Share

Project Manager หนึ่งในอาชีพยุคใหม่มาแรง ฐานเงินเดือนสูงในปี 2023

ในปัจจุบันตำแหน่ง Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุก ๆ อุตสาหกรรม เนื่องจาก Project Manager คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำคัญในการบริหาร และจัดการให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจสามารถส่งมอบกับลูกค้าได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ ด้วยกระบวนการบริหารการใช้ทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก Project Management Institute กล่าวว่า ภายในปี 2027 นายจ้างจะต้องการพนักงานตำแหน่ง Project Manager เกือบ 88 ล้านคน ทำให้ความต้องการ Project Manager ในตลาดแรงงานทั่วโลกมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์กรโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีบทบาทในการบริหารจัดการทีม การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีทักษะความเป็นผู้นำ การวางแผน รวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่กำลังทำอย่างลึกซึ้ง และดำเนินโครงการที่ทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จ 

Project Manager คืออาชีพอะไร?

Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่คิด สร้างสรรค์ วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ควบคุมโครงการ และส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และความรู้ที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

นอกจากนี้ Project Manager ยังมีหน้าที่ดูแลขอบเขตของโครงการทั้งหมด รวมถึงต้องเป็นผู้นำในการดูแลสมาชิกในทีม ดูแลทรัพยากร และดูแลงบประมาณโครงการที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

ลักษณะการทำงานของ Project Manager

  • ดำเนินการตามแผนโครงการ แก้ไขและปรับเปลี่ยนแผนการตามความเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และข้อกำหนดของลูกค้า และธุรกิจ
  • ดำเนินการ และบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายและส่งมอบโครงการให้ได้ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
  • ดูแล และสื่อสารกับทีมให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ และส่งมอบในแต่ละวัน
  • ดูแล จัดการเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการมีความสมบูรณ์ อัปเดตเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไฟล์เอกสารอย่างเหมาะสม
  • ดูแล และจัดการข้อเสนอโครงการ รวมถึงร่างข้อกำหนด ขอบเขตโครงการ TOR งบประมาณ และแผนพัฒนาโครงการ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และสมาชิกในทีมเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

อยากเป็น Project Manager ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง?

นอกจากทักษะด้านเทคนิค (Hard Skill) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานแล้ว Project Manager จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย ที่ช่วยให้สามารถมอบหมายงานแต่ละอย่างให้แก่สมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะการบริหาร และจัดการโครงการ (Project Management Skills) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้โครงการที่ทำอยู่ให้พัฒนา และประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะอื่น ๆ ที่ Project Manager ควรมี มีดังต่อไปนี้

1. ทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Project Manager จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำ และสื่อสารกับทีมของตนอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องสื่อสารกับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้า ในขณะที่รับผิดชอบโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

2. ทักษะการจัดการองค์กรและการจัดการเวลา — Project Manager ต้องมีทักษะในการจัดการองค์กร รวมถึงการมอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีม อีกทั้งยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรในการทำโครงการเพียงพอหรือไม่ รวมถึงต้องส่งมอบโครงการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้อย่างตรงเวลา

3. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ — Project Manager ต้องเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการล่าช้า หรือเกิดความเสียหายได้

4. การจัดการอารมณ์ที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวก — หลายๆ คนอาจสงสัยว่า การมีอารมณ์ขันจะช่วยส่งเสริมทักษะการทำงานได้อย่างไร แต่รู้หรือไม่ว่า การทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและเพิ่มพลังให้กับคุณและทีมของคุณได้เป็นอย่างดี

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Project Manager

จากการสำรวจเว็บไซต์เปิดรับสมัครงานในประเทศไทย พบว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Project Manager สูงถึง 3,000,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว โดยจากการรายงานของ Adecco ระบุว่า Project Manager ที่มีประสบการณ์ 3-7 ปี มีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 80,000 – 150,000 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Project Manager กับพวกเรา AIGEN !

AIGEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กำลังมองหาและยินดีต้อนรับ Project Manager รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up ที่มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link  

แหล่งที่มา

Coursera , PMI

AIGEN Live chat