Share

Data Analyst ตัวแปรสำคัญที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ข้อมูลจะถูกรวบรวม วิเคราะห์ และตีความเพื่อใช้แก้ไขปัญหา และต่อยอดทางธุรกิจในหลากหลายมิติ Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นตัวแปรสำคัญของหลายอุตสาหกรรมที่ต่างก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และตีความชุดข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน และธนาคาร กระบวนการทางยุติธรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และรัฐบาล เป็นต้น

Data Analyst คืออาชีพอะไร?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่รวบรวม ประมวลผล ตรวจสอบ และตีความข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ มักถูกใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รวบรวมข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับลูกค้าของตน และใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนดีขึ้น โดยใช้ชุดข้อมูลหรือเครื่องมือจาก Data Scientist  ในการวิเคราะห์หาคำตอบที่มีความเฉพาะเจาะจง (Insight) มากกว่า โดยกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจาก Insight ที่ได้มา

กล่าวสั้น ๆ ได้ว่าเป้าหมายของ Data Analyst คือ การหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อที่จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจนั่นเอง

ลักษณะการทำงานของ Data Analyst (DA)

  • ระบุข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้องวิเคราะห์
  • ตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) เพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์
  • ตีความ และวิเคราะห์หา Insight ที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์กร
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Insight) และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

อยากเป็น Data Analyst ต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง?

นอกจากความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์พื้นฐานแล้ว Data Analyst ควรมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ และทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ Machine Learning Data Visualization ฯลฯ
  • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา R และ Python
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลโดยใช้ R, Python, SQL เป็นต้น
  • รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น Microsoft Excel® SQL SAS® software Google Analytics ™ Google Tag Manager Tableau™ Google AdWords™
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริการระบบคลาวด์สาธารณะ (AWS, GCP, Azure) หรือการพัฒนาเว็บไซต์
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  RedShift, Elastic, Kafka, Tableau, Hadoop & Hive, Apache Spark หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Data Analyst

ผลสำรวจรายได้ Online Salary guide 2022 จาก Adecco ระบุไว้ว่ารายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Junior Data Analyst เริ่มต้นที่ 40,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทด้วยกัน ! และรายได้เฉลี่ยของตำแหน่ง Senior Data Analyst เริ่มต้นที่ 80,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 120,000 บาท โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ สายอาชีพ และความสามารถของผู้สมัคร รวมถึงโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทด้วย

และจากผลสำรวจรายได้ของ Glassdoor กล่าวว่ารายได้เฉลี่ยของอาชีพ Data Analyst ในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยอยู่ที่  $71,455 ต่อปี (ประมาณ 2 ล้าน 4 แสนบาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ตอบแทนน่าพึงพอใจมากเลยทีเดียว

Data Analyst นับได้ว่าเป็นอาชีพที่เป็นตัวแปรสำคัญในองค์กรต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ Data Analyst ยังทำงานร่วมกับ Machine Learning Engineer และ Data Scientist เพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเทคโนโลยี

อ่านบทความ  Data scientist l Data Analyst และ Machine learning Engineer มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา AIGEN !

AIGEN บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี AI & Machine learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ยินดีต้อนรับคนยุคใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะมาทำงานในบรรยากาศแบบ Start-up มีอิสระทางความคิด มีอิสระในการทำงาน  พร้อมด้วยสวัสดิการดี ๆ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับสมัครได้ที่ Link

แหล่งที่มา

https://www.simplilearn.com/data-analyst-skills-article
https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/stem/what-does-a-data-analyst-do

AIGEN Live chat