วยระบบ AI-OCR

เทคโนโลยี AI-OCR ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ด้วยความสามารถในการประมวลผล ดึงและแปลงภาพข้อความจากในเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนถัดไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งด้วยความสามารถของ AI ที่เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับระบบ OCR ได้เป็นอย่างดี ลดข้อจำกัดของการทำ OCR รูปแบบเดิม ทำให้รองรับการประมวลผลรูปแบบเอกสารได้หลากหลายแบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า และสามารถจัดประเภทของข้อความ และเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ทำให้การนำระบบ AI-OCR นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 3 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของการนำ AI-OCR ไปใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจด้วยระบบ AI-OCR

แนะนำ 3 กลยุทธ์สำคัญในการนำ AI-OCR ไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ

ธุรกิจยุคใหม่สามารถนำระบบ AI-OCR มาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานได้ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเอกสารได้แบบอัตโนมัติ

ระบบ AI-OCR ทำให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารได้อย่างเป็นระบบ และสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารเพื่อไปใช้งานในขั้นตอนการทำงานถัดไปได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบแมนนวล ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลต่อได้แบบเรียลไทม์ และช่วยประหยัดพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

โดยที่ระบบ AI-OCR นั้นรองรับได้ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ และเอกสารที่ไม่ได้เทมเพลตที่ตายตัว เช่น ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ Payslip รวมไปถึงเอกสารเฉพาะของแต่ละธุรกิจ อีกทั้งธุรกิจยังสามารถกำหนด Data-entry workflow ที่ตอบโจทย์กับการทำงานได้เอง เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

ตัวอย่างการนำระบบ AI-OCR ไปใช้กับการจัดการเอกสารได้แบบอัตโนมัติ

 • ธุรกิจการผลิต : นำระบบ AI-OCR มาใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน และกรอกข้อมูลที่ดึงออกมาได้เข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ เพื่อลดภาระงานแมนนวลให้กับหน่วยงานบัญชี และการเงิน และทำให้กระบวนการทำงานของบัญชีทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น
 • ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน : นำระบบ AI-OCR มาใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากแบบฟอร์มใบสมัคร บัตรประชาชน ใบขับขี่ และเอกสารอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือผู้ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • ธุรกิจธนาคาร และการเงิน :  นำระบบ AI-OCR มาใช้ในการดึงข้อมูลจากเอกสารใบสมัครขอสินเชื่อ บัตรประชาชน Bank statement Payslip และเอกสารอื่นๆ อำนวยความสะดวกในการทำ Customer onboarding และทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

ธุรกิจสามารถนำระบบ AI-OCR มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้เช่นกัน ด้วยการนำ AI-OCR มาช่วยประมวลผล และดึงข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำให้ได้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insights) เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการนำระบบ AI-OCR ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

 • ธุรกิจการเงิน และธนาคาร : ธนาคาร และสถาบันการเงินได้นำระบบ AI-OCR มาใช้ทั้งในขั้นตอนการทำ Customer onboarding ในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้นำระบบ AI-OCR ไปใช้ในการอ่าน Bank statement ของลูกค้า เพื่อช่วยสรุปข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น
 • ธุรกิจค้าปลีก : นำระบบ AI-OCR มาใช้ในการดึงข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน และนำมาบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ CRM Loyalty program เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อ และนำเสนอสินค้า และโปรโมชันที่โดนใจกับลูกค้าแต่ละรายได้ดีมากยิ่งขึ้น

3. ขยายโอกาสทางธุรกิจ

ระบบ AI-OCR สามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้เช่นกัน ด้วยการทำให้ธุรกิจรองรับกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทรัพยากร หรือเพิ่มในปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากระบบ AI-OCR ช่วยลดภาระงานแมนนวล และทำให้ขั้นตอนการทำงานบางอย่าง เช่น ขั้นตอนการดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น 

ตัวอย่างการนำระบบ AI-OCR ไปใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ

