Share

ยกระดับการทำธุรกรรมของธุรกิจประกันด้วยบริการ AI-OCR

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจประกันในหลากหลายมิติ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกสบายในการใช้บริการ รวมถึงการเข้ามาของสมาร์ตโฟนทำให้ลูกค้าสามารถทำทุกอย่างได้ผ่านทางสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว ทำให้ธุรกิจเองต่างต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจประกันสามารถทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า ทำให้รองรับจำนวนลูกค้าได้มากขึ้นโดยอาจจะไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

โดยการนำ AI มาใช้ในธุรกิจประกันนั้นครอบคลุมถึงกระบวนการที่สำคัญของธุรกิจประกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย การพิจารณาการรับประกัน และการพิจารณาสินไหม ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดภาระงานเอกสารของธุรกิจประกันให้ทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คือเทคโนโลยี AI-OCR ที่จะเข้ามายกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ให้สามารถทำได้อย่างอัตโนมัติ ลดภาระงานการกรอกข้อมูลจากเอกสารแบบแมนนวลที่แต่เดิมต้องใช้พนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจประกันได้เป็นอย่างดี

ยกระดับการทำธุรกรรมของธุรกิจประกันด้วยบริการ AI-OCR

รู้จักกับบริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจประกัน

บริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจประกัน คือการนำเทคโนโลยี AI-OCR เข้ามาใช้ในการดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้งานในธุรกิจประกัน และกรอกเข้าไปในระบบของบริษัทประกันได้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชน เอกสารการเคลมประกัน ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารเฉพาะอื่นๆ โดยบริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจประกันนั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับขั้นตอนการพิจารณาสินไหมที่จะมีจำนวนธุรกรรมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก หากนำบริการ AI-OCR เข้ามาใช้งานแทนการใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ จะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินไหมทำได้อย่างรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ด้วยการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว

โดยการนำ AI-OCR เข้ามาใช้นั้นทำให้ธุรกิจประกันสามารถทำให้ธุรกรรมบางอย่างสามารถทำได้แบบ Straight Through Processing (STP) ซึ่งเป็นความสามารถที่จะทำให้ระบบของผู้ให้บริการประกันสามารถประมวลผลธุรกรรมได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการใช้คน หรือระบบแมนนวลเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการพิจารณา และอนุมัติสินไหมที่แต่เดิมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากเพื่อประเมินการจ่ายสินไหมที่ถูกต้อง ประกอบกับจำนวนการเรียกร้องสินไหมในแต่ละวันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากยังใช้วิธีการแมนนวลแบบเดิมอาจจะไม่สามารถรองรับกับจำนวนธุรกรรมที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากได้ ดังนั้นการนำ AI-OCR เข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้จะทำให้บริษัทประกันสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น ใบแถลงอุบัติเหตุ รายงานแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณาสินไหมในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพิจารณาสินไหมได้เป็นอย่างมาก ทำให้การอนุมัติสินไหมทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ประเภทเอกสารของธุรกิจประกันที่นิยมใช้ AI-OCR

ธุรกิจประกันเกี่ยวข้องกับเอกสารหลากหลายประเภท แต่จะมีเอกสารอยู่ 6 ประเภทที่ธุรกิจประกันมักจะต้องใช้กันอยู่บ่อยๆ และเป็นเอกสารเฉพาะของธุรกิจประกันเท่านั้น

1. บัตรประชาชน

บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจประกันที่ต้องใช้ตั้งแต่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ต่างๆ จากการทำกรมธรรม์ ซึ่งบริการ AI-OCR จะทำให้ธุรกิจประกันสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากบัตรประชาชน และกรอกเข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดของข้อมูล และทำให้ขั้นตอนต่างๆ ทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. เอกสารการเคลมประกัน

เอกสารการเคลมประกันถือเป็นเอกสารเฉพาะของธุรกิจประกันที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาและหากต้องใช้พนักงานในการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่ามากเมื่อเทียบกับการนำระบบ AI-OCR เข้ามาดึง และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นหากเป็นผู้ให้บริการ AI-OCR ที่มีความเชี่ยวชาญในเอกสารการเคลมประกันเป็นพิเศษอย่างบริการ aiScript จาก AIGEN นั้นจะยิ่งทำให้การดึงข้อมูลจากเอกสารการเคลมประกันเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะสามารถอ่าน และประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นยำแม้จะมีข้อความลายมือ หรือตราประทับอยู่บนเอกสาร ซึ่งเป็นเคสที่โปรแกรม OCR ทั่วไปไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้นระบบ AI-OCR ยังสามารถระบุและดึงชื่อโรงพยาบาล ชื่อผู้ป่วย วันที่เข้ารับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลรวมถึงข้อมูลอื่นๆได้แบบอัตโนมัติ และแยกรหัส SIMB ได้ (ความคุ้มครองสุขภาพแบบเก่าและใหม่) ซึ่งด้วยความสามารถอันโดดเด่นให้ระบบ AI-OCR นี้จะช่วยทำให้ขั้นตอนการเคลมสินไหมสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

3. ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล

ใบเสร็จรับเงินถือเป็นเอกสารอีกหนึ่งประเภทที่ธุรกิจประกันต้องใช้ โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ลูกค้าส่งมาให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันสุขภาพ ซึ่งใบเสร็จรับเงินของแต่ละโรงพยาบาลจะมีเทมเพลตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าหากเป็นโปรแกรม OCR ทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ AI ในการขับเคลื่อนนั้นจะต้องสร้างเทมเพลตเตรียมไว้ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีใบเสร็จรับเงินเทมเพลตใหม่เข้ามา แต่ถ้าเป็นโปรแกรม AI-OCR ที่เป็นบริการ OCR ที่ใช้ AI ในการขับเคลื่อน สามารถอ่าน และประมวลผลเอกสารได้โดยทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตใหม่ทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของโปรแกรม AI-OCR ที่จะช่วยทำให้การดึง และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบของธุรกิจประกันทำได้อย่างสะดวก แม่นยำ และเป็นอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

4. สมุดบัญชีธนาคาร

เป็นอีกหนึ่งประเภทเอกสารที่นิยมใช้ในธุรกิจประกัน เนื่องจากลูกค้าจะต้องมีการส่งหน้าสมุดบัญชีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินค่าสินไหม หรือรับเงินเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด การนำบริการ AI-OCR เข้ามาใช้ในการดึงข้อมูลจากหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อสาขา จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก และลดความผิดพลาดของข้อมูล อีกทั้งการมองหาผู้ให้บริการ AI-OCR ที่รองรับสมุดบัญชีของธนาคารชั้นนำในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเช่นกัน

5. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เป็นอีกหนึ่งประเภทเอกสารของธุรกิจประกันที่มีข้อมูลค่อนข้างมาก การนำโปรแกรม AI-OCR เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลที่ต้องการจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต์จะช่วยทุ่นแรงในการทำงาน และลดความผิดพลาดไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้เอาประกันภัย ที่อยู่ ระยะเวลาเอาประกัน ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถึง ปี รุ่น ธุรกิจประกันสามารถระบุข้อมูลที่ต้องการดึงออกมาได้ตามความต้องการ และกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้แบบอัตโนมัติ 

6. สมุดจดทะเบียนรถ

ในการทำประกันภัยของยานพาหนะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ลูกค้าจะต้องส่งหน้าสำเนาของสมุดจดทะเบียนรถให้กับบริษัทประกันเพื่อเป็นหลักฐาน โปรแกรม AI-OCR สามารถดึงข้อมูลที่ธุรกิจประกันต้องการจากสมุดจดทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นวันจดทะเบียน เลขทะเบียน จังหวัด ยี่ห้อรถ แบบ เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ รวมถึงระบุชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติกรมธรรม์ทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

aiScript บริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจประกัน

aiScript บริการ AI-OCR สำหรับธุรกิจประกัน

AIGEN ได้พัฒนา aiScript บริการ AI-Powered OCR โซลูชัน AI สำหรับประมวลผลเอกสารได้แบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยยกระดับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจให้สามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ธุรกิจประกันในการจัดการข้อมูลจากเอกสาร ลดภาระพนักงานจากการทำงานแบบแมนนวล ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และ aiScript จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประกันสามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้แบบ Straight Through Processing (STP) มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจประกันยุคใหม่ อีกทั้งรองรับเอกสารทั้งที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคารและเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนตายตัว เช่น Invoice หรือใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล  เอกสารการเคลมประกัน  ใบสมัครกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเอกสารประเภทอื่นๆ มาพร้อมกับแพ็คเกจให้ธุรกิจได้เลือกใช้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี อีกทั้งมีให้บริการทั้งแบบ On cloud และ On premise นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตโมเดล AI ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อทำให้การดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย aiScript OCR จาก AIGEN มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดังต่อไปนี้

  • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า
  • จัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติ
  • ดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางออกมาเป็นตารางได้โดยอัตโนมัติ (Table extraction)
  • แยกประเภทของเอกสารได้แบบอัตโนมัติ (Document classification)
  • รองรับข้อจำกัดเอกสารได้เป็นอย่างดี แม้ไฟล์เอกสารจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงมีการขีดคั่น
  • อัปโหลดไฟล์เอกสารพร้อมกันทีละจำนวนมาก (Multiple file upload)
  • สร้าง Workflow automation เฉพาะของแต่ธุรกิจได้ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้โดยอัตโนมัติ
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ERP และโปรแกรมอื่นๆ ได้
  • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้

นอกจากนั้น aiScript OCR  จาก AIGEN ยังรองรับข้อจำกัดของเอกสาร โดยที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงรองรับทุกความต้องการของการประมวลเอกสาร สามารถระบุได้ว่าต้องการฟิลด์ข้อมูลใดบ้าง หรือต้องการ output ของข้อมูลในรูปแบบใด โดยทางทีมงานสามารถ customize ให้ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับระบบ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ธุรกิจใช้อยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น SAP, Salesforce, Gmail และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทาง aiScript OCR API Service หรือสามารถทดลองใช้งาน aiScript OCR ฟรี! ผ่านทาง AIGEN Web Portal

ต้องการนำบริการ AI-OCR มาใช้กับธุรกิจประกัน

โปรแกรม AI-OCR ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI สำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนให้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจประกันสามารถทำได้แบบ Straight Through Processing (STP) หรือเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ธุรกิจประกันไม่มีไม่ได้ 

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรม AI-OCR ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจประกันของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำโปรแกรม AI-OCR สำหรับธุรกิจประกันไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat