Share

6 ขั้นตอนในการ Transform ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI

ในปัจจุบัน AI หรือ Artificial intelligence เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง และได้รับความนิยมจากหลายภาคส่วนในการทำ Digital transformation รวมถึงในภาคธุรกิจเองก็ได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานกันอย่างค่อนข้างแพร่หลายมากขึ้น จากรายงานของ Gartner พบว่าตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปี 2019 จำนวนองค์กรที่นำเทคโนโลยีมาใช้เติบโตสูงถึง 270% โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันหลายธุรกิจอาจจะกำลังวางแผนที่จะนำ AI มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร และกำลังมองหาแนวทาง หรือวิธีคิดที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับการนำ AI มาใช้งาน  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทาง AI GEN (ไอเจ็น) ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกผ่านช่องทาง Zoom ภายใต้ชื่องาน AI NEXTFORMATION : Transform your business with AI Technology เพื่อแชร์ความรู้ และประสบการณ์ของการนำเทคโนโลยี AI มา Transform ธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจได้รับฟัง โดยหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือแนวทาง 6 ขั้นตอนในการนำ AI มา Transform ธุรกิจ โดยดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO AI GEN ได้สรุปมาจากประสบการณ์การทำงานจริงทางด้าน AI ร่วมกับองค์กรต่างๆมามากกว่า 10 ปี และวันนี้จึงขอนำสิ่งที่ดร.ภมรพลได้แชร์ในงานสัมมนามาสรุปเป็นบทความให้กับท่านผู้อ่านที่กำลังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในองค์กรได้อ่านกันในบทความนี้

ขั้นตอนการนำเทคโนโลยี AI มาใช้กับธุรกิจ

1. ระบุ Task หรือหน้าที่งานที่ต้องการนำ AI เข้าไปใช้ และทำให้เกิดผลทางธุรกิจได้มาก (Big impact)

เช่น นำ AI มาใช้กับ process งานนี้แล้วสามารถลดต้นทุนได้มหาศาล หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ ซึ่ง AI GEN แนะนำว่าให้หา Task หรือหน้าที่งานที่ต้องแบบซ้ำๆ และมี Data ที่เข้ามาเป็นปริมาณมาก ตัวอย่างเช่น การทำเคลมของประกันต้องใช้พนักงานในการตรวจเอกสารที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะดึงข้อมูลไปประมวลผลต่อ การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานในส่วนนี้ไปได้มาก รวมถึงงานที่มีข้อมูลแล้วต้องการการตัดสินใจ ณ ตอนนั้นเลย เพื่อทำให้ได้ Insight ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจต่อได้ เช่น การแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าน่าจะสนใจจากข้อมูลการใช้งานในอดีตและ input ของข้อมูลปัจจุบัน เป็นงานที่เหมาะที่จะนำ AI มาใช้เช่นกัน

2. เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆ เพื่อสร้าง Quick win ให้กับองค์กร

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายใหญ่ AI GEN แนะนำว่าควรเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆก่อน เพื่อสร้าง Quick win หรือความสำเร็จให้กับหน่วยงานนั้นๆ หรือองค์กร เพื่อเป็น Use case หรือกรณีศึกษาให้หน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรได้เห็น และอยากจะนำ AI ไปใช้กับหน่วยงานของตัวเอง ตัวอย่างเช่น อาจจะเริ่มจากการนำแชทบอทเข้ามาใช้งานเพื่อตอบคำถามอะไรบางอย่างให้กับลูกค้า หรือพนักงานภายในองค์กร และหน่วยงาน หรือ Business unit อื่นๆเห็นว่าการนำแชทบอทมาใช้แล้วสามารถทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ BU อื่นๆอยากจะนำไปใช้งานบ้าง และจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการกระจายข่าวออกไปในแนวกว้างของทั้งองค์กรได้

3. กำหนดเป้าหมาย หรือภาพสุดท้ายที่องค์กรอยากจะก้าวไปให้ถึง

สุดท้ายแล้วแต่ละองค์กรนั้นมีเป้าหมายที่นำเทคโนโลยีมา Transform ธุรกิจ เพื่อสร้าง Impact ให้กับธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งองค์กรเองสามารถตั้งเป้าหมายสูงสุดที่อยากจะไปให้ถึงได้เลย แต่ AI GEN แนะนำว่าให้นำเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้นั้นมาแบ่งออกมาเป็นแต่ละ Phase โดยเริ่มจากข้อ 2 ที่ได้กล่าวถึง คือเริ่มต้นจาก Task หรือเป้าหมายเล็กๆ ที่ทำได้ง่าย และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง จะทำให้องค์กรได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปต่อยอดในเป้าหมาย หรือ Task งานที่ยากมากขึ้นได้ รวมทั้งมีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายที่ยากขึ้นนั้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นตามไปด้วย

4. Redesign กระบวนการทำงานบางอย่างก่อนที่จะนำ AI ไปใช้

ก่อนอื่นก่อนจะนำ AI ไปใช้งานต้องมีความเข้าใจก่อนว่า AI นั้นไม่ได้เพอร์เฟค การนำ AI มาใช้นั้นไม่สามารถนำมาใช้แทนคนได้ 100% กับทุกงาน ทำให้กระบวนการทำงานที่มีมาแต่เดิมอาจจะไม่ได้เหมาะกับการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้งาน ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้อาจต้องมีการ Redesign กระบวนการทำงานบางอย่างโดยต้องมาดูมาว่ากระบวนการทำงานตรงส่วนไหนที่นำ AI มาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงส่วนไหนที่ AI อาจจะไม่ได้เก่งกว่าคน ใช้คนอาจจะได้ผลที่ดีกว่า เป็นต้น

5. สร้างการมีส่วนร่วมของ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องในองค์กร

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AI ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรให้เข้าใจตรงกันว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานนั้นไม่ได้มาแทนที่คน แต่เป็นการมาช่วยให้พนักงานทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เป็นสถานการณ์ที่ Win-win กันทั้งองค์กรนั้นเอง และเมื่อ Stakeholder มีความเข้าใจที่ตรงกันในการนำ AI มาใช้งานในองค์กรแล้วนั้น ทำให้การนำ AI มาใช้งานนั้นมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

6. มีข้อมูลพร้อมแล้วหรือไม่?

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง AI GEN ได้เจอมาค่อนข้างเยอะ คือข้อมูลไม่เพียงพอ อาจจะเป็นด้วยกระบวนการทำงานเดิมที่มีอยู่ เช่น ยังทำการส่งเอกสารในรูปแบบ Hard copy ยังไม่ได้มีการสแกนเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิมนี้ AI จะไม่สามารถทำงานได้ ต้องทำให้เอกสารอยู่ในรูปแบบดิจิทัลก่อน AI ถึงจะสามารถทำงานได้ นอกจากนี้เรื่องของการเก็บข้อมูลเองนั้นต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลให้เรียบร้อย เพื่อที่จะทำให้ AI สามารถทำงานได้ หรือถ้าสามารถทำการระบุประเภทของข้อมูลได้ คือรู้ว่าข้อมูลไหนคืออะไร โดยเฉพาะกับข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ Structured data เช่น รูปภาพ รูปเอกสาร หรือคำพูด ถ้าหากมีการแบ่งประเภทของข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้ว เรียกได้ว่าพร้อมที่จะนำ AI ไปใช้งาน และทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำ AI ไปใช้งาน

ส่งท้ายบทความ…

เทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถให้กับธุรกิจ แต่สิ่งที่สำคัญคือโจทย์ และ Pain point ของแต่ละธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายของธุรกิจ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโจทย์ และ Pain point ของแต่ละธุรกิจเป็นสิ่งที่แต่ละธุรกิจหรือองค์กรต้องค้นหา และทดลองด้วยตัวเอง เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ในมุมของธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากรจากการที่ต้องทำหน้าที่งานแบบเดิมซ้ำๆ เนื่องจาก AI สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ และรวดเร็ว ทำให้พนักงานมีเวลาเหลือที่จะไปทำงานอย่างอื่นที่สร้าง impact ให้กับธุรกิจได้มากกว่า แต่ AI เองนั้นก็ไม่ได้เหมาะกับทุกหน้าที่งาน หรือทุกธุรกิจ เริ่มต้นที่โจทย์ทางธุรกิจ และ Pain point หลังจากนั้นจึงเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างประโยชน์ และผลตอบแทนสูงสุดให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว

AIGEN Live chat