Share

รวมภาพกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางด้าน AI ในปี 2022

ในปี 2022 ที่ผ่านมา ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine learning มามากกว่า 10 ปี ได้รับเชิญจากทั้งภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาเพื่อไปบรรยาย และให้ความรู้กับผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี AI และ Machine learning ไปใช้กับธุรกิจ และกับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจทำงานทางด้าน AI ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมในแต่ละที่เป็นอย่างดี โดยกิจกรรม และอีเว้นต์ที่ทางดร.ภมรพลได้ไปบรรยายมาในปี 2022 มีดังต่อไปนี้

1. TECH CONNEXT Job Fair 2022

งานแรกเป็นงาน TECH CONNEXT Job Fair 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ True Digital Park โดยดร.ภมรพล ได้รับเชิญเป็นหนึ่งใน Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ “ในวันที่ AI เข้ามา ทักษะไหนที่จะทำให้เราเหนือกว่า” ให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วว่าทักษะไหนที่พนักงานยุคใหม่จำเป็นต้องมี ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจ เพื่อให้พนักงานยุคใหม่ได้เตรียมพร้อมทักษะ และปรับตัวให้ทันกับยุคที่ AI เข้ามาทำงานร่วมกับคนมากยิ่งขึ้น

ดร.ภมรพล CEO AIGEN ในงาน TECH CONNEXT Job Fair 2022

2. หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5

ถัดมาดร.ภมรพลได้รับเชิญจากหลักสูตร Digital CEO จัดโดย DEPA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่โรงพยาบาลเวชธานี ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ให้ไปบรรยาย และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “AI For Business” ให้กับ CEO และผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Machine Learning รวมถึงมีประสบการณ์ในการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดร.ภมรพล CEO AIGEN บรรยายหลักสูตร Digital CEO จัดโดย DEPA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3. Techsauce Global Summit 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ดร.ภมรพลได้รับเชิญจากทาง Techsauce ให้ไปแชร์ความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน AI ในมุมของผู้พัฒนา และให้บริการโซลูชัน AI ภายใต้หัวข้อ “What Is Good and Appropriate of Data Governance?” ในงาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Techsauce Global Summit 2022 ที่จัดขึ้นที่ไอคอนสยาม

ดร.ภมรพล CEO AIGEN ในงานTechsauce Global Summit 2022

4. หลักสูตรเสริมสร้างอาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ดร.ภมรพลได้รับเชิญจากทาง Achieve+ ให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้กับนิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแชร์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานในด้าน AI และ Machine learning รวมถึงมีการทำ workshop เกี่ยวกับ AI และระบบ Smart system เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความพร้อมให้กับน้องๆ นิสิตที่มีความสนใจจะทำงานในด้าน AI โดยเฉพาะ

ดร.ภมรพล CEO AIGEN workshop เกี่ยวกับ AI และระบบ Smart system
ดร.ภมรพล CEO AIGEN วิทยากรในหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

AIGEN Live chat