Share

OCR AI API พร้อมใช้งาน จาก AIGEN สำหรับธุรกิจประกัน

การเข้ามาของบริการ AI ใบภาคธุรกิจต่างๆ ทำให้รูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จากเดิมกระบวนการทำงานจะถูกจัดการโดยคนทั้งหมด แต่ในปัจจุบันเราพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้คนทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

AI Document understanding สำหรับธุรกิจประกัน

ocr สำหรับธุรกิจประกัน

ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้บนธุรกิจประกันที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ การช่วยจัดการและการตรวจสอบข้อมูลบนเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสมัครกรมธรรม์ เอกสารการเคลมประกัน และอื่นๆ

เนื่องด้วยเอกสารที่ใช้ถูกนำเข้า หรือส่งออกจากหลายหน่วยงาน มีรูปแบบที่หลากหลายและมีจำนวนมาก การที่ให้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์หรือช่วยตัดสินใจว่าเอกสารที่ส่งมานั้นมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในจัดการเอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยสิ่งที่ AI ทำคือ เรียนรู้รูปแบบเอกสารโดยแต่ละเอกสารไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน 100% หลังจากนั้นก็จะทำการค้นหาข้อมูลในเอกสารตามที่กำหนด เมื่อได้ข้อมูลบนเอกสารเราก็จะสามารถนำไปใช้กับการคำนวณหรือตรวจสอบต่อได้

การใช้งานจริงรองรับการส่งมีทั้งที่เป็น รูปภาพ .jpf , .png หรือ .pdf ไฟล์ ซึ่งบริการของ AIGEN ก็รองรับทั้งหมด โดยการส่งข้อมูลจะส่งผ่าน API เพื่อให้ระบบ AI ไปตรวจสอบต่อไป ส่วนของการคำนวณขึ้นอยู่กับการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มการคำนวณได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ทดลองใช้งาน AI Document understanding จาก AIGEN

AIGEN มีให้บริการ OCR ที่รองรับเอกสารมากกว่า 15 ประเภท ทั้งเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเคลมประกัน สามารถทดลองใช้ฟรีได้ที่ Link หรือสามารถดูเอกสาร AI API Documentation สำหรับ Developers ได้เช่นกัน

ประเภทเอกสารที่รองรับของ aiScript OCR

ตอบโจทย์ธุรกิจประกันด้วย OCR AI API พร้อมใช้งาน

ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชัน AI จาก AIGEN ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจประกันโดยเฉพาะ พร้อม AI API ที่พร้อมให้ Developers ได้นำไปใช้งานเพื่อยกระดับแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆให้มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากต้องการข้อมูล หรือคำแนะนำเกี่ยวการนำ AI API สำหรับธุรกิจประกันไปใช้งานติดต่อเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat