Share

OCR เอกสาร 5 ประเภทยอดฮิตที่ธุรกิจนิยมใช้

ยิ่งธุรกิจเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่จำนวนเอกสารก็มากขึ้นตามเท่านั้น และเพื่อลดภาระหน้าที่งานของพนักงานที่ต้องเข้ามาจัดการงานเอกสารตั้งแต่การกรอกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการงานด้านเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบจะลดงานที่ต้องทำแบบแมนนวล ทำให้พนักงานมีเวลาที่จะโฟกัสกับงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมให้กับองค์กร จึงเป็นที่มาที่หลายธุรกิจได้นำเทคโนโลยี OCR เข้ามาใช้กับธุรกิจ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กระบวนการการทำงานในรูปแบบดิจิทัล และทำงานได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ซอฟต์แวร์ OCR จะทำดึงข้อมูล และแปลงตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารสแกน หรือรูปสแกน หลังจากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลในเอกสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยความสะดวก และอยู่ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของแต่ละธุรกิจ

อีกทั้งด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากแต่ก่อนโดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ร่วมกับ OCR กลายเป็น AI-Powered OCR ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก โดย AI ทำให้การอ่าน และประมวลผลเอกสารทำได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า จึงทำให้ AI-Powered OCR สามารถประมวลผลได้ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนตายตัวได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถแยกประเภทของข้อมูลได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และไร้กระดาษ (Paperless) ในบทความนี้ AI GEN จะพามารู้จักกับ OCR เอกสารยอดฮิตที่ธุรกิจนิยมใช้ว่ามีรายละเอียด และวิธีการทำงานอย่างไร 

AI-Powered OCR คืออะไร

OCR เอกสาร
ภาพประกอบ : Canva

AI-Powered OCR คือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในไฟล์เอกสาร หรือรูปเอกสารสแกน ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ทำให้สามารถดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ และในหลากหลายฟอร์แมตข้อมูล ตัดปัญหาเรื่องการต้องสร้างเทมเพลตของเอกสารไว้ล่วงหน้า รวมถึงลดกระบวนการในการทำงานลงได้ ด้วยพลังของระบบ AI ทำให้การดึงข้อมูลทำงานได้อย่างง่ายดาย และการันตีถึงความแม่นยำสูง นอกจากนั้นเทคโนโลยี AI ยังเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถทำให้การประมวลผลเอกสารแบบอัตโนมัติ หรือ IDP เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การดึงข้อมูลจากเอกสารจนถึงกรอกข้อมูลลงไปในระบบที่ต้องการ

OCR เอกสาร 5 ประเภทยอดฮิตที่ธุรกิจนิยมใช้

OCR รองรับการอ่าน และประมวลผลเอกสารได้หลากหลายประเภท โดย aiScript โซลูชัน AI ประมวลผลเอกสารได้แบบอัตโนมัติจาก AI GEN รองรับการประมวลผลเอกสารได้มากกว่า 11 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทของเอกสารจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดย OCR เอกสารยอดฮิตที่เป็นที่นิยมในธุรกิจมีดังต่อไปนี้

 1. OCR บัตรประชาชน

บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารยอดฮิตในการทำ OCR เนื่องจากหลายๆธุรกิจต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูล หรือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน โดยในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันหลายๆที่จะมีให้ผู้ใช้งานเลือกถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการยืนยันตัวตน โดยหลังจากที่ผู้ใช้งานถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้ว AI-OCR จะทำดึงข้อมูลใน filed ต่างๆในบัตรประชาชนไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย โดย OCR บัตรประชาชนของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
 • ตรวจจับลายเซนต์บนบัตรประจำตัวประชาชนได้
 • ตรวจจับการเขียนทับบนเอกสาร (เช่นการเซ็นกำกับ) บนบัตรประจำตัวประชาชนได้
 • ครอปตัดเฉพาะส่วนรูปภาพบนบัตรประจำตัวประชาชนได้
 • อ่านข้อมูลได้แม้ภาพเอียง เบี้ยว กลับทิศทาง หรือมีเงาบัง
 • มีบริการ API สำหรับอ่านเลเซอร์ด้านหลังของบัตรประชาชน
 • ให้ค่าตัวหนังสือตามฟิลด์ที่ต้องการได้

>> ทดลองใช้งาน OCR บัตรประชาชน ฟรีได้ที่ LINK

 1. OCR ใบขับขี่

OCR ใบขับขี่มักจะนิยมใช้ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสินเชื่อ เพื่อใช้ในการเคลมประกัน และสมัครใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ต่างๆ เช่นเดียวกับบัตรประชาชนในปัจจุบันธุรกิจได้พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถให้บริการตนเอง (self-service) ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นการสมัครใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์จะต้องมีการถ่ายรูปใบขับขี่เพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้น AI-OCR จะทำดึงข้อมูลใน filed ต่างๆในใบขับขี่ไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย โดย OCR ใบขับขี่ของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • ดึงข้อมูลจากรูปภาพ หรือเอกสารสแกน
 • ให้ค่าตัวหนังสือตามฟิลด์ที่ต้องการ
 • อ่านข้อมูลได้แม้ภาพเอียง เบี้ยว กลับทิศทาง หรือมีเงาบัง

>> ทดลองใช้งาน OCR ใบขับขี่ ฟรีได้ที่ LINK

 1. OCR Invoice หรือใบแจ้งหนี้

แน่นอนว่าในการทำธุรกิจย่อมต้องมีเอกสาร Invoice ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ OCR Invoice เป็นอีกหนึ่งประเภทเอกสารยอดนิยมที่ธุรกิจนำ OCR มาใช้งาน โดยเฉพาะทางด้านงานบัญชี เนื่องจากใน invoice มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และรูปแบบ invoice แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท การนำ AI-OCR มาใช้งานกับการดึงข้อมูลจาก invoice จึงตอบโจทย์ธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก AI-OCR สามารถอ่าน และประมวลผลเอกสารที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนอย่าง invoice ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีการสร้างเทมเพลตไว้ล่วงหน้า โดย OCR Invoice ของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะ
 • ดึงข้อมูลทั่วไปจากใบแจ้งหนี้ได้
 • ดึงข้อมูลลงตารางได้โดยอัตโนมัติได้
 • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ JSON หรือรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เช่น SAP ได้
 • ส่งข้อมูลเป็น Batch ให้ประมวลผลข้ามคืนได้

>> ทดลองใช้งาน OCR Invoice ฟรี ได้ที่ LINK

 1. OCR เอกสารเคลมประกัน

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการเคลมประกันที่ง่าย รวดเร็ว และสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทประกัน จึงทำให้บริษัทประกันหลายแห่งนำเทคโนโลยี OCR มาใช้งานกันมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับค่าเคลมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดเวลาของพนักงานในการกรอกข้อมูลการเคลมเข้าไปในระบบได้เป็นอย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาพรวมให้กับธุรกิจประกัน โดย OCR ใบเคลมประกันของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • ระบุและดึงชื่อโรงพยาบาล ชื่อผู้ป่วย วันที่เข้ารับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลรวมถึงข้อมูลอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ
 • ดึงข้อมูลลงในตารางโดยอัตโนมัติ และแยกข้อมูลใส่ลงในเซลล์ ซึ่งสามารถส่งออกไปยัง spreadsheet หรือระบบหลังบ้านได้
 • อ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำแม้มีข้อความลายมือหรือตราประทับบนเอกสารซึ่งโปรแกรม OCR ในรูปแบบเดิมไม่สามารถอ่านได้
 • แยกรหัส SIMB ได้ (ความคุ้มครองสุขภาพแบบเก่าและใหม่)
 • ดูข้อมูลเชิงลึกของเอกสารแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ข้อมูลการรักษาและรายการยารักษาโรคได้จาก Dashboard

