Share

OCR Hospital invoice : อนาคตของระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ

ในปัจจุบันธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมต่างต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีนั่นคือการบริหาร และจัดการกับข้อมูลทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็น Hard copy และไฟล์เอกสารดิจิทัล โดยเฉพาะกับธุรกิจโรงพยาบาล และสุขภาพที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากที่มีความซับซ้อน และเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการประมวลผล และนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงานไปได้อย่างสะดวก และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยี OCR Hospital invoice หรือ OCR ใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล เข้ามาใช้งานในธุรกิจจะช่วยลดภาระงานขั้นตอนการทำ Data-entry แบบแมนนวลของโรงพยาบาลให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล รวมไปถึงทำให้ขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ของโรงพยาบาลทำได้อย่างราบรื่น และสะดวกได้เป็นอย่างดีเช่นกัน  ในบทความนี้ AIGEN จะพามาทำความรู้จักกับ OCR Hospital invoice กันให้มากยิ่งขึ้นว่าสามารถนำมาช่วยยกระดับการทำงานให้กับธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไรบ้าง

OCR Hospital invoice หรือใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล

รู้จักกับ OCR Hospital invoice

OCR Hospital invoice หรือใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล เป็นการนำเทคโนโลยี AI-OCR เข้ามาใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นเอกสารที่ค่อนข้างเฉพาะแตกต่างจากใบเสร็จรับเงินทั่วไป เนื่องจากจะมีคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับโรค และรายละเอียดการรักษา และอาจจะเข้าใจได้ยาก โดยในใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อ-นามสกุลคนไข้ ชื่อโรงพยาบาล เลขที่เอกสาร หมายเลข HN , EN เป็นต้น รวมไปถึงรายการยา , รายละเอียดการรักษา , จำนวนเงิน ด้วยเช่นกัน

เนื่องจาก OCR Hospital invoice นั้นมีข้อมูลที่ค่อนข้างเฉพาะ และซับซ้อน การมองหา และพิจารณาผู้ให้บริการ OCR ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำ OCR Hospital invoice โดยเฉพาะนั้นจะช่วยให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจนั้นทำได้ง่าย และเป็นอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการนำ OCR Hospital invoice เข้ามาใช้งานเพื่อลดภาระงานแมนนวลให้กับพนักงาน และทำให้ขั้นตอนการทำงานนั้นทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ OCR Hospital invoice

 OCR Hospital invoice นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ และซับซ้อน เนื่องจากจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวการรักษาโรค จึงทำให้การทำ OCR นั้นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และเทคนิคมากกว่าเอกสารประเภทอื่นๆ โดย OCR Hospital invoice นั้นควรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  • ดึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาได้ทั้งจากใบแจ้งหนี้ และใบรายการยา (SIMB) : ชื่อ-นามสกุลคนไข้ ชื่อโรงพยาบาล เลขที่เอกสาร หมายเลข HN , EN รายการยา เป็นต้น
  • ดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น รายการยา , รายละเอียดการรักษา , จำนวนเงิน เป็นต้น
  • เข้าใจโครงร่าง และแพตเทิร์นของใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี จากการเทรนใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลมามากกว่า 100 โรงพยาบาล ที่มีความแม่นยำสูงถึง 98% และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความแม่นยำมากกว่า 90%
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้มาจากการทำ OCR ใบแจ้งหนี้โรงพยาบาลไปใช้ในการเข้าแบบจำลองช่วยทำนายผลการเคลมได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
  • นำข้อมูลที่ได้จากใบแจ้งหนี้โรงพยาบาลไปวิเคราะห์ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลได้
  • นำข้อมูลที่ดึงได้จากใบแจ้งหนี้ และรายการไปต่อยอดในการทำตรวจจับการทุจริตของการเคลมได้
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมของธุรกิจได้
  • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้

นำ OCR Hospital invoice ไปใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง

OCR Hospital invoice สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายธุรกิจ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องนำข้อมูลจากใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล มีดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจประกัน

ธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้งาน OCR Hospital invoice เพื่อพิจารณาการอนุมัติการเคมให้กับลูกค้า โดยการนำ OCR Hospital invoice มาใช้ในการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเคลม จะช่วยยกระดับให้ขั้นตอนการอนุมัติการเคลมประกันทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยตรวจจับการทุจริตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดภาระงานแมนนวล และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี

2. ธุรกิจผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

การนำ OCR Hospital invoice เข้ามาใช้งาน จะช่วยทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจผู้ให้บริการด้านสุขภาพทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น โดย OCR Hospital invoice จะช่วยดึง และประมวลผลข้อมูลที่ต้องการจากใบค่ารักษาพยาบาล เอกสารประกัน และกรอกเข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ

3. หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)

สำหรับธุรกิจที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน การนำ OCR Hospital invoice มาใช้งานจะช่วยให้ทีม HR สามารถสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จากการใช้ OCR ดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้โรงพยาบาลที่พนักงานได้ส่งเข้ามา และยังทำให้ขั้นตอนการทำจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

นำ OCR Hospital invoice ไปใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง

ตัวอย่างการนำ OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

1. วิเคราะห์ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาล

ข้อมูลที่ดึงได้จาก OCR Hospital invoice นั้นนอกจากจะทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไป mapping ได้ว่ายาแต่ละประเภทนั้นสอดคล้องกับโรคที่เป็นแล้วหรือไม่นั้น ยังทำให้ทราบถึงข้อมูลถึงว่าราคายาแต่ละประเภท และราคาค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลนั้นมีเทรนด์เพิ่มขึ้น หรือลดลงมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้

2. การตรวจจับการทุจริตของการเคลม

เมื่อธุรกิจมีการนำ OCR Hospital invoice ไปใช้งาน จะทำให้ช่วยตรวจสอบการเคลมได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นว่าการเคลมนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเคสทุจริตหรือไม่ โดยพิจารณาร่วมกันกับข้อมูลในเอกสารที่ลูกค้าได้มีส่งเข้ามา ซึ่งจะช่วยลดภาระงานแมนนวลให้กับพนักงาน และทำให้ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการเคลมได้ดีมากยิ่งขึ้น

3. ทำนายผลการพิจารณาการเคลม

เมื่อนธุรกิจมีการ OCR Hospital invoice มาใช้ประกอบกับการทำ OCR เอกสารประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดกรมธรรม์ ประวัติการเคลม และข้อมูลลูกค้าในอดีต โมเดล AI สามารถทำนายผลการพิจารณาการเคลมว่าจะทำการจ่าย หรือปฏิเสธการเคลมได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบการใช้งานแบบเดิมที่พิจารณาบางส่วนด้วยวิธีการทำงานแบบ Rule-based

ทำไมถึงควรนำ OCR Hospital invoice ไปใช้งานกับธุรกิจ

เหตุผลที่ธุรกิจควรนำ OCR Hospital invoice ไปใช้งานนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ยกระดับขั้นตอนการทำ Data entry ให้ดีมากยิ่งขึ้น

OCR Hospital invoice จะทำให้ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบของธุรกิจทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ทำการสแกนใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล ซอฟต์แวร์ OCR จะทำการดึงข้อมูลที่ธุรกิจต้องการได้แบบอัตโนมัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้ทันที ที่จะช่วยลดภาระแบบแมนนวลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังประหยัดเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ได้ด้วยเช่นกัน

2. ความแม่นยำสูง

การใช้คนกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ หรือระบบแมนนวลนั้นมีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการเคลม หรือการเบิกจ่ายได้ การนำระบบ OCR Hospital invoice เข้ามาใช้งานจะช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลด้วยการดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้โรงพยาบาลได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ให้ทำได้แบบอัตโนมัตินั้นจะช่วยทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ และงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจากใบแจ้งหนี้โรงพยาลทำได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ขั้นตอนการอนุมัติการเคลมประกัน และการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

4. เก็บข้อมูลทางธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น

OCR Hospital invoice สามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ เช่น โปรแกรมบัญชี และทำให้การดึง และจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ต้องการนำ OCR Hospital invoice

AIGEN ได้พัฒนา aiScript บริการ AI-OCR ที่จะช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รองรับประเภทเอกสารทั้งไทย และอังกฤษได้มากกว่า 20 ประเภท รวมถึง OCR Hospital invoice ที่เป็นอีกหนึ่งประเภทเอกสารที่ AIGEN มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่เราเคยทำให้ลูกค้าธุรกิจประกันมาหลากหลายเจ้า มีโมเดล AI ที่สามารถประมวล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการ OCR Hospital invoice ไปยกระดับขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเปิดให้ธุรกิจทดลองใช้งาน OCR Hospital invoice ฟรี! ได้ที่ AIGEN Web portal

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหา OCR Hospital invoice ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat