Share

รวม 5 วิธีเขียน Resume ให้เตะตา และเตะใจ HR 

Resume จะเป็นหนึ่งในเอกสารแรกที่ผู้ว่าจ้างจะใช้พิจารณาว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ ดังนั้น Resume ที่ถูกเขียนมาอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ประทับใจได้ในด่านแรก !

แล้วเขียน Resume อย่างไรให้เตะใจ HR และได้งาน ? วันนี้ AIGEN จะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับส่วนประกอบสำคัญของ Resume และพาเพื่อน ๆ เขียน Resume ให้เป๊ะปังแบบ Step-by-step !

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาใน Resume ของผู้สมัคร อย่างไรก็ตามผู้สมัครไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินความจำเป็น โดยข้อมูลที่ควรมี มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ- นามสกุล
 • อายุ : บางบริษัทจำเป็นต้องทราบอายุของผู้สมัคร เช่น ตำแหน่งงานที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • URL ของ LinkedIn (ถ้ามี)
 • ที่อยู่พอสังเขป เช่น เขต/อำเภอ และจังหวัด

หากผู้สมัครต้องการใส่รูปภาพใน Resume ควรจะเป็นรูปภาพหน้าตรง สุภาพ และเป็นทางการ

2. ประวัติการศึกษา

ในส่วนของประวัติการศึกษา ให้ใส่ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ และภาควิชาที่จบมา รวมถึงปีที่เข้าร่วม และปีที่จบการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น

AIGEN  University
Bachelor of Engineering, B.Eng.
Computer Engineering

June, 2010 – February, 2014

โดยส่วนใหญ่แล้ว HR จะพิจารณาผู้สมัครที่เรียนจบตรงสายงานก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครมีทักษะ หรือประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับสายงานที่ HR กำลังมองหา ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

📍 สำหรับคนที่เรียนไม่จบสายแต่อยากทำงานด้าน Tech สามารถอ่านบทความ รวม 5 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเมื่ออยากย้ายงานมาสาย Tech

3. ประสบการณ์การทำงาน

ประวัติการทำงานของผู้สมัคร จะเป็นตัวชี้วัดประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา  เนื้อหาในส่วนนี้ควรจะประกอบไปด้วยชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน อายุงาน ตามด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง Achievement จากงาน หรือโปรเจกต์นั้นๆ โดยเขียนในลักษณะแยกเป็นหัวข้อย่อยออกมา ยกตัวอย่างเช่น

ABCD Software Company
Solution Engineer | May. 2013 – May 2018

Be responsible for the performance of the installed system and technical problems that may occur.
– Provided post-installation follow-ups.
– Supported the sales team with all technical related queries.

AIGEN แนะนำว่าให้ผู้สมัครเขียนหน้าที่การทำงานแต่ละหัวข้อให้สั้น กระชับ และชัดเจนมากที่สุด เพื่อที่ HR อ่านแล้วจะได้เข้าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลานาน และจากตัวอย่างจะเห็นว่า แต่ละประโยคจะขึ้นด้วยคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

4. ทักษะ เครื่องมือที่ใช้งาน และใบ Certificate

ผู้สมัครควรบอกทักษะที่ตนเองมีลงใน Resume ไม่ว่าจะเป็น Hard skill หรือ Soft Skill ก็ตาม รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ตนเองมีสามารถใช้ในการทำงานได้ และมีความเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ทักษะและความรู้ที่เขียนลงไปควรเกี่ยวข้องกับเนื้องานที่สนใจ และเป็นจริงตามที่เขียนไปจริง ๆ 

นอกจากนี้ หากคุณเคยผ่านการอบรม หรือเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพก็สามารถแนบใบ Certificate เพื่อแจ้งให้ HR ทราบได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างการเขียน

Technical skills: Welding • Electrical Systems • Modern safety equipment • Knowledge of major OSHA safety regulations • OSHA Certification • SMAW Welding Tools
Additional skills: Good team player • Willingness to learn • Flexible person • Organized • Effective communicator

5. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio

ในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำโปรเจกต์ หรือมีผลงานที่อยากจะแสดงให้ HR รับทราบ สามารถรวมผลงานทั้งหมด รวมถึงใบ Certificate หรือสำเนาผลคะแนนสอบวัดระดับต่าง ๆ ที่มีอยู่ไว้อีกไฟล์หนึ่ง แล้วแนบมากับ Resume ได้

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังในการเขียน Resume 

 • Resume ที่ดีควรมีความยาวอยู่ที่ 1 หน้ากระดาษ A4 (หรือไม่ควรเกิน 2 หน้า)
 • Resume ที่ดีต้องเป็นไฟล์ PDF เพื่อความสะดวกในการเปิดไฟล์
 • Resume ที่ดีต้องมีรายละเอียดตามที่กล่าวไปครบถ้วน และจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ
 • Resume ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีสีสันฉูดฉาด ควรเป็นสีพื้น เรียบ และสบายตา
 • Resume ที่ดีควรมีส่วนเรียงความสรุปพอสังเขปเกี่ยวกับผู้สมัคร
 • รูปที่ใส่ใน Resume ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ และเป็นทางการ

รู้วิธีเขียน Resume ให้เป๊ะปัง เตะตา เตะใจ HR อย่างงี้แล้ว AIGEN หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหางานใหม่ ๆ และอยากจะอัปเดต Resume ให้ยอดเยี่ยม !

กำลังมองหางานสาย Tech อยู่หรือเปล่า ?

AIGEN บริษัท Start up ด้านเทคโนโลยี AI และ Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ไฟแรง เปิดโอกาสในการเรียนรู้ สามารถทำงานแบบ Hybrid และมีวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลักสูตรออนไลน์สำหรับพัฒนาอาชีพ ที่ให้พนักงานสามารถเลือกสรรได้ตามต้องการพวกเรากำลังเปิดรับตำแหน่งสายงานทาง Tech ที่น่าสนใจหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น Data engineer, Machine learning engineer, Solution engineer และตำแหน่งอื่น ๆ สามารถดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ 👉 Link

แหล่งที่มา

Indeed
AIGEN Live chat