 • ธุรกิจประกัน : สามารถนำระบบ AI-OCR มาใช้เพื่อวิเคราะห์เอกสารการเคลมที่ลูกค้าส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ทำให้ขั้นตอนอนุมัติการเคลมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น และทำให้ลูกค้าได้รับค่าชดเชยสินไหมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังสามารถนำ AI-OCR มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และพัฒนาแผนประกันใหม่ๆ ได้ด้วยเช่นกัน
 • ธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ : จากเดิมที่ลูกค้าจะต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันการเงินเพื่อยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เปลี่ยนมาเป็นให้ลูกค้าสมัครยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน และยื่นเอกสารประกอบผ่านทางแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นนำระบบ AI-OCR มาใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารที่ลูกค้ายื่นเข้ามา และนำข้อมูลไปวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อต่อไป ทำให้สถาบันการเงินสามารถอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

วิธีการนำระบบ AI-OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

ธุรกิจสามารถนำระบบ AI-OCR  ไปใช้งานได้ทั้งแบบผ่าน AIGEN Web portal และผ่านบริการ OCR API ซึ่งเปิดให้ธุรกิจทดลองใช้งานฟรี 300 transactions อีกทั้งยังรองรับเอกสารได้มากกว่า 20 ประเภท โดยวิธีการเข้าใช้งานบริการ AI-OCR สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

วิธีการใช้งานผ่าน AIGEN Web portal

 1. สมัครเข้าใช้บริการ AIGEN Web portal ได้ผ่าน LINK
สมัครเข้าใช้งาน AIGEN Web portal
 1. ทำการยืนยันอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ (หากไม่เจอ Sender name : AIGEN Web Portal ใน Inbox ให้เช็คใน Junk mail)
ทำการยืนยันอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 1. กรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบบกำหนดไว้ เพื่อเข้าใช้งานบริการ AI-OCR
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเข้าใช้งานบริการ AI-OCR
 1. เลือกบริการ aiScript เพื่อใช้งานระบบ AI-OCR
aiScript บริการ AI-OCR จาก AIGEN รองรับเอกสารได้มากกว่า 20 ประเภท
 1. เลือกประเภทเอกสาร และอัปโหลดไฟล์เอกสาร (PDF, JPG, TIFF, PNG) ขนาดไม่เกิน 10 MB ที่ต้องการทำ AI-OCR เข้าไปในระบบ พร้อมทั้งเลือกไฟล์ format ที่ต้องการ export ออกมา
เลือกประเภทเอกสาร และทำการ OCR

วิธีการใช้งานผ่าน OCR API

 1. Sign up หรือ Log in เพื่อเข้าใช้งาน AIGEN Web portal
Sign up หรือ Log in เพื่อเข้าใช้งาน AIGEN Web portal
 1. เลือกเมนู API Key ด้านบน
กดแท็บ API Key เพื่อใช้บริการ Sandbox key
 1. เลือกเมนู Resources ด้านบน เพื่ออ่านรายละเอียดวิธีการนำ OCR API Key ไปใช้งาน
เลือกเมนู Resources เพื่ออ่านรายละเอียดการนำ OCR API ไปใช้งาน
 1. เมื่อเข้ามาในหน้า API Documentation แล้ว ให้คลิกเมนู aiScript ในแทบด้านซ้ายมือ และเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการทำ OCR เพื่อดูรายละเอียดการนำ API ไปใช้งาน
เลือกเมนู aiScript ทางด้านซ้ายมือ และเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการทำ OCR
 1. หากมีคำถามทางเทคนิคสามารถกดปุ่ม Support ด้านบน เพื่อสอบถามกับทีมเทคนิค
กดปุ่ม Support ด้านบน เพื่อสอบถามกับทีมเทคนิค

ต้องการนำซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

AIGEN ได้พัฒนา aiScript บริการ AI-Powered OCR ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำ Data-entry ให้กับธุรกิจ ด้วยความสามารถในการดึง และประมวลผลเอกสารได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ ช่วยลดภาระการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบแมนนวลได้เป็นอย่างดี ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น 

aiScript มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์กับการทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยรองรับเอกสารได้มากกว่า 20 ประเภท ทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังรองรับข้อจำกัดของเอกสารได้เป็นอย่างดี แม้เอกสารจะเอียง หรือเบี้ยวก็ยังสามารถประมวลผลได้ อีกทั้งยังรองรับการทำ Data-entry workflow automation ที่ทำให้การทำงานทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้แบบเรียลไทม์

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ AI-OCR ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat