Share

รู้จักกับ Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการในโลกของการทำงานยุคใหม่

ในปัจจุบันโลกของเรานั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data)  ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อหา Insight ที่จำเป็นต่อการพัฒนา และต่อยอดธุรกิจหรือองค์กร โดยข้อมูลจาก Linkedin ระบุว่าตั้งแต่ปี 2019 มีการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นเกือบ 46% ด้วยกัน

กระบวนการ Data Science เป็นส่วนสำคัญของหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะการทำงานกับข้อมูลจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาตามที่บริษัทต้องการ ดังนั้น Data scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการและมาแรงในปัจจุบัน ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมก็ต่างเสาะหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกันอย่างต่อเนื่อง

Data Scientist คืออาชีพอะไร  ?

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีหน้าที่รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร โดยใช้ความรู้ด้าน Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่อง ความรู้ทางสถิติ ความรู้ด้านการคำนวณ รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจ ในการสร้างสมมติฐาน วางโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาโซลูชัน และข้อมูลเชิงลึก (insight) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์หรือเป้าหมายของธุรกิจ รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า 
“ Data Scientist คือ ผู้ใช้ข้อมูลในการเรียนรู้ และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ”

ลักษณะการทำงานของ Data Scientist (DS)

 • วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และนำเสนอวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ทางธุรกิจ
 • พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง รวมถึงความถูกต้องของข้อมูล
 • สร้างภาพข้อมูลเชิงลึก (Eye-pleasing visualization) 
 • ทำงานร่วมกับ Machine Learning Engineer , Data Engineer และทีมเทคนิคอื่น ๆ

อยากเป็น Data Scientist ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง ?

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า Data Scientist ต้องมีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ การคำนวณ สถิติ การเขียนโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด นอกจากนี้ยังมีทักษะที่จำเป็นอีกดังต่อไปนี้

 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python, R, SAS และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ความคุ้นเคยในการทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง
 • มีความสามารถในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการทางธุรกิจ
 • มีความเข้าใจคณิตศาสตร์ สถิติ และความน่าจะเป็น
 • มีความสามารถในเรื่องของการทำ Data visualization และ Data wrangling
 • ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning
 • มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Data Scientist

ผลสำรวจรายได้ Online Salary guide 2022 จาก Adecco ระบุไว้ว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Data Scientist ของเด็กจบใหม่หรือ Junior Data Scientist เริ่มต้นที่ 30,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 60,000 บาทด้วยกัน ! และรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Senior Data Scientist เริ่มต้นที่ 80,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาท โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ และความสามารถของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างของแต่ละบริษัทด้วย

นับได้ว่า Data Scientist เป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจงานด้านข้อมูล และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่มาแรงแซงทางโค้ง รวมถึงเป็นที่ต้องการมากในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วย Big Data นอกจากนี้ยังได้รับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจอีกด้วย AI GEN หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้รับสาระน่ารู้จากบทความนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Data Scientist กับพวกเรา AI GEN !

AI GEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กำลังมองหาและยินดีต้อนรับ Data Scientist รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link 

แหล่งที่มา

https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/salary-guide-2021
https://www.coursera.org/articles/what-is-a-data-scientist
https://aigencorp.com/data-scientist-data-analyst-machine-learning-engineer/
AIGEN Live chat