2 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการนำระบบ AI ไปใช้กับธนาคาร และสถาบันการเงิน

4 รูปแบบการนำระบบ AI ไปใช้กับธนาคาร และสถาบันการเงิน

27 ก.พ. 2024

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจธนาคาร และการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อก้าวให้ทันกับพฤติกรรมลูกค้า และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากสถาบันการเงินใดไม่ได้นำระบบ AI มาใช้งานอาจทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน และเสียโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงา

เทคโนโลยี AI กับธนาคาร ตัวช่วยยกระดับให้กับธุรกิจการเงิน

20 ธ.ค. 2021

เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในภาคธุรกิจการเงินครอบคลุมตั้งแต่แชทบอท ไปจนถึงใช้สำหรับการป้องกันการฉ้อโกงและการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งมากกว่า 80% ของธุรกิจนี้ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับธุรกิจธนาคาร โดยอ้างอิงมาจากผลสำรวจของ Insider Intelligence ที่รายงานถึงการนำเท

AIGEN Live chat