Share

อัปเดต 5 ประเภท OCR เอกสารใหม่ล่าสุดพร้อมให้ธุรกิจใช้งาน

เทคโนโลยี OCR ถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดึง และรู้จำข้อความเอกสาร และรูปภาพได้แบบอัตโนมัติ ทำให้การดึง และประมวลผลเอกสารข้อมูลของธุรกิจทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ ลดภาระงานเอกสารของพนักงาน ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และลดต้นทุน อีกทั้งมีความแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงได้นำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพให้กับ OCR หรือที่เรียกกันว่า AI-Powered OCR ช่วยยกระดับการทำ OCR ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมีการสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า จัดประเภทของข้อความได้แบบอัตโนมัติรองรับเอกสารได้หลากหลายประเภททั้งที่เป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอน และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอน อีกทั้งยังกำหนด Workflow automation หรือขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตัวเอง ทำให้การทำ OCR ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ AI GEN จะมาอัปเดตประเภทเอกสารใหม่ที่ธุรกิจสามารถนำ AI-Powered OCR มาใช้ได้เช่นกัน

ocr เอกสารสำหรับธุรกิจ

AI-Powered OCR คืออะไร

AI-Powered OCR คือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในไฟล์เอกสาร หรือรูปเอกสารสแกน ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ทำให้สามารถดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ และในหลากหลายฟอร์แมตข้อมูล ตัดปัญหาเรื่องการต้องสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า รวมถึงลดกระบวนการในการทำงานลงได้ ด้วยพลังของระบบ AI ทำให้การดึงข้อมูลทำงานได้อย่างง่ายดาย และการันตีถึงความแม่นยำ นอกจากนั้นเทคโนโลยี AI ยังเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถทำให้การประมวลผลเอกสารแบบอัตโนมัติ หรือ IDP เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การดึงข้อมูลจากเอกสารจนถึงกรอกข้อมูลลงไปในระบบที่ต้องการ

อัปเดต 5 ประเภท OCR เอกสารใหม่ล่าสุดจาก aiScript OCR

aiScript OCR บริการ AI-Powered OCR จาก AI GEN รองรับการประมวลผลเอกสารได้มากกว่า 11 ประเภท และได้มีอัปเดตโมเดล AI ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเมื่อเร็วๆ นี้เราได้เพิ่มประเภทเอกสารใหม่มาอีกกว่า 5 ประเภทเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำเอกสารประเภทเหล่านี้มาใช้ในการทำ OCR ได้ โดยประเภทเอกสารใหม่มีดังต่อไปนี้

1. OCR บิลค่าสาธารณูปโภค

บิลค่าสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ตสามารถนำ AI-OCR มาใช้ในการดึง และประมวลผลข้อมูลได้เช่นกัน โดยเฉพาะกับผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัล หรือ Digital lending ที่จะต้องนำข้อมูลทางเลือกเหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ การนำ AI-OCR เข้ามาช่วยดึง และกรอกข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติทำให้กระบวนการการทำงาน และการอนุมัติสินเชื่อทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย AI-OCR บิลค่าสาธารณูปโภคของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลที่ต้องการจากใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าไฟได้
 • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ
 • รองรับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์จากค่ายมือถือชั้นนำในไทย

>> ทดลองใช้งาน OCR บิลค่าไฟ ฟรี! ได้ที่ Link 

>> ทดลองใช้งาน OCR บิลค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต ฟรี! ได้ที่ Link

2. OCR แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภ.พ.30)

เอกสารแบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย หรือภ.พ.30 เป็นเอกสารที่ธุรกิจทุกประเภทต้องใช้งาน โดยเฉพาะสำนักงานบัญชีที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อนำส่งกับกรมสรรพากร หรือกับสถาบันการเงิน และธนาคารที่ต้องมีการนำเอกสารประเภทนี้มาใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับนิติบุคคลต่างๆ การนำ OCR แบบภ.พ.30 มาใช้งานทำให้ขั้นตอนการดึงข้อมูลทำได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย AI-OCR แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขายของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลที่ต้องการจากแบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขายได้
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ

>> ทดลองใช้งาน OCR ภ.พ.30 ฟรี! ได้ที่ Link

3. OCR หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

อีกหนึ่งประเภทเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เรียกได้ว่าในทุกธุรกิจ เนื่องจากนายจ้างจะต้องมีการออกเอกสารหนังรับรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือทวิ 50 ให้กับลูกจ้างในทุกปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีประจำปีกับกรมสรรพากร รวมทั้งผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อใช้บริการทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ อาจจะต้องมีการยืนหนังสือรับรองการพักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานการแสดงรายได้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตต่างๆ ได้เช่นกัน การนำ OCR ใบทวิ 50 มาใช้งานทำให้ขั้นตอนการดึงข้อมูลทำได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย AI-OCR หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ

>> ทดลองใช้งาน OCR  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฟรี! ได้ที่ Link

4. OCR สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะขอเป็นหลักฐานจากลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติบัตรเครดิต และสินเชื่อประเภทต่างๆ การนำ AI-OCR เข้ามาใช้งานช่วยให้การดึงข้อมูลจากสลิปเงินเดือนทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การอนุมัติการทำธุรกรรมต่างๆ ทำได้รวดเร็วมากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดย AI-OCR สลิปเงินเดือนของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลที่ต้องการจากสลิปเงินเดือนได้
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ

>> ทดลองใช้งาน OCR สลิปเงินเดือน ฟรี! ได้ที่ Link

5. OCR ใบจ่าหน้าพัสดุ

ใบจ่าหน้าพัสดุสามารถใช้ OCR มาช่วยดึง และประมวลผลข้อมูลได้เช่นกัน โดยเฉพาะกับ Real estate Developers หรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการยกระดับการให้บริการให้กับลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม เวลาลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในคอนโดสั่งซื้อของทางออนไลน์ บริษัทจัดส่งจะมาส่งไว้ที่นิติบุคคล หรือส่วนกลางของคอนโด และเพื่อให้การทำงานของนิติบุคคลทำงานได้ง่ายขึ้น นิติบุคคลสามารถใช้บริการ OCR ใบจ่าหน้าพัสดุสแกนใบจ่าหน้าพัสดุที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของนิติบุคคล หรือ Developer หลังจากนั้นระบบจะทำให้แจ้งเตือนไปยังลูกบ้านว่ามีพัสดุมาส่งให้มารับของได้ที่นิติบุคคล ลดภาระงานของนิติบุคคลที่แต่เดิมต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบ และยังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกบ้านด้วยการแจ้งเตือนแบบเชิงรุก โดย OCR ใบจ่าหน้าพัสดุของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลที่ต้องการทั่วไปจากป้ายพัสดุบนจดหมาย หรือกล่องพัสดุได้
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ

>> ทดลองใช้งาน OCR ใบจ่าหน้าพัสดุ ฟรี! ได้ที่ Link

aiScript OCR ตัวช่วยสำคัญของการประมวลผลข้อมูลจากเอกสารสำหรับธุรกิจยุคใหม่

โปรแกรม OCR รองรับทั้งประเภทเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

AI GEN ได้พัฒนาบริการ aiScript OCR โซลูชันสำหรับประมวลผลเอกสารได้แบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ธุรกิจในการจัดการข้อมูลจากเอกสาร ลดภาระพนักงานจากการทำงานแบบแมนนวล ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งรองรับเอกสารทั้งที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคารและเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนตายตัว เช่น Invoice หรือใบแจ้งหนี้ เอกสารการเคลมประกัน  ใบสมัคร และเอกสารเฉพาะของธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลในเอกสารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะใบแจ้งหนี้นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงทำให้การนำ AI-OCR มาใช้งานกับการดึงข้อมูลจึงตอบโจทย์ธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก AI-OCR สามารถอ่าน และประมวลผลเอกสารที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนอย่างได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีการสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า โดย aiScript OCR จาก AI GEN มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดังต่อไปนี้

 • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า
 • ดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ และเอกสารประเภทอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ
 • ดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติ
 • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ERP และโปรแกรมอื่นๆ ได้
 • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้
 • สร้าง Workflow automation เฉพาะของแต่ธุรกิจได้ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนั้น aiScript OCR  จาก AI GEN ยังรองรับข้อจำกัดของเอกสาร โดยที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆได้ แม้ภาพจะเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน รวมถึงรองรับทุกความต้องการของการประมวลเอกสาร สามารถระบุได้ว่าต้องการฟิลด์ข้อมูลใดบ้าง หรือต้องการ output ของข้อมูลในรูปแบบใด โดยทางทีมงานสามารถ customize ให้ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับระบบ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ธุรกิจใช้อยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น SAP, Salesforce, Gmail และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทาง aiScript OCR API Service หรือสามารถทดลองใช้งาน aiScript OCR ฟรี! ได้ที่ Link

ต้องการนำ aiScript OCR ไปใช้งานกับธุรกิจ

AI-OCR เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจยุคใหม่ ลดภาระขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบด้วยวิธีแมนนวล ยกระดับให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานมีหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย พร้อมทั้งยังช่วยยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยขั้นตอนการ Onboarding ที่ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ 

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ OCR ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำการนำซอฟต์แวร์ OCR ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat