4 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

AIGEN at AWS Cloud Day 2023

รวมภาพกิจกรรมบรรยายความรู้ AI ในงาน AWS Cloud day 2023

18 ส.ค. 2023

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง Amazon Web Services หรือ AWS ได้จัดงาน AWS Cloud day Thailand 2023 ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ภายใต้ธีมงาน The Future is Now: Cloud Transformation with AWS ซึ่งเป็นงานที่รวมผู้บริหารชั้นนำจากหลากหลายธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่า

บรรยายความรู้ทางด้าน AI จาก AIGEN

รวมภาพกิจกรรมบรรยายความรู้ด้าน AI Q2/2023

30 มิ.ย. 2023

ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมานั้น ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine learning มามากกว่า 10 ปี ได้รับเชิญจากทางหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไปบรรยาย และให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เพื่อยกระดับการทำงานภายในหน่วยงาน ซึ่งได้รับผลตอ

รวมภาพการบรรยายความรู้ด้าน AI โดยดร.ภมรพล ชินะจิตร AIGEN

รวมภาพกิจกรรมบรรยายความรู้ด้าน AI Q1/2023

31 มี.ค. 2023

ในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมานั้น ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine learning มามากกว่า 10 ปี ได้รับเชิญจากสมาคม และภาคธุรกิจ เพื่อไปบรรยาย และให้ความรู้กับผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี AI และ Machine learning ไปใช้กับธุรกิจ ซึ่งได้รับผล

รวมภาพกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ของ AIGEN

รวมภาพกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางด้าน AI ในปี 2022

24 ก.พ. 2023

ในปี 2022 ที่ผ่านมา ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine learning มามากกว่า 10 ปี ได้รับเชิญจากทั้งภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาเพื่อไปบรรยาย และให้ความรู้กับผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี AI และ Machine learning ไปใช้กั

AIGEN Live chat