Share

เทคโนโลยี AI กับธนาคาร ตัวช่วยยกระดับให้กับธุรกิจการเงิน

เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในภาคธุรกิจการเงินครอบคลุมตั้งแต่แชทบอท ไปจนถึงใช้สำหรับการป้องกันการฉ้อโกงและการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งมากกว่า 80% ของธุรกิจนี้ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับธุรกิจธนาคาร โดยอ้างอิงมาจากผลสำรวจของ Insider Intelligence ที่รายงานถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจการเงินและธนาคาร

การตัดสินใจนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับธนาคารถูกนำมาต่อยอดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปิดใจรับของผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตข้อบังคับต่าง ๆ ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับการให้บริการลูกค้า ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างราบรื่น และวันนี้ AIGEN จะพาทุกคนไปเปิดโลกกับการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้กับธุรกิจธนาคารในแต่ละภาคส่วน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำไปปรับใช้กับแวดวงการเงิน แต่จะมีเรื่องไหนบ้าง ไปติดตามกันได้เลย

ขับเคลื่อนบริการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยี AI ที่เหมาะกับธนาคาร

เทคโนโลยี AI กับธนาคาร กลยุทธ์ยกระดับบริการทางการเงิน

ด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยี AI และแรงกดดันจากผู้บริโภคที่ในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยต่อ ทำให้สถาบันทางการเงินต้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้กับทุกบริการของธุรกิจตนเอง

เทคโนโลยี AI กับการเงินส่วนบุคคล (AI in Personal Finance)

เพราะอิสรภาพทางการเงินของผู้บริโภคทุกคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับธนาคาร จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังครอบคลุมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น

  • การใช้แชทบอทที่ให้คำแนะนำเรื่องการเงินได้ 24 ชั่วโมง โดยมีเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเจตนาของมนุษย์ (NLP) เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
  • การใช้ AI เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลสำหรับโซลูชัน Wealth Management

จึงสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยี AI กับธนาคารในยุคปัจจุบัน กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพราะสามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานให้ที่ดีให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจในแวดวงการเงินเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาโซลูชันที่ช่วยส่งเสริมในด้านการให้บริการ และถูกนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

Case Study: Eno ผู้ช่วยเสมือนทางการเงินของบริษัท Capital One ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง SMS รายแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าผ่านความสามารถหลัก 12 ด้าน ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัย การให้รายละเอียดของราคาค่าบริการสมาชิกที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

เทคโนโลยี AI กับการเงินรายย่อย (AI in Consumer Finance)

หนึ่งในกรณีศึกษาของการนำ AI เข้าไปปรับใช้กับธนาคาร ยังรวมถึง การใช้เพื่อ “การป้องกันการฉ้อโกงและภัยคุกคามไซเบอร์” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสามารถที่มีความโดดเด่นอย่างมากของระบบ AI เพราะสามารถตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งถ้าดูจากผลสำรวจของ Insider Intelligence ที่ได้ระบุถึงตัวเลขความเสียหายจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ระหว่างการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่คาดการณ์ว่าในปี 2023 อาจมีจำนวนเงินสูงถึง 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะมองข้ามความภักดีต่อแบรนด์ และหันไปใช้บริการกับสถาบันทางการเงินที่มาพร้อมกับระบบการป้องกันด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความอุ่นใจขณะใช้บริการ

Case Study: ระบบ AI กับธุรกิจธนาคาร JPMorgan Chase เป็นการพัฒนาโซลูชันป้องกันการโกง ด้วยการเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในแอปพลิเคชัน ที่ช่วยยกระดับด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าของบัญชี เช่น การนำอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชีมาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจรายการใช้งานบัตรเครดิต โดยดึงข้อมูลมาจากดาต้าส่วนกลางของธนาคาร ส่งผลให้ JPMorgan Chase ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบสูงเป็นลำดับ 2 ของแบงก์ดิจิทัล จากผลสำรวจของ Insider Intelligence ในปี 2020

เทคโนโลยี AI สำหรับการเงินภาคธุรกิจ (AI in Corporate Finance)

เทคโนโลยี AI มีประโยชน์กับธุรกิจธนาคารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนำมาใช้ในส่วนของ Corporate Finance เนื่องจากการทำงานที่มีความอัจฉริยะของระบบ AI ที่สามารถช่วยคาดการณ์ และประเมินความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อที่เชื่อถือได้ โดยเทคโนโลยี AI ที่ตอบโจทย์ต่อธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ Machine Learning ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ภายใต้สัญญาประกัน และลดความเสี่ยงในเรื่องของการเงินได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังสามารถลดการโจรกรรมทางการเงินผ่านการตรวจสอบการฉ้อโกงได้ล่วงหน้า และตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติได้ เนื่องจากนักบัญชีของบริษัท นักวิเคราะห์ และนักลงทุนต่างมุ่งการทำให้บริษัทเติบโตไปในระยะยาว

Case Study: เทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้กับธนาคารในสหรัฐอย่างแพร่หลาย โดยเน้นไปที่ความสามารถในการยกระดับความปลอดภัยสำหรับภาคธุรกิจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยี Deep learning เพื่อให้สามารถระบุผู้ที่กระทำผิด และตรวจจับการฟอกเงินได้อย่างแม่นยำ โดยอ้างอิงผลจากการรายงานของ Insider Intelligence พบว่าประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับความสามารถของระบบเดิมที่มีอยู่

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในธุรกิจธนาคาร

ประโยชน์ของการนำระบบ AI มาใช้กับธุรกิจธนาคารและการเงินนั้นมีอยู่มากมาย แบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆได้ 3 เรื่อง ได้แก่ การทำงานแบบอัตโนมัติ การป้องกันการฉ้อโกง และความสามารถในการให้คำแนะนำเรื่องการเงินกับลูกค้าแบบรายบุคคล โดยสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินให้ดีขึ้นได้ดังต่อไปนี้

  • สามารถให้บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง
  • ลดปริมาณงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ลงได้
  • ลดความผิดพลาดในการทำงาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำเทคโนโลยี AI เข้าไปปรับใช้ยังดูได้จากกรณีของธนาคารในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า การนำ AI เข้ามาต่อยอดในการทำงานจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายภายในปี 2025 ไปได้ถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเปลี่ยนแนวทางการทำงานของพนักงานในส่วน Middle office ให้กลายเป็นรูปแบบอัตโนมัติ และมากกว่าไปนั้นผลรวมของการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำระบบ AI มาใช้จะสูงถึง 447,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2023

Fintech : อนาคตของเทคโนโลยี AI กับธุรกิจธนาคารและบริการทางการเงิน

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมีความต้องการที่มากขึ้นสำหรับบริการทางออนไลน์ และการเข้ามาของธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี ส่งผลให้กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ปรับตัว และพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิทัลกันมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีการใช้งบประมาณทางด้าน IT สูงถึง 297,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2021 นี้

เมื่อคนยุคใหม่ได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ทำให้แบงก์และสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ต้องมีการเพิ่มงบประมาณทางด้าน IT และเทคโนโลยี AI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านดิจิทัลที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 78% ของกลุ่มลูกค้าหนุ่มสาวยุคใหม่นั้นชอบใช้บริการผ่านทางดิจิทัลมากกว่าการที่ไปใช้บริการที่สาขา

เพื่อยกระดับบริการด้านธุรกรรมในยุคดิจิทัล ให้เท่าทันกับทุกความเสี่ยงจากกลโกงทางไซเบอร์ และพร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ มองหาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจธนาคารจาก AIGEN เราเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI อัจฉริยะสำหรับการทำธุรกิจ ติดต่อเพื่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat