Share

Data Engineer คืออาชีพอะไร ? ทำไมถึงเป็นที่ต้องการในโลกการทำงานยุค Data-Driven

เนื่องจาก Big Data กำลังเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจในโลกการทำงานยุค Data-Driven  ทำให้ Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เพราะธุรกิจต่างก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการรวบรวม และจัดการกับ Big Data ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Data Engineering เป็นสาขาที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในทุก ๆ อุตสาหกรรม ธุรกิจต่างก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างระบบสำหรับรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลตามขนาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล และสร้างระบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ต้องการใช้งานข้อมูลนั้น ๆ 

นอกจากช่วยให้การทำงานของ Data Scientist และ Data Analyst ง่ายขึ้นแล้วนั้น  Data Engineer ยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ Machine Learning และ Deep Learning ในโลกที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกว่า 463 เอ็กซาไบต์ต่อวันภายในปี 2025 อีกด้วย

Data Engineer คืออาชีพอะไร  ?

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า Data Engineer มีหน้าที่ตั้งค่าระบบในการรวบรวม จัดการ และแปลงข้อมูลดิบ (Raw Data) ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบให้แก่ Data Scientist และ Data Analyst เพื่อนำไปประมวลผลเพื่อหา Insight ที่จำเป็นต่อองค์กร โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer คือการทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้เพื่อประเมิน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ 

ลักษณะการทำงานของ Data Engineer (DE)

 • พัฒนาฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเทคนิค ETL/ELT
 • ออกแบบและสร้างการเชื่อมต่อ API (แบทช์และสตรีม) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และบริการระบบเครือข่าย Downstream
 • แปลงข้อมูลเป็นให้อยู่รูปแบบที่ถูกต้อง และพร้อมใช้งานตามความต้องการ
 • มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ  เช่น Python, SQL, NoSQL
 • สร้างระบบข้อมูล และไปป์ไลน์
 • เตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงกำหนด และเชิงทำนาย(Prescriptive and Predictive modeling)
 • รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บไว้ใน Data Lake / Data Platform
 • ค้นหาวิธีพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • ระบุโอกาสในการได้รับข้อมูล
 • ทำงานร่วมกับ Data Scientist และ Data Analyst เพื่อเตรียมการหรือหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อยากเป็น Data Engineer ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง ?

เนื่องจาก Data Engineer มีหน้าที่จัดระบบข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอ โดยสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ และเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีทักษะที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 • มีทักษะในการทำเหมืองข้อมูล (Data mining) การออกแบบฐานข้อมูล การรวมข้อมูล การพัฒนาระบบส่งข้อมูลขนาดใหญ่
 •  มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python
 • มีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูล SQL และ NoSQL
 • มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และเครื่องมือ เช่น AWS หรือ GCP เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python, R, SAS และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Data Engineer

ผลสำรวจรายได้ Online Salary guide 2022 จาก Adecco ระบุไว้ว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Data Engineer ของเด็กจบใหม่หรือ Junior Data Engineer เริ่มต้นที่ 30,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 60,000 บาทด้วยกัน ! และรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Senior Data Engineer เริ่มต้นที่ 80,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาท โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

นับได้ว่า Data Engineer เป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนดีอีกด้วย โดยเงินเดือนเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 115,176 ดอลลาร์ โดย Data Engineer บางคนมีรายได้สูงถึง 168,000 ดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลของ Glassdoor (พฤษภาคม, 2022) 

Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูล ถือเป็นตัวแปรสำคัญให้กับธุรกิจในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและมีรายได้ตอบแทนที่สูงอีกด้วย AIGEN หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้รับสาระน่ารู้จากบทความนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Data Engineer กับพวกเรา AIGEN !

AIGEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กำลังมองหาและยินดีต้อนรับ Data Engineer รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link 

แหล่งที่มา

https://www.coursera.org/articles/what-does-a-data-engineer-do-and-how-do-i-become-one
https://adecco.co.th//uploads/salary-guide/2022/AdeccoThailand_SalayGuide2022_FINAL.pdf
https://www.glassdoor.com/Salaries/data-engineer-salary-SRCH_KO0,13.htm
AIGEN Live chat