Share

รูปแบบการนำเทคโนโลยี OCR ไปใช้กับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไปใช้งานกับธุรกิจโรงงาน และการผลิตนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในสายการผลิตเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร ไปจนถึงการจัดการสินค้า และขนส่งให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ยกระดับขั้นตอนการทำงานของธุรกิจในภาพรวม ตั้งแต่หน่วยงานที่เป็นด่านหน้า หรือ Front office ได้แก่ แผนกขาย และตลาด และหน่วยงาน Support หรือ Back office ได้แก่ แผนกบัญชี และการเงิน แผนกบริการลูกค้า แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมให้ดีมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจโรงงาน และการผลิตมากขึ้น นั่นก็คือเทคโนโลยี OCR หรือการแปลงภาพที่อยู่ในไฟล์เอกสารให้เป็นข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และนำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนการทำงานถัดไป จากแต่เดิมที่ต้องให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลจากในเอกสารเข้าไปในระบบ เปลี่ยนมาเป็นการนำระบบ OCR เข้ามาใช้งานซึ่งจะช่วยยกระดับให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจโรงงาน และการผลิตให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

การนำ OCR ไปใช้กับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

รู้จักเทคโนโลยี OCR สำหรับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

เทคโนโลยี OCR สำหรับธุรกิจโรงงาน และการผลิตเป็นการนำเทคโนโลยี AI-OCR เข้ามาใช้เพื่อประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อสินค้า (Purchasing order) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax invoice) และอื่นๆ เพื่อลดภาระงานที่ต้องทำแบบแมนนวล และทำให้ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (Data-entry) เข้าในระบบของธุรกิจทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงยังทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว จากแต่เดิมที่ต้องใช้พนักงานเป็นคนทำ เปลี่ยนมาเป็นให้ระบบ AI-OCR มาทำ และให้พนักงานเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่ AI-OCR ประมวล และดึงออกมาได้แทน

ประเภทเอกสารที่ธุรกิจโรงงาน และการผลิตมักนำมาใช้ในการทำ OCR

เอกสารที่ธุรกิจโรงงาน และการผลิตมักนำมาใช้ในการทำ OCR เพื่อลดงานเอกสาร และลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล มีดังต่อไปนี้

1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice เป็นหนึ่งในเอกสารยอดฮิตของธุรกิจหลายประเภทรวมถึงธุรกิจโรงงาน และการผลิต เนื่องจากทุกธุรกิจย่อมต้องมีการทำธุรกรรมทั้งกับลูกค้า และ Vendor และเนื่องจากในใบแจ้งหนี้นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก การใช้ระบบแมนนวล หรือการใช้พนักงานกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ จึงทำให้การนำ OCR ใบแจ้งหนี้เข้ามาใช้งานนั้นจะช่วยลดภาระงานแมนนวล และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนการทำงานถัดไปได้อย่างสะดวก และแม่นยำ

2. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และใบกำกับภาษี (Tax invoice)

อีกหนึ่งประเภทเอกสารที่เป็นที่นิยมของธุรกิจโรงงาน และการผลิตคือใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีเพื่อเป็นการยืนยัน และใช้เป็นหลักฐานว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้า และบริการเรียบร้อยแล้ว ยิ่งธุรกิจมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งต้องเกี่ยวข้องกับใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้การยังใช้ระบบแมนนวล หรือใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

การนำระบบ OCR เข้าใช้งานเพื่อประมวลผล และดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสามารถตอบโจทย์ธุรกิจโรงงาน และการผลิตขนาดกลาง-ใหญ่ที่ต้องการลดภาระงานแมนนวล และยกระดับให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างดี

3. ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchasing order)

ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ Purchasing order เป็นประเภทเอกสารที่ธุรกิจโรงงาน และการผลิตใช้กันค่อนข้างมากในการสั่งซื้อสินค้ากับคู่ค้า และรายละเอียดในใบสั่งซื้อนั้นมีค่อนข้างเยอะ ซึ่งการใช้ระบบแมนนวล และใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้เช่นกัน จึงทำให้การนำระบบ OCR เข้าใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบสั่งซื้อสินค้าจะช่วยทำให้ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบของธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

4. เอกสารอื่นๆ 

นอกจากนั้นยังมีเอกสารประเภทอื่นๆ ที่ธุรกิจโรงงาน และการผลิตสามารถนำมาใช้ในการทำ OCR ได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญา หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ใบสมัครงาน บัตรประชาชน รวมไปถึงเอกสารเฉพาะของธุรกิจเอง เพื่อลดภาระการทำงานแบบแมนนวลของพนักงาน และทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจนั้นทำได้อย่างเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

วิธีการนำเทคโนโลยี OCR ไปใช้งานกับธุรกิจโรงงาน และการผลิต

ธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยี AI-OCR จาก AIGEN ไปประยุกต์ใช้งานได้ใน 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1. ใช้งานผ่าน AIGEN Web portal

ใช้งานบริการ OCR สำหรับธุรกิจการผลิต และโรงงานผ่าน AIGEN Web portal

AIGEN มีให้บริการ OCR ผ่านทาง AIGEN Web portal ที่รองรับประเภทเอกสารได้มากกว่า 20 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า หน้าสมุดบัญชีธนาคาร บัตรประชาชน สัญญา และอื่นๆ ธุรกิจสามารถทดลองใช้งานฟรีได้ถึง 300 Requests ต่อเดือน เพียงแค่อัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าไปในระบบ และระบบจะทำการดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงสามารถ Export ข้อมูลออกมาได้ทั้งเป็นไฟล์ Excel และ JSON

2. ใช้งานผ่าน AI API OCR

อีกหนึ่งรูปแบบที่ธุรกิจโรงงาน และการผลิตสามารถนำบริการ OCR ไปใช้งานได้คือผ่านทาง AI API OCR โดยที่ธุรกิจสามารถสมัครเพื่อทดลองใช้งานบริการ AI API OCR ของทาง AIGEN ได้ฟรี! (300 Requests ต่อเดือน) ผ่านทาง AIGEN Web portal เช่นกัน และวิธีการนำ AI API OCR ไปใช้งานเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

เลือกเมนู Resources เพื่อดูข้อมูลบริการ OCR AI API
  • ให้เลือกเมนู API Document ในแถบเมนูด้านซ้าย และเลือกกดลิ้งค์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด Document
  • หลังจากเข้าไปใน Document ให้เลือกเมนู aiScript ด้านซ้ายมือ เพื่อดูรายละเอียด API ของ OCR เอกสารประเภทต่างๆ
รายละเอียด OCR AI API ของ aiScript บริการ AI-OCR
  • Get API KEY โดยกดที่แถบ “API KEY” ด้านบน โดย API KEY จะมี 2 รูปแบบ
    • Demo API Key : ให้ธุรกิจ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานได้ฟรี! 300 Requests ต่อเดือน
    • Production Key : หากต้องการใช้งาน Production key สามารถติดต่อทีมขายของเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการใช้งาน AI API Key

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ AI API OCR สำหรับธุรกิจโรงงาน และการผลิตไปใช้งาน

ทำไมธุรกิจโรงงาน และการผลิตถึงควรนำเทคโนโลยี OCR มาใช้งาน

1. ลดการทำงานแบบแมนนวล

การนำ OCR เข้ามาใช้งานจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวลที่ต้องให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานเชิงกลยุทธ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้น

2. ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

ระบบ OCR จะช่วยเข้ามายกระดับขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนการทำ Data-entry หรือที่เรียกว่า Data-entry workflow automation โดยที่เปลี่ยนมาให้ AI-OCR ทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสาร และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ โดยที่ให้พนักงานเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ AI-OCR ดึงออกมาได้แทน อีกทั้งธุรกิจยังสามารถกำหนด และ Customize workflow ของการทำงานได้ตามความต้องการของธุรกิจได้อีกด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ

ระบบ OCR จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจโดยภาพรวมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ต้องแบบซ้ำไปซ้ำมาให้สามารถทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยี AI-OCR เข้ามาช่วยทำงานแทน โดยยังคงมี Human-loop ให้คนมาช่วยตรวจสอบการทำงานของ AI แทนที่จะต้องให้คนมาทำ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับการที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

4. ประหยัดค่าใช้จ่าย

ถึงแม้ว่าการนำระบบ OCR เข้ามาใช้งานจะทำให้ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนระบบเพิ่ม แต่ในระยะยาวการนำระบบ OCR มาใช้งานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดการทำงานแบบแมนนวล ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างผลกระทบ และรายได้ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็วเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมยังแนะนำ และบอกต่อให้กับคนรู้จักต่อไป

บริการ AI-OCR จาก AIGEN ตอบโจทย์ธุรกิจโรงงาน และการผลิต

AIGEN ได้พัฒนา aiScript ระบบ AI-OCR เพื่อยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้ทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีกว่าซอฟต์แวร์ OCR ทั่วไปด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อน หรือที่เรียกกันว่า AI-Powered OCR รองรับเอกสารยอดฮิตของธุรกิจโรงงาน และการผลิต ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า และเอกสารอื่นๆ อีกมากกว่า 20 ประเภท ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว และเอกสารที่ไม่ได้รูปแบบที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้าธุรกิจก็สามารถทำ OCR ได้ด้วยความสามารถของโมเดล AI ที่เทรนเอกสารมามากกว่าล้านฉบับ อีกทั้งยังสามารถแยกประเภทของข้อความ และประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ และยังรองรับกับข้อจำกัดของเอกสารได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงยังสามารถ Customize workflow การทำ OCR ให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของแต่ละธุรกิจได้อีกด้วย โดยธุรกิจสามารถทดลองใช้งาน aiScript ฟรีได้ที่ AIGEN Web portal

ต้องการนำเทคโนโลยี OCR ไปใช้งานกับธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยี OCR ได้เข้ามามีบทาทสำคัญกับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจโรงงาน และการผลิตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะช่วยลดภาระงานแมนนวล และทำให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาระบบ AI-OCR เพื่อยกระดับขั้นตอนการทำงานให้กับธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat