Share

7 รูปแบบของการนำ Automation มาใช้เพื่อยกระดับ Customer experience

ซอฟต์แวร์ Automation และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระบบ หรือโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพให้กับกระบวนทางธุรกิจ โดยระบบ Automation เหล่านี้จะทำให้หน้าที่งานที่ต้องแบบซ้ำไปซ้ำมา และงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้องค์กรสามารถจัดสรรหน้าที่งานของพนักงานได้ใหม่ให้พนักงานมีเวลาที่จะโฟกัสกับหน้าที่งานที่มีความซับซ้อน และงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

แต่เดิมซอฟต์แวร์ Automation เหล่านี้มักจะนำไปใช้ในการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเพิ่มความเร็ว และผลผลิตที่ได้จากการผลิต ซึ่งในปัจจุบันซอฟต์แวร์ Automation ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มของธุรกิจในวงกว้างที่มุ่งไปสู่กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่มากขึ้น

ในขณะที่รูปแบบของการนำระบบ Automation จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ แต่อัตราการนำไปใช้งาน หรือ Adoption rate นั้นไม่ได้ช้าเลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นธุรกิจเปิดรับ และได้นำระบบ Automation ไปใช้งานกันค่อนข้างเร็วกันเลยทีเดียว โดยมีการคาดการณ์ว่า 85% ของธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการนำระบบอัตโนมัติไปใช้งานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภายในปี 2565 นี้

ในขณะเดียวกัน Process automation หรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติยังสามารถเป็นสินทรัพย์ หรือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ถ้านำไปใช้งานนั้นจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานหลายๆ อย่างได้เป็นอย่างมาก โดยธุรกิจสามารถนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาใช้งานเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าได้เช่นกัน การนำโซลูชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้งานจะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการสนับสนุนสิ่งที่ธุรกิจได้นำเสนอ ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น และความสม่ำเสมอในการให้บริการลูกค้า ในบทความนี้ AI GEN ได้สรุปตัวอย่างในการนำระบบ Automation มาใช้งานเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจยุคใหม่ได้นำไปใช้เป็นไอเดีย และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจได้

ระบบ automation สำหรับ customer experience

7 ตัวอย่างการนำระบบ Automation มาใช้กับธุรกิจเพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า

1. การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

ผู้บริโภคในยุคมิลเลนเนียลนั้นใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ถึง 7 ชั่วโมงต่อวัน โดย 30% ของผู้บริโภคใช้มากกว่า 4 อุปกรณ์ต่อวัน และ 52% ของผู้บริโภคชอบที่สื่อสารผ่านทางการส่งข้อความมากกว่าช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้วยความต้องการการตอบกลับที่รวดเร็ว และเข้าถึงผ่านทางออนไลน์ได้นั้น จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ผู้บริโภคยุคใหม่จะประทับใจกับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ 

โดยตัวเลือกในการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้งานเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Live chat หรือซอฟต์แวร์ AI Automation ได้แก่ แชทบอท AI ทำให้ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยทันที และยกระดับประสบการณ์โดยรวมของการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสำรวจตัวเลือกของการใช้แชทบอทเพื่อตอบคำถามทั่วไป หรือเพื่อให้ประมาณการการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ เป็นต้น

ด้วยการใช้แชทบอทเป็นเครื่องมือในการคัดกรองคำถามของลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้ โดยแชทบอทสามารถตอบคำถามได้อย่างตรงไปตรงมา และส่งต่อเคสลูกค้าที่มีความซับซ้อนไปให้กับพนักงานต่อไป

เวลาตอบสนองลูกค้าที่เร็วขึ้น การสื่อสารที่ผิดพลาดน้อยลง ความคล่องตัว และบริการที่ใช้งานง่ายจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ในที่สุด และด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะกระตุ้นทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และเกิดการแนะนำบอกต่อ ซึ่งจะส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

2. ความสะดวกในการใช้บริการ

เมื่อลูกค้าจำนวนมากขึ้นเห็นถึงประสบการณ์การให้บริการเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ และลงทุนเพื่อที่จะยกระดับความสะดวกสบายของประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

การนำโซลูชันการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ หรือ Intelligent document processing ที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็น Machine learning และ NLP เพื่อเพิ่มยกระดับประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลจากเอกสารให้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ที่สามารถแยกประเภทของเอกสาร ดึงข้อมูลที่ต้องการ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งการอ่านลายมือก็สามารถทำได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำธุรกิจค้าปลีกที่มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าคุณธุรกิจของคุณจะขายแบบ B2B หรือขายให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไป รูปแบบเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน รวมทั้งลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้อีกด้วย

อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าได้โดยตรงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นเช่นกัน โดยการนำระบบการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะเข้ามาใช้กับระบบการคืนของสำหรับธุรกิจขายของออนไลน์ หรือ E-commerce ทำให้ธุรกิจลดต้นทุนสำหรับระบบการคืนของแบบแมนนวลลงได้ อีกทั้งทำให้ลูกค้าประทับใจกับบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. การให้บริการลูกค้าแบบรายบุคคล

ระบบ Automation ยังสามารถช่วยในการออกแบบ Customer journey การซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าแต่ละบุคคลได้ และกำหนดเป้าหมายความสนใจเฉพาะของลูกค้าแต่ละบุคคลได้เช่นกัน

ธุรกิจสามารถใช้แพลตฟอร์มในการส่ง E-mail marketing ผู้ให้บริการในการส่ง E-mail และระบบ CRM ในการส่งข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายไปยังผู้บริโภคได้ตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายที่มีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์กับแบรนด์ของคุณ

หรือในอีกทางหนึ่งธุรกิจของคุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการส่งข้อเสนอที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ส่งแจ้งเตือนถึงของที่ลูกค้าใส่ตะกร้าเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ รวมถึงติดตามลูกค้าหลังจากที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว การนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ทำให้ธุรกิจ หรือแบรนด์ของคุณสามารถสร้างประสบการณ์การให้บริการที่แตกต่าง และน่าประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

4. การตลาดตามสั่ง

อีกหนึ่งวิธีในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบรายบุคคลคือผ่านแคมเปญการตลาดที่ออกแบบมาเฉพาะลูกค้าแต่ละราย เครื่องมือทางตลาดที่ใช้ RPA หรือ Robotic process automation สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาตามข้อมูลประชากร ไม่ว่าจะเป็น อายุ สถานที่ และเพศ นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถทำแคมเปญทางการตลาดที่โฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมายที่สุด ทำให้ customer journey ของลูกค้าดีขึ้น และมีโอกาสที่โฆษณาของคุณจะสามารถแปลงเป็นยอดขายกลับมาให้บริษัทได้

5. แนวทางการขายที่สม่ำเสมอ

การนำเครื่องมือ Automation อย่าง AI สำหรับการให้บริการมาใช้งานสามารถยกระดับการให้บริการลูกค้าได้ด้วยการให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการจะเพิ่มอัตราการซื้อซ้ำให้สูงขึ้นได้ และยังสร้างความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ด้วยเช่นกัน

ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือ AI ในการติดตามอารมณ์ของลูกค้าผ่านทางปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับการขายได้ เพื่อที่จะนำมาปรับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของธุรกิจให้สอดคล้องกับวิธีที่ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์

นอกจากนั้นโซลูชัน AI ยังสามารถทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่จะเลือกใช้บริการแบบ self-service ได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับลูกค้าที่จะสามารถระบุ และหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองได้ ทำให้สร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

6. หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา

การระบุ และแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ AI สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการธุรกิจแบบอัตโนมัติจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดจากการกรอกข้อมูลแบบแมนนวลได้ ไม่เพียงแค่โซลูชัน AI จะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจของคุณในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่สามารถทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงลบ เช่น เรื่องราคา และการจัดส่งของ จะหมดไปโดยทันที

ซอฟต์แวร์การทำนัดออนไลน์ตอบโจทย์ธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ลดการทำนัดซ้ำซ้อน หรือลืมนัดประชุม การแจ้งเตือนทางอีเมล และการเชื่อมต่อตารางเวลา (Calendar) จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจให้ความสำคัญกับลูกค้านั่นเอง

7. การจัดการ Supply และ Demand

การนำโซลูชัน AI มาใช้กับธุรกิจถือเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำ Digital transformation การวิเคราะห์ที่รวบรวมโดยกระบวนการอัตโนมัติจากข้อมูลการขายที่มีอยู่จำนวนมากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อใช้ในการยกระดับอัตราการซื้อซ้ำของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การคาดการณ์ยอดขาย และการคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทานนั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจส่งมอบบริการที่ใช่ให้กับลูกค้าในเวลาที่ใช่ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจ แต่ยังเป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจของคุณมีความพร้อม และสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขาได้

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเลือกนำโซลูชัน AI ไปใช้กับกระบวนการไหนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้า หรือการประมวลผลเอกสารแบบอัตโนมัติ โซลูชัน AI เหล่านี้จะสามารถทำให้ธุรกิจของคุณส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณได้ ในเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน

ai สำหรับยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า

ต้องการนำระบบ Automation มาใช้กับธุรกิจ

ระบบ Automation สามารถลดความผิดพลาดจากมนุษย์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ และยังช่วยยกระดับชื่อเสียงของบริษัทในเรื่องของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุดระบบการทำงานแบบอัตโนมัติจะนำไปสู่การยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้เช่นกัน

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาระบบ AI Automation มาใช้กับธุรกิจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญของ AI GEN ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบกระบวนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI Automation ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถติดต่อเพื่อปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat