Share

Product Owner ตำแหน่งสำคัญของบริษัท Tech ยุคใหม่

ในบทความ Project Manager หนึ่งในอาชีพยุคใหม่มาแรง ฐานเงินเดือนสูงในปี 2023เราได้พูดถึงอาชีพ Product Owner หรือผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในแทบจะทุกอุตสาหกรรมในการบริหาร และจัดการให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจให้สามารถส่งมอบกับลูกค้าได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ โดยการใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการเป็นสำคัญ

ในปี 2024 นี้ อีกหนึ่งอาชีพที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Product Owner ซึ่งเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการทำงานในแวดวงเทคโนโลยี หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องพัฒนาโซลูชัน หรือผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด และลูกค้าให้สอดคล้องไปกับแนวคิดการทำงานแบบ Scrum ที่ประกอบไปด้วย Project Owner, Scrum Master และนักพัฒนา (Developer) โดยใช้กระบวนการทำงานแบบ Agile Project Management หรือการบริหารการทำงานโดยใช้หลักการ และแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เช่น สินค้านี้ควรมีฟีเจอร์ หรือไม่มีอะไร จะสามารถเพิ่มมูลค้าสินค้าได้อย่างไร รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทีมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ให้แก้ไขปัญหาให้อย่างตรงจุด

ซึ่งในบทความนี้ AIGEN (ไอเจ็น) จะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับอาชีพ Product Owner ให้มากขึ้นว่าอาชีพนี้คืออะไร และต้องมีทักษะการทำงานด้านใดบ้าง

Product Owner คืออาชีพอะไร?

Product Owner มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา เพิ่มความสามารถ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดย Product Owner จะมีส่วนช่วยให้ทีมนักพัฒนา (Developer) สามารถดำเนินโปรเจ็กต์ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็จะมีการทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการอีกครั้งเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ Product Owner จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำติชมจากผู้ใช้งาน เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการพบเจอจากการใช้สินค้า หรือบริการ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพิจารณาว่าทีมงานจะสามารถแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มความสามารถให้แก่สินค้า และบริการให้ดียิ่งได้อย่างไร

กล่าวสั้น ๆ ได้ว่า Product Owner มีหน้าที่วิเคราะห์ทิศทาง ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน โดยอาศัยประสบการณ์ด้านการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี และต้องมีทักษะด้านการวิจัย ศึกษาข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นแกนหลักในการนำผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาท และความรับผิดชอบหลักของ Product Owner

1. กำหนดแผนงานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Product Owner จะต้องกำหนดแผนงานสำหรับการออกแบบ และพัฒนา ว่าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ และบริการมีฟีเจอร์การทำงานเป็นอย่างไร รวมถึงกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

2. สร้างไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ

Product Owner ต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่าย นั่นก็คือทางบริษัทที่ตนสังกัด และบริษัทฝ่ายลูกค้า เพื่อเสนอไอเดียในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดย Product Owner จะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมายกับทางทีมพัฒนา และลูกค้าได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

3. เปิดตัวสินค้าออกสู่ตลาด

Product Owner มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการออกสู่ตลาด โดยต้องคอยตรวจสอบ และประเมินความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อรวบรวม Feedback จากผู้ใช้งาน แล้วนำไปพัฒนา และปรับปรุง Backlog ต่อ ๆ ไป

อยากเป็น Product Owner ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง?

1. ความรู้ด้านเทคนิ

Product Owner จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในด้านต่าง ๆ รวมถึงทักษะเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับสายงานของตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ และสามารถสื่อสารข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคกับทีม และลูกค้าได้ โดยทักษะทางเทคนิคของ Product Owner ที่ต้องมี ได้แก่ ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนวิธีการพัฒนา การจัดการสินค้าคงค้าง (Backlog) เป็นต้น

2. ทักษะด้านการสื่อสาร

Product Owner จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอยู่ลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารทั้งทางคำพูด และรการแสดงออก รวมถึงด้านการเขียนเพื่อถ่ายทอดไอเดียให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์

Product Owner ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องใช้ตรรกะ เหตุผล รวมถึง Critical Thinking

4. ทักษะในการตัดสินใจ

Product Owner ต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และการสื่อสารในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วค้นหาวิธีจัดการกับปัญหาในวิธีที่หลากหลาย จากนั้นตัดสินใจใช้ทางเลือกที่ดีที่สุด

5. ทักษะความเป็นผู้นำ

Product Owner จะต้องเป็นผู้นำทีม และบริหารการทำงานภายในทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีร่วมกัน รวมถึงต้องให้คำแนะนำสมาชิกในทีม และจัดการงานที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Product Owner

จากการสำรวจเว็บไซต์เปิดรับสมัครงานในประเทศไทย พบว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Product Owner โดยจากการรายงานของ Glassdoor ระบุว่า Product Owner มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่  50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Product Owner กับพวกเรา AIGEN !

AIGEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กำลังมองหาและยินดีต้อนรับ Product Owner รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up ที่มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link  

AIGEN Live chat