3 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

โซลูชัน AI ที่เหมาะกับธุรกิจแต่ละ stage

AI Journey : วิธีการเลือกโซลูชัน AI ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

14 ก.ค. 2022

เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถอันโดดเด่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้ขั้นตอนการทำงานสามารถทำได้โดยอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาที่โซลูชัน AI จึงเป็น Game changer สำคัญให้กับหลายๆธุรกิจ อีกทั้งจากรายงานของ F

โซลูชัน AI ธุรกิจควรพัฒนาเอง หรือจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

23 มี.ค. 2022

หากธุรกิจในปัจจุบันต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการยกระดับในการทำธุรกิจแบบ Customization การทำการตลาดแบบรายบุคคล (Personalization) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จำเป็นต่อการแข่งขันในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารธุรกิจเกือบทุกคนในอุตสาหกรรมนึกถ

AI-as-a-service คืออะไร

9 ธ.ค. 2021

Software-as-a-Service หรือ SaaS หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้จากที่ตั้งส่วนกลาง ในลักษณะที่เป็น subscription หรือบางทีเรียกว่า on-demand ผ่านการบริการทาง cloud ที่มักเป็นการบริการจาก third-party provider คุณสมบัติดังกล่าวทำให้การใช้ซอฟต์แวร์มีราคาถูกลงจากการแชร์ทรัพยากร และตัดปัญหาเรื่องการจัดซื้อ

AI GEN Live chat