>> ทดลองใช้งาน OCR เอกสารเคลมประกัน ฟรีได้ที่ LINK

 1. OCR บิลค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต

สำหรับธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลนั้นจะนำข้อมูลทางเลือก หรือ Alternative data เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น บิลค่าโทรศัพท์ บิลค่าอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ โดยผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลนั้นค่างมีความสะดวก และรวดเร็วในการปล่อยสินเชื่อเป็นจุดขายหลัก จึงทำให้การนำ OCR เข้ามาใช้งานจึงตอบโจทย์การอ่าน และประมวลผลจากเอกสารประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดย OCR บิลค่าโทรศัพท์ของ AI GEN รองรับการดึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เข้าใจโครงร่าง และแพทเทิร์นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
 • ดึงข้อมูลทั่วไปจากใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ และค่าอินเตอร์เน็ตได้
 • ส่งข้อมูลเป็นชุดเอกสาร (Batch)ให้ประมวลผลได้
 • ให้ค่าตัวหนังสือ และตัวเลขได้ตามฟิลด์ที่ต้องการ
 • รองรับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์จากค่ายมือถือชั้นนำในไทย

>> ทดลองใช้งาน OCR บิลค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต ฟรีได้ที่ LINK

เหตุผลที่ธุรกิจควรนำ OCR เอกสารมาใช้งาน

AI Powered-OCR ถือเป็นเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจ โดยทำให้การจัดการข้อมูล และประมวลผลเอกสารทำได้โดยอัตโนมัติ และทำให้ธุรกิจนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก และรวดเร็วตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค data-driven ได้เป็นอย่างมาก โดยประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการนำ OCR มาใช้ภายในองค์กรมีดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนข้อมูลบนกระดาษให้เป็นข้อมูลที่สามารถค้นหาได้

หมดยุคที่จะค้นหาไฟล์เอกสารจากแฟ้มเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารไว้ในสถานที่ต่างๆ ด้วยการทำให้ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ได้รับจากทางอีเมล์ จดหมาย และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เมื่อเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้พนักงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วแบบที่ไม่ต้องลุกจากโต๊ะทำงานเพื่อไปค้นหาข้อมูล

 • ลดความผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล

การกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงควรนำซอฟต์แวร์ OCR มาใช้เพื่อทำงานในส่วนนี้แทนคน ประโยชน์ที่สำคัญของ AI OCR คือสามารถดึง และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่ากรอกข้อมูลเข้าไปในระบบถูกต้องหรือไม่ โดย AI OCR สามารถดึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยทันทีได้อย่างแม่นยำ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกส่งต่อกันภายในบริษัทได้อย่างไม่มีสะดุด ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ดึงออกมาจากเอกสารนั้นถูกต้อง และข้อผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเสียหายลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 • ประมวลผลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงแต่ AI-Powered OCR จะเพิ่มคุณภาพของข้อมูลให้กับธุรกิจ แต่ยังเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลในขั้นตอนการทำงาน (workflow) เพื่อที่จะทำให้งาน หรือธุรกรรมนั้นๆได้สำเร็จอีกด้วย อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าเริ่มต้นจากทำให้กระบวนการกรอกข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดการทำงานแบบแมนนวล และทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อทำให้เรียกใช้ข้อมูลได้โดยทันทีที่ต้องการ อีกหนึ่งข้อดีของ OCR คือสามารถประมวลผลเอกสารพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้เพื่อป้องกันที่จะเกิดปัญหาเอกสารคงค้าง หรือเอกสารตกหล่นได้

 • ความสามารถในการทำ Straight-Through Processing

นอกจากเทคโนโลยี OCR จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้การทำงานให้กับธุรกิจ อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่สำคัญที่ธุรกิจจะได้รับจากการนำ OCR มาใช้งานคือการปลดล็อกความสามารถในเรื่องการทำ Straight-Through Processing โดย Straight-Through Processing หรือ touchless processing ทำให้ธุรกิจ หรือองค์กรสามารถดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆได้โดยไม่ต้องมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เว้นแต่มีการแจ้งเตือนจากระบบ และแน่นอนว่าเทคโนโลยี OCR เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการทำ Business process automation  โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการดึง และประมวลผลข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ

ส่งท้ายบทความ

AI-Powered OCR อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาแรงในยุคนี้ ตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ โดยสามารถดึง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ลดการทำงานแบบแมนนวล และลดความผิดพลาดของข้อมูล ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI-Powered OCR ไปใช้งาน เพื่อยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ AI GEN ยินดีให้คำปรึกษากับทุกธุรกิจตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำ OCR เอกสารไปใช้งาน ปรึกษาเราได้ ที่นี่

AIGEN Live chat