2 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการนำ AI ไปใช้กับงานบัญชี และการเงิน

5 ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี AI มาใช้กับงานบัญชี และการเงินยุคใหม่

27 ก.ย. 2022

ในธุรกิจก็เหมือนกับชีวิต การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงไปจนถึงการปรับตัวให้กับระบบ หรือวิธีคิดแบบใหม่ ทำให้อาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งในหลายอาชีพเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโ

เทคโนโลยี AI ตัวช่วยสำคัญของนักบัญชียุคใหม่

16 มี.ค. 2022

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เห็นได้จากที่องค์กร หรือธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่หลายๆที่มาให้สำคัญกับเรื่อง Digital transformation เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ หน

AI GEN Live chat