3 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

การนำ Customer self-service มาใช้กับธุรกิจ

Customer self-service ช่วยธุรกิจ และลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?

25 ต.ค. 2022

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งในชีวิตประจำวัน และในภาคธุรกิจเอง และเทคโนโลยีเองได้ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกือบทุกอย่างสามารถจัดการได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว จึงทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ต่างต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามาร

AI Automation สำหรับ customer experience

7 รูปแบบของการนำ Automation มาใช้เพื่อยกระดับ Customer experience

3 ส.ค. 2022

ซอฟต์แวร์ Automation และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระบบ หรือโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพให้กับกระบวนทางธุรกิจ โดยระบบ Automation เหล่านี้จะทำให้หน้าที่งานที่ต้องแบบซ้ำไปซ้ำมา และงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้องค์กรสามารถจัด

AI Customer experience ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วย AI

22 ก.พ. 2022

เทคโนโลยี AI สามารถรวมกลยุทธ์ทางการตลาด 2 อย่างเข้าด้วยกัน นั่นคือนำเสนอสิ่งที่ใช่ให้กับลูกค้าในเวลาที่ใช่ และนำเสนอบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้า สำหรับทุกๆแบรนด์การช่วยให้ลูกค้าทำการตัดสินใจซื้อโดยนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการถือเป็นเรื่องที่แบรนด์ให้ควา

AI GEN Live chat