Share

เทคโนโลยี OCR สำหรับใบแจ้งหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ในหลากหลายภาคส่วน และสามารถจัดการกับงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบวนการทำงานด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยี OCR ที่ใช้จัดการใบแจ้งหนี้ที่มี AI เป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ

OCR ใช้อ่านข้อมูลในใบแจ้งหนี้ได้

1. นิยามของเทคโนโลยี OCR ที่ใช้กับใบแจ้งหนี้

  เทคโนโลยี OCR ย่อมาจาก Optical Character Recognition หรือการรู้จำอักขระด้วยแสง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลงเอกสารจากข้อความตัวอักษรบนกระดาษ หรือรูปภาพ ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของข้อความ ซึ่งจะสามารถช่วยจัดการกับงานด้านเอกสาร และข้อมูลจากเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อนำ OCR มาผนวกกับเทคโนโลยี AI แล้ว จะยิ่งทำให้สามารถอ่านเอกสารได้อย่างหลากหลาย แม่นยำ รวมถึงเอกสารสำคัญที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างใบแจ้งหนี้ หรือใบ Invoice ด้วย 

2. ประโยชน์ของ OCR ที่ใช้กับใบแจ้งหนี้

  ใบแจ้งหนี้ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลมากมาย และต้องการความแม่นยำ รวมถึงมีความถูกต้องของข้อมูลสูง จะถูกจัดการได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างสะดวก หากสแกนใบแจ้งหนี้ด้วยเทคโนโลยี OCR ทำให้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้กลายเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์กับการนำไปใช้ในการจัดการกับใบแจ้งหนี้ 

ประมวลผลรวดเร็ว แม่นยำ

  เทคโนโลยี OCR จะช่วยคุณอ่านใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และตัวเลขอย่างถูกต้อง แม่นยำ เพราะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำให้สามารถจดจำและอ่านตัวอักษรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในฟอนต์ใด ๆ ก็ตาม ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและแรงงานบุคลากร

  เมื่อนำ OCR สำหรับอ่านใบแจ้งหนี้มาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของบุคลากรได้ เพราะเพียงแค่สแกน ก็จะได้ข้อมูลออกมาพร้อมใช้ทันที ไม่จำเป็นต้องอ่าน และบันทึกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ด้วยตัวเอง รวมถึงทำให้คุณสามารถเรียกดูเอกสารเก่าได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งานเสมอ

ทำให้กระบวนการทำบัญชีเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ใน OCR สำหรับอ่านใบแจ้งหนี้ ทำให้สามารถดึงข้อมูลจากในใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เก็บไว้ในซอฟต์แวร์ OCR ไปยังซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมบัญชีอื่นที่ใช้งานอยู่ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม SAP, ERP หรืออื่น ๆ ทำให้กระบวนการทำบัญชีเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ลดขั้นตอนที่นักบัญชีไม่ต้องนั่งกรอกข้อมูลเอง ให้เหลือเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าถูกต้องอีกครั้งเท่านั้น

OCR ใบแจ้งหนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริหารจัดการด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เมื่อมีข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ และเอกสารต่าง ๆ ถูกสแกนอย่างถูกต้อง พร้อมใช้ ก็จะช่วยให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้สำหรับวางแผนด้านการเงิน การติดตามค่าใช้จ่ายของบริษัท และการรายงานเกี่ยวกับรายได้และผลกำไร รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ เรียกดูง่าย สะดวก

  ไม่เพียงแค่สแกนตัวเลข และตัวอักษรออกมาจัดเก็บเป็นข้อมูลได้เท่านั้น แต่เทคโนโลยี OCR ยังช่วยให้จัดเก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูเอกสารเก่าได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาเอกสารสูญหายได้อีกด้วย 

3. AI-Powered OCR Solution

  หากองค์กรของคุณต้องการโซลูชั่นด้านการจัดการบัญชี ที่สามารถช่วยจัดการเอกสารใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่อย่าง OCR จะช่วยให้คุณอ่านใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ด้วยซอฟต์แวร์  aiScript ซึ่งเป็น AI-Powered OCR Solution จาก AI GEN ตอบโจทย์ทั้งเรื่องประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่า สามารถทดลองใช้งาน OCR Invoice จาก AI GEN ได้ฟรี! ได้ที่ Link หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่ 

AIGEN Live chat