Share

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! หลักสูตร AI For Business สำหรับผู้บริหาร

“เมื่อ AI ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดสำหรับธุรกิจ” ไม่ได้เป็นคำพูดที่เกินจริงอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก 

แต่หากธุรกิจเพียงแต่นำ AI มาใช้ตามกระแส หรือไม่มีหลักการแล้วสุดท้ายอาจทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการได้ เพราะไม่ได้เป็นการนำ AI มาใช้เพื่อแก้ปัญหา Pain point ของธุรกิจ หรือตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจจริงๆ 

ด้วยเหตุนี้ทาง AIGEN (ไอเจ็น) จึงได้พัฒนาหลักสูตร AI For Business : ปลดล็อกความสำเร็จให้กับธุรกิจไปอีกขั้นด้วย AI คอร์สเรียนสดที่เจาะลึกเรื่องการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงผู้ที่สนใจการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงขั้นตอนการนำ AI ไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น AI-Driven organization ได้อย่างเป็นระบบ และนำ AI ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เรากลั่นกรองจากประสบการณ์จริงที่เราได้จากการพัฒนาโซลูชัน AI ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมในไทยไปใช้งานจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจ รวมถึงจากการให้คำปรึกษาด้านการนำ AI ไปปรับใช้ให้ตอบโจทย์กับแต่ละธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

เพราะฉะนั้นจากการมาเรียนหลักสูตรนี้คุณจะได้ทั้งหลักคิด เฟรมเวิร์ค กลยุทธ์ และเทคนิคการนำ AI ไปใช้งานให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

หลักสูตร AI For Business : ปลดล็อกความสำเร็จให้กับธุรกิจไปอีกขั้นด้วย AI

หลักสูตรนี้เรียนเมื่อไหร่ และจัดขึ้นที่ไหน?

หลักสูตรนี้เป็นคอร์สเรียนสดที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ โรงแรม Graph hotel Ratchada (MRT ห้วยขวาง)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้บริหารธุรกิจระดับกลาง-สูง

ที่ต้องการนำความรู้ด้านกลยุทธ์ และเครื่องมือ AI ไปปรับใช้ในการออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์องค์กรให้ตอบโจทย์กับการทำธุรกิจยุคใหม่

 • เจ้าของธุรกิจ

ที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ในการนำ AI ไปใช้ในการสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้เติบโต และประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คนที่มีความสนใจ และอยากเรียนรู้เรื่องของการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจ และต้องการนำ AI ไปใช้ในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้

 • เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยี AI สำหรับธุรกิจ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเห็นภาพถึงแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยี AI รวมไปถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของ AI และประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจ

 • รู้ถึงวิธีการนำ AI ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้เข้าใจ และเรียนรู้ถึงวิธีการนำ AI ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการการทำงานของธุรกิจ

 • เข้าใจหลักการการเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเรียนรู้ถึงขั้นตอน และวิธีการเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

 • รู้จักกับเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ผู้เรียนจะได้รู้จักกับเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน และธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ ธุรกิจโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปเลือกประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจของตนได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • เรียนรู้จาก Use case จริงของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และเห็นภาพของการนำเครื่องมือ AI ไปใช้งานจริงกับแต่ละธุรกิจผ่านทาง Use case ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ และปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • การเตรียมความพร้อมในการนำ AI ไปใช้ประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการเตรียมความพร้อม หากธุรกิจ หรือองค์กรต้องการนำเครื่องมือ AI ไปใช้งานว่าต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

เกี่ยวกับผู้สอน

หลักสูตรนี้สอนโดย ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine learning ทั้งในไทย และต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี

สอนโดยดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร

 • ส่วนที่ 1 :  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI สำหรับธุรกิจ

เข้าใจ และปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI โดยภาพรวม และทำไมธุรกิจถึงควรนำ AI ไปใช้ตั้งแต่ตอนนี้ รวมถึง Use case ยอดฮิตในการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจ

 • ส่วนที่ 2 : วิธีการทำงานของ AI Software

เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ทั่วไปกับ AI Software และเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ AI Software

 • ส่วนที่ 3 : รู้จักกับเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจ พร้อม Use case การนำไปใช้งานจริง

รู้จักกับเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ChatGPT สำหรับการตอบคำถามความรู้ภายในองค์กร, AI สำหรับการอ่าน และดึงข้อมูลจากเอกสาร (AI-OCR), Preditive AI (AI ที่จะช่วยกระบวนการการตัดสินใจทางธุรกิจ)

 • ส่วนที่ 4 : Use case การนำ AI ไปใช้งานจริงกับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

เรียนรู้ และเห็นภาพของการนำเครื่องมือ AI ไปใช้งานจริงกับแต่ละธุรกิจผ่านทาง Use case ต่างๆ  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ และปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • ส่วน 5 : วิธีการนำเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ

เรียนรู้ถึงกระบวนการการเตรียมความพร้อม และการนำเครื่องมือ AI ไปใช้งานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายของธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังเรียบจบ

 • เข้าใจถึงวิธีการนำ AI ไปใช้ในการต่อยอดกับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประสบผลสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
 • พูดคุย และปรึกษากับวิทยากรอย่างใกล้ชิด
 • ได้รับ Certification หลังเรียนจบคอร์ส

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

มาเรียนเป็นคู่คุ้มกว่า สมัครเรียน 2 ท่านรับส่วนลดไปเลย 10% เหลือเพียง 3,375 บาทต่อท่าน จากราคาเต็ม 3,750 บาทต่อท่าน (ราคายังไม่รวม Vat)

**รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น** รีบสมัครก่อนที่จะเต็ม!

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ LINK เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง AIGEN (ไอเจ็น) ใช้ในการติดต่อท่านกลับไป
 2. ทาง AIGEN(ไอเจ็น) จะส่งข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้กับผู้สมัครทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ AIGEN (ไอเจ็น) ได้ทางอีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @aigen
 4. ทาง AIGEN (ไอเจ็น) จะจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในส่วนของใบกำกับภาษีตัวจริงสามารถรับได้ในวันเรียน

**หมายเหตุ : AIGEN (ไอเจ็น) ขอสวงนสิทธิ์การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครเรียนในทุกกรณี**

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @aigen / อีเมล [email protected] หรือโทร 02-821-6686

AIGEN Live chat