Share

AI skill in 2024 : อยากทำงานด้าน AI ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิวัติวงการธุรกิจในอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ว่าการลงทุนในเทคโนโลยี AI จะเติบโตจาก 140 พันล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี  2030 ทำให้ ในปี 2024 และในอนาคต ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI จะเป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากที่สุดในยุคนี้

วันนี้ AIGEN (ไอเจ็น) จึงได้รวบรวมทักษะสำคัญด้าน AI ซึ่งหากใครมีทักษะเหล่านี้ขอบอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานแบบตัวแม่ แถมยังมีงานมารอต่อคิวให้เลือกกันแบบปัง ๆ !

รวม AI Skills ที่ต้องมีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวง AI 

1. ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ 

การเขียนโปรแกรม หรือ Coding เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาโมเดล AI และเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่ต้องการที่จะเบิกเส้นทางอนาคตในวงการ AI และ Machine Learning โดยโปรแกรมภาษาหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ AI ได้แก่ Python, R หรือ Julia ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากโปรแกรมภาษาเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก การสร้างอัลกอริทึม หรือการนำโมเดล AI ไป Deploy หรือใช้งานจริง  ซึ่งใครที่มีทักษะด้านการ Coding อยู่แล้ว ก็สามารถ upskill เพิ่มเติมเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในแวดวง AI ได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ Machine Learning Engineer , AI Software Engineer , Data Scientist หรือ Data Engineer เป็นต้น

อ่านบทความ รวม 5 อาชีพด้าน AI รายได้ดี และน่าจับตามองในปี 2024

2. ทักษะด้าน Machine Learning และ Deep Learning

การมีทักษะพื้นฐาน และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ทั้งแบบ Supervised หรือ Unsupervised  และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks) รวมถึงความเข้าใจในการทำงานของอัลกอริทึม และชุดคำสั่ง (Framework) เป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แบบเต็มตัว เนื่องจากทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาระบบ AI ให้สามารถเรียนรู้ คาดการณ์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

อ่านบทความ รีวิวคอร์สออนไลน์ และ BootCAMP ด้าน AI และ Machine Learning ที่ห้ามพลาดสำหรับคนอยากทำงานสายนี้!

3. ทักษะด้านการสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากอัลกอริทึม AI ต้องอาศัยข้อมูลที่มีโครงสร้างคุณภาพสูงเป็นอย่างมากเพื่อการเรียนรู้ และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จำเป็นต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์หรือตีความข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ธุรกิจ หรือองค์กรสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล และสร้างโมเดล AI ที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ 

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำงานในแวดวง  AI จำเป็นต้องรู้จัก และเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลอย่าง SQL หรือโปรแกรมในการสร้างข้อมูลรูปภาพ (Data visualization) เพื่อย่อยข้อมูลจำนวนมาให้แสดงออกมาเข้าใจง่ายหรือสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก และรวดเร็ดมากยิ่งขึ้น

4. ทักษะด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติไม่ได้เป็นแค่ทักษะที่จำเป็น แต่เป็นทักษะพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ AI

การพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่ดีเยี่ยม เป็นรากฐานของการทำความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึม AI เนื่องจากแนวคิดต่าง ๆ อย่าง พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัส ทฤษฎีความน่าจะเป็น ฯลฯ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พัฒนา AI เข้าใจการทำงานของโมเดล AI และสามารถใช้ Logic ในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาโมเดลให้สมบูรณ์แบบ

5. ทักษะด้าน Natural Language Processing (NLP)

ในปัจจุบันมีการแข่งขันในการพัฒนาระบบ Conversational AI ที่สามารถเข้าใจ และสื่อสารได้ธรรมชาติเหมือนกับมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ChatGPT หรือเครื่องมือ Generative AI จาก Open AI ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ และตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ราวกับว่าเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัว รวมถึงคู่แข่งที่ตีคู่กันมาอย่างสูสีอย่าง Bard AI จาก Google หรือ AI-Chatbot ผู้ช่วยในการทำงานที่มีความสามารถคล้ายกับ ChatGPT แต่มีความแตกต่างกับในเรื่องฐานข้อมูล นั่นทำให้ NLP กลายเป็นทักษะที่เป็นที่จำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือ AI ในปัจจุบัน เนื่องจาก NLP จะช่วยให้ระบบ AI สามารถเข้าใจ ตีความ และสร้างข้อความที่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนกับภาษาที่มนุษย์ใช้ และสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต่าง ๆ  เช่น Chatbot ตอบคำถามลูกค้า หรือซอฟต์แวร์แปลภาษาแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

6. ทักษะด้าน Computer Vision

Computer Vision หรือการใช้ระบบในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรูปภาพ หรือวิดีโอ เป็นอีกทักษะสำคัญในการพัฒนาระบบ AI เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ (Face ID) รวมถึงการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าโดยใช้ระบบ Liveness Detection หรือการจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า และร่างกายโดยใช้ AI เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลจริง เป็นต้น

7. การมีจริยธรรมในการพัฒนา AI

ในปัจุบัน มีหลายคนอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยี AI ว่าจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ หรือสร้างความอันตรายในสังคมหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงต้องพัฒนาระบบ AI ให้มีความฉลาด และสามารถตัดสินใจกระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองได้โดยอยู่ภายใต้เรื่องของจริยธรรม กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าการทำงานของ AI นั้นเป็นธรรม และเป็นกลาง

นอกจาก Hard Skill ที่ได้กล่าวไปข้างต้นที่จะช่วยเบิกทางในวงการ AI ให้กับเพื่อน ๆ ได้แล้วนั้น การมี Soft Skill ก็เป็นยังเป็นอีกทักษะสำคัญในการทำงานที่จำเป็นต้องมีเช่นเดียวกัน

รวม Soft Skill ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้าน AI

1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการพัฒนา AI ต้องทำงานร่วมกันกับหลาย ๆ ทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมนักพัฒนา AI (Machine Learning Engineer)  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ผู้คัดกรองข้อมูล (Data Labeler) และทีมเทคนิคอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทำให้จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด หรือไอเดียต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร และหน่วยงาน

2. ทักษะการทำงานเป็นทีม

แม้ว่าในบางครั้ง การทำงานเป็นทีมจะเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย แต่การทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้เราได้รับมุมมองใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือประสบการณ์การทำงาน โดยเฉพาะงานด้าน Coding หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดปัญหาจุกจิกที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาสั้น ๆ  

ดังนั้น การมีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการร้องขอความช่วยเหลือที่จำเป็นจากเพื่อนร่วมทีม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมทีมที่ดี นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

3. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า “ความคิดสร้างสรรค์” นั้นจำเป็นเฉพาะต่อผู้ที่ทำงานสายบันเทิง หรือสายศิลปะเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ AI เช่นกัน เพราะในบางครั้งเราก็ต้องคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โดดเด่น และไม่เหมือนใครเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และสังคม อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์นั้นจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่ซึ่งบางครั้งเหตุผล หรือ Logic อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้กับเราได้ 

AIGEN (ไอเจ็น) หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่กำลังสนใจอยากทำงานในวงการ AI และ Machine Learning สำหรับใครที่สนใจข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำงานด้าน AI สามารถอ่านบล็อกหัวข้ออื่น ๆ จาก AIGEN ได้ที่นี่

และหากใครมี skill ที่กล่าวมาข้างต้นครบถ้วนแล้ว สนใจมาร่วมทำงานกับพวกเรา AIGEN บริษัท AI Startup ชั้นนำของเมืองไทย สามารถคลิกที่นี่ได้เลย!

กำลังมองหางานด้าน AI อยู่หรือเปล่า ?

AIGEN บริษัท Start up ด้านเทคโนโลยี AI และ Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ไฟแรง เปิดโอกาสในการเรียนรู้ สามารถทำงานแบบ Hybrid และมีวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลักสูตรออนไลน์สำหรับพัฒนาอาชีพ ที่ให้พนักงานสามารถเลือกสรรได้ตามต้องการ

พวกเรากำลังเปิดรับตำแหน่งสายงานทาง Tech ที่น่าสนใจหลายตำแหน่ง สามารถดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ 👉 Link

ขอบคุณข้อมูลจาก

analyticsinsight , fdmgroup , be10x
AIGEN Live